afera SZECHITowa - PROTEST

Obrazek użytkownika sosenkowski
Kraj

Zdaniem prokuratury generalnej wyjątek wprowadzony rozporządzeniem ministerstwa rolnictwa, zezwalający na zabijanie nieogłuszanych wcześniej zwierząt, narusza obowiązujące prawo.

Art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt mówi, że " zwierzę kręgowe w ubojni może być uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości..."

Pomimo tego Polska jest LIDEREM w UBOJU RYTUALNYM.Każdego roku w wyniku NIELEGALNEGO uboju rytualnego bez wymaganego ogłuszenia, ubijanych jest KILKASET TYSIĘCY sztuk bydła, przeznaczonych na eksport do krajów muzułmańskich i Izraela.

Minister Rolnictwa oraz Inspekcja Weterynaryjna, sprawująca nadzór nad rzeźniami, w pogoni za zyskiem afirmują i wspierają ten bezprawny proceder, powołując się na rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 września 2004r.

Tymczasem Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 9 września 2004r. do maja 2012r. przez wydanie i stosowanie przepisów rozporządzenia dotyczącego sposobu uboju zwierząt niezgodnego z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk, który zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.
(Postanowienie Prokuratora Rejonowego Warszawa-Śródmieście z dnia 22 maja 2012r., sygn. 1Ds 548/12/UM)

Opinia Biura Analiz Sejmowych w tej sprawie jest miażdżąca dla Ministra Rolnictwa - ubój rytualny jest niezgodny z ustawą o ochronie zwierząt, a zatem przepisy Rozporządzenia w tej części nie są wiążące.
(Sygn. BAS WAL 911/12 z dnia 11 kwietnia 2012r.)

Minister Rolnictwa, pod pretekstem wdrażania unijnego Rozporządzenia WE 1099/2009, a faktycznie po to, aby lobby rzeźnicze, każdego roku, mogło zgarniać pieniądze z eksportu mięsa do krajów muzułmańskich i Izraela - planuje zmienić ustawę o ochronie zwierząt w taki sposób, aby w Polsce zalegalizować ubój rytualny bez ogłuszenia, a tym samym cofnąć o całą dekadę standardy ochrony zwierząt.

Nie pozwólmy im na to! - NIE ZGADZAJMY SIĘ

 

1. aby w Polsce stawiać na głowie obowiązujący porządek prawny w zależności od koniunktury na rynku mięsa w krajach muzułmańskich i Izraela

2. na instrumentalne traktowanie prawa i pogarszanie dobrostanu zwierząt wyłącznie dla zysku wąskiej grupy przedsiębiorców rzeźniczych

3. aby o losach zwierząt decydowali ci, którym obce jest pojęcia "humanitarnego traktowania zwierząt"

 

Przyłącz się do Nas (e-mail: biuro@przyjaznalapa.pl)- wspieraj działania organizacji prozwierzęcych, domagaj się respektowania prawnej ochrony zwierząt

Podpisz PETYCJĘ
Petycja do Premiera Polski KLIKNIJ
Petycja do Parlamentu Europejskiego KLIKNIJ

Ubój rytualny jest to sposób uśmiercania zwierzęcia zgodnie z zasadami związków wyznaniowych. W Europie dwa główne rodzaje uboju rytualnego, to ubój koszerny (zgodnie z judaistycznymi zasadami opisanymi w halacha) oraz ubój halal (zgodnie z zasadami islamu). Ubój ten ma zapewnić, że mięso będą mogli spożywać wyznawcy islamu i judaizmu.

W religiach tych przyjęto się dokonywać tego uboju WCZEŚNIEJSZEGO OGŁUSZENIA zwierzęcia w przeciwieństwie do konwencjonalnych metod uboju, kiedy to zwierzę jest najpierw pozbawione świadomości, a dopiero później wykrwawiane.

Czy ubój rytualny musi przebiegać bez ogłuszenia? -NIE!
"W mojżeszowym prawie religijnym nie znajduje się żadna wypowiedź, według której zabijanie zwierzęcia przeznaczonego na spożycie musiałoby odbywać się przez przecięcie szyi zgodnie z surowymi regułami szechity, lub też zabronione byłoby spożywanie zwierzęcia, na którym tej czynności nie dokonano"
 
- Rabin dr Leopold Stein (1810-1882)

"Halal zezwala na ogłuszanie przed ubojem"
 - Mohamed El-Mouelhy, przewodniczacy Biura Certyfikacji Halal w Australii".

Jakie są wymogi religijne?

Zwierzę ma być żywe, zdrowe i bez fizycznych uszkodzeń - nie wyklucza to np. współczesnego elektrycznego ogłuszenia: jeśli zwierzę nie zostanie wykrwawione, nie doznaje uszczerbku na zdrowiu i odzyskuje w pełni świadomość.

Z ciała zwierzęcia została usunięta maksymalna możliwa ilość krwi - jak wskazują badania przeprowadzone przez FAWC (2003) oraz Anil i innych (2006) nie ma znaczących różnic w ilości krwi usuniętej z ciała zwierząt poddanych i niepoddanych ogłuszeniu.

Prawo polskie

"Zwierzę kręgowe w ubojni może zotać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje."

"W uboju domowym zwierzęta kopytne mogą być uśmiercane tylko po uprzednim ich pozbawieniu świadomości przez przyuczonego ubojowca."

Prawo europejskie

"Podmioty gospodarcze lub wszelkie osoby związane z uśmiercaniem zwierząt powinny podejmować wszelkie konieczne działania, aby uniknąć zadawania bólu i zminimalizować niepokój i cierpienie zwierząt w trakcie uboju lub uśmiercania"

Stanowiska Naukowców

EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności)

"Bez ogłuszenia, czas pomiędzy przecięciem głównych naczyń krwionośnych a utratą przytomności, jak wynika z reakcji behawioralnych i centralnego układu nerwowego, wynosi 20 sekund u owiec, do 25 sekund u świń, do 2 minut u bydła, do 2,5 lub więcej minut u drobiu, a czasami ponad 15 minut lub więcej u ryb"

"Ze względu na poważne zastrzeżenia, dotyczące dobrostanu zwierząt podczas uboju bez wcześniejszego ogłuszenia, wszystkie zwierzęta poddawane ubojowi powinny być, o ile jest to możliwe, ogłuszane w humanitarny sposób"

FAWC (Komisja ds. Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich)

"Przeprowadzona analiza dostępnych badań oraz własne obserwacje wskazują niezbicie, że utrata świadomości następująca po przecięciu głównych naczyń krwionośnych szyi nie następuje natychmiast"

 


PS.

więcej w ujęciu religijnym tutaj: Ks. Dr. Stanisław Trzeciak, UBÓJ RYTUALNY W ŚWIETLE BIBLII I TALMUDU, Warszawa 1935

 


Ocena wpisu: 
Brak głosów