Co pracodawca może o nas wiedzieć ? - porada prawna.

Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Kraj

Co pracodawca może o nas wiedzieć ?

( z cyklu porad prawnych Fundacji LEX NOSTRA )

Pewnych informacji pracodawca może żądać już w etapie rekrutacji. Podanie nieprawidłowych informacji może niekiedy wywoływać bardzo dotkliwe skutki dla pracownika.

W procesie rekrutacji pracodawca może żądać podania następujących informacji (art. 22(1) kodeksu pracy):
- imiona i nazwisko
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce zamieszkania
- wykształcenie
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Po zatrudnieniu pracodawca może żądać następujących informacji:

- innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy
- numeru PESEL

Jest jeszcze jedna grupa informacji – to dane osobowe, co do których obowiązek ich podania wynika „z odrębnych przepisów”. Przykładowo, z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wynika uprawnienie pracodawcy do uzyskania informacji zawartych w rejestrze w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych. Zaświadczenie z Rejestru muszą przedstawić osoby starające się o pracę m.in. w służbie cywilnej, dotyczy też kandydatów na aktuariuszy, agentów ubezpieczeniowych, pracowników służb specjalnych.

A co, jeśli kandydat milczy ?

Całość artykułu dostępna jest na stronie Fundacji LEX NOSTRA:

http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/component/content/article/31-aktualnoci/138-co-pracodawca-moe-o-nas-wiedzie--porada-prawna

Martyna Kośka
współpraca:
Maciej Lisowski

www.fundacja.lexnostra.pl

22.01.2013 r.

Ocena wpisu: 
Brak głosów