ULICA GUBIENKO

Obrazek użytkownika Marek Dąbrowski
Kraj

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wizualizacja położenia samolotu w chwili uderzenia w pancerną brzozę oraz nad ulicą Gubienko, wykonana na podstawie danych MAK oraz KBWL LP. Wizualizację 3D wykonano w programie CAD. Wszystkie zdefiniowane obiekty są trójwymiarowe i umożliwiają odczyt danych gabarytowych, wysokościowych oraz wzajemnych zależności geometrycznych.

WIZUALIZACJA WG DANYCH MAK

Punktem wyjścia były parametry: Roll (przechylenia), Pitch (pochylenia) oraz AltR (wysokość wg radiowysokościomierza) w momencie uderzenia samolotu w brzozę oraz 0,7 sek. później. Profil terenu oraz położenie przestrzenne samolotu wykonano wyłącznie na podstawie danych zawartych w Raporcie MAK.

Rys.1 Mapa terenu z naniesionymi obiektami 3D. Wykorzystano mapę Pluszaczka z danymi dotyczącymi kierunku lotu naniesionymi przez prof. K.Nowaczyka na podstawie odczytów systemu TAWS. Lokalizacja pancernej brzozy wyznaczona wg danych MAK dotyczących długości złamanego skrzydła.Na dolnym rysunku widać odległości między poszczególnymi drzewami po obu stronach kadłuba samolotu.

Rys.2 Obliczenie położenia i wysokości drzew.Lokalizację drzew wyznaczono wg zdjęcia z lotu ptaka względem pancernej brzozy. Wykonano 3 pomiary wysokości drzew, wartości graniczne znajdują się na fotomontażu Amielina.

 Rys.3 Opisy zdarzenia wg MAK, KBWL LP i z książki Amielina „Ostatni lot-spojrzenie z Rosji”


 

Rys.4 Wykresy MAK: Roll, Pitch, AltR oraz profil terenu z odczytami wartości w miejscu uderzenia w brzozę oraz nad ulicą Gubienko


 Rys.5 Parametry określające położenie samolotu wg Raportu MAK

  

Rys.6 Wizualizacja położenia samolotu w chwili uderzenia w pancerną brzozę oraz nad ul. Gubienko przy zachowaniu parametrów Pitch, Roll i AltR z Raportu MAK (wg Rys.5). Linią żółtą połączono punkty znajdujące się na kadłubie, czerwoną i zieloną- końcówki skrzydeł. Jak widać, samolot powinien ściąć drzewa przy ul. Gubienki tuż nad ziemią- zatem dane MAK są niewiarygodne.

 Rys.7,8 Wizualizacja położenia samolotu nad ul. Gubienko przy zachowaniu parametrów Pitch,Roll i AltR z Raportu MAK (wg Rys.5)

WNIOSKI:

  1. Dane w Raporcie MAK dotyczące położenia samolotu nad ulicą Gubienko są nieprawdziwe. 

  2. Należy zauważyć, że nawet ewentualne zastosowanie innego, bardziej płaskiego profilu terenu niż zawarty w Raporcie MAK także nie powoduje zlikwidowania sprzeczności dotyczących położenia samolotu względem ściętych drzew przy ulicy Gubienko. Jest to związane z wartością AltR (wysokości radiowej) za ulicą, podaną w Raporcie MAK.

  3. Odczyt AltR znajdujący się w Raporcie MAK, odpowiadający czasowi uderzenia w pancerną brzozę, wskazuje iż wysokość 6m w tym miejscu była mierzona do gruntu. Potwierdza to zarejestrowana wartość kąta pochylenia (Pitch). W związku z brakiem zwartej grupy drzew (warunek odbicia wiązki radiowysokościomierza) po zachodniej stronie ulicy Gubienko, a także brakiem skoku wartości AltR (o różnicę wysokości między drzewami a gruntem) pomiędzy analizowanymi dwoma punktami można jednoznacznie wykluczyć ewentualną rejestrację wartości AltR za ulicą do drzew, co spowodowałoby podniesienie trajektorii pionowej samolotu i w efekcie uprawdopodobniłoby dane z Raportu MAK.

  4. Lokalizacja ściętych oraz niezniszczonych drzew przy ulicy Gubienko wyklucza uszkodzenie tych pierwszych przez Tu-154M „101” lecący zgodnie z parametrami Pitch, Roll i AltR zamieszczonymi w Raporcie MAK. Należy zwrócić uwagę na odległość (ok.23 metry- mniejszą od rozpiętości Tu-154M nawet po utracie końcówki skrzydła) między nieuszkodzonymi drzewami po lewej i prawej stronie kadłuba. Ewentualna niewielka niedokładność pomiaru odległości między drzewami i ich lokalizacji w niniejszym opracowaniu, w związku z wymiarami samolotu Tu-154M oraz jednoznacznie zdefiniowaną trajektorią poziomą lotu, pochodzącą z odczytów systemu TAWS, nie ma wpływu na poprawność powyższego wniosku.

  5. Dane MAK są niezgodne tak z dostępną dokumentacją fotograficzną. Przy lokalizacji przestrzennej samolotu jak u Amielina należałoby liczyć się z większymi wartościami AltR, jak i uderzeniami podwozia w drzewa już przy ulicy Gubienko, a także wystąpieniem w tym miejscu TAWS event „Landing”, co, jak wiadomo, nastąpiło później, obok autokomisu.

WIZUALIZACJA WG DANYCH KBWL LP

Punktem wyjścia były parametry: Roll (przechylenia), Pitch (pochylenia) oraz AltR (wysokość wg radiowysokościomierza) w momencie uderzenia samolotu w brzozę oraz w odległości 47 m od brzozy (w tym drugim punkcie, w związku z zatajeniem przez KBWL LP wartości AltR, wykorzystano zawartą w Raporcie informację iż wysokość samolotu nad terenem wynosiła 7m- przyjęto zatem tę wartość dla najniżej położonego punktu samolotu- tj. kikuta lewego skrzydła).

Należy zwrócić uwagę, że przyjęcie najniższego punktu na kadłubie skutkowałoby jeszcze niższym położeniem samolotu względem drzew, dlatego też w niniejszym opracowaniu przeanalizowanonajkorzystniejszy dla KBWL LP przypadek lokalizacji maszyny nad drzewami.

Zgodnie z danymi KBWL LP przyjęto także zmianę kierunku lotu o 3,5 stopnia po uderzeniu w pancerną brzozę.

Profil terenu wykonano na podstawie danych zawartych w Raporcie MAK. W przyjętym profilu różnica wysokości pomiędzy danymi MAK a KBWLLP w odległości 47 m od pancernej brzozy nie przekracza 0,6 m, a zatem nie ma wpływu na ostateczne wnioski.


 

Rys.9 Parametry samolotu w czasie uderzenia w pancerną brzozę oraz 47 m dalej, wg KBWL LP. Wartości odczytów AltR na wykresie zostały przez Komisję celowo zasłonięte przez ramkę z tekstem.

 

Rys.10,11 Położenie samolotu przy uderzeniu w pancerną brzozę oraz nad ul. Gubienko przy zachowaniu parametrów Pitch, Roll, AltR i wysokości z Raportu KBWL LP.

 Rys.12,13 Położenie samolotu nad ul. Gubienko przy zachowaniu parametrów Pitch,Roll i wysokości z Raportu KBWL LP.

 Rys.14 Położenie samolotu względem ściętych drzew przy zachowaniu parametrów Pitch,Roll i wysokości kikuta lewego skrzydła 7 m nad ziemią, wg Raportu KBWL LP.

 Rys.15 Zmiany wysokości wg danych KBWL LP na odcinku 47 m za pancerną brzozą. Przy uwzględnieniu zmiany kąta pochylenia (Pitch) i przechylenia (Roll) samolot na odcinku 47 m wzniósł się o 8,8 m.
Jeśli przyjąć w tym punkcie prędkość TAS=74 m/sek, prędkość wznoszenia po utracie części skrzydła na pancernej brzozie wg Komisji Millera to 13,85 m/sek.

 

WNIOSKI:

  1. Dane znajdujące się w Raporcie KBWL LP dotyczące położenia samolotu nad ulicą Gubienko są niewiarygodne, ponieważ:

  • nie tłumaczą one w żaden sposób faktu różnicy w poziomie przycięcia drzew znajdujących się na torze lotu w stosunku do samolotu (dla najwyższego ściętego drzewa ok.5 metrów – Rys.14),

  • biorąc pod uwagę zmianę Pitch z 12,8 st. przy uderzeniu w pancerną brzozę do 15,6 st. 47 metrów dalej (dane KBWL LP), można dość dokładnie obliczyć prędkość wznoszenia samolotu na tym odcinku (Rys.15). Wynikająca wprost z tych danychprędkość wznoszenia, równa ok.13,85 m/sekjestwątpliwa, ponieważ maszyna w tym miejscu miała się wznosić po zmniejszeniu siły nośnej po utracie części skrzydła oraz zwartością Low Pressure Compressor Rate dla wszystkich 3 silników nie przekraczającą 80%. Wznoszenie to wg KBWL LP było szybsze niż w czasie „Uchodu” (procedury odejścia automatycznego) w dniu 6 kwietnia, który był wykonywany z pełną siłą nośną i większą wartością Low Pressure Compressor Rate turbin (Fig.44 Raportu MAK). Mechanizm tak dynamicznego wznoszenia w Smoleńsku uszkodzonego samolotu z mniejszym ciągiem turbin nie został przez Komisję wyjaśniony,

  • przy locie po trajektorii wg Raportu KBWL LP bardzo prawdopodobna jest kolizja prawego wózka podwozia głównego z drzewem po prawej (północnej) stronie toru lotu, która powinna spowodować aktywację Air-Ground Sensor oraz włączenie się TAWS event „Landing”, co w tym miejscu nie nastąpiło.

Dziękuję blogerom: KaNo za udostępnienie modelu 3D Tu-154M oraz El Ohido Siluro, który jako pierwszy zajął się modelem 3D samolotu w pobliżu pancernej brzozy, za inspirację.

Brak głosów

Komentarze

Nie wiem czy to gdzieś już było ale niedawno trafiłem na film z RT (sic!), który pokazuje TU-154M w roli kosiarki do drzew.

Sekwencja zdarzeń jest odwrotna - najpierw pokazywany jest start samolotu, który nieco wcześniej zrobił przecinkę w zagajniku.

Jakoś nic mu nie odpadło mimo, że i drzew było więcej, a i "zbierał" je niżej.

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#188763

Prosze zwrocic uwage na fakt nastepujacy fakt: w opisie tego filmu jest napisane, ze jest to lot probny po zeszlorocznym wypadku!!! Temu samolotowi nie stalo sie dokladnie nic i wrocil do eksploatacji!

Z dedykacja dla fanow pancernej brzozy...

Pozdrawiam
-------------------------------
Samotny wilk w biegu

Vote up!
1
Vote down!
0
#188764

Ten nasz chyba z cieńszej blachy musiał być zrobiony...
Może to w ogóle nie był samolot, a szybowiec ?

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#188768

Proponuje zmienić rozmiar zdjęć na dwukrotnie wiekszy. Będzie jeszcze lepiej widać proprocje, bardziej realnie, co da zwykłym(!) czytelnikom zupełnie inny ogląd sytuacji. Tutaj na niepoprawnych jest tak, że zdjęcia nie sa obcinane przez szerokość kolumny.

Od dawna proponowałem by wszystkie teksty o Smoleńsku przenieść tutaj, bo i tak na Salonie czytają je dokładnie te same bardzo zaangazowane osoby, z powodu takiego, ze administracja Sralonu sekowała te najbardziej przełomowe i bywało czesto i gęsto tak, że te najwazniejszenie nie znalazły sie nawet w dziale 'katatsrofa smoleńska', za to wszelkie skurwione wypociny błyszczały na SG.

Vote up!
1
Vote down!
0
#188790

Oryginały zdjęć w dużej rozdzielczośc są na Picasie- część 1:

https://picasaweb.google.com/lh/photo/J3fxhVQYp3ffyHANV35RDg?feat=directlink

i następne,

część 2-

https://picasaweb.google.com/lh/photo/SvJ5QreV9X5Nbd96Z4hH6w?feat=directlink

Co do S24- mogę tylko zauważyć, że żaden tekst o prezentacjach profesorów: Nowaczyka i Biniendy nie znalazł się na SG, w przeciweństwie do wypocin niejakiego Osieckiego i podobnych mu indywiduów, plujących tak na prezentacje, jak i ich autorów.

Marek Dąbrowski

Vote up!
0
Vote down!
-1

Marek Dąbrowski

#188804

Szanowny Panie,

katastrofa smolenska interesuje sie od dawna i gromadze sobie o niej pewna wiedze, jestem mniej wiecej na biezaco co do tego co pokazuja media a co pokazuje sie w mediach niezaleznych.

Znam rowniez prezentacje prof Bieniendy i Nowaczyka. Dziw, ze w swiecie mediow nie zostaly wogole zauwazone. No ale manipulacje mediow sa mi doskonale znane. Z innych przypadkow.

Odnoszac sie do Pana pracy dotyczacej odtworzenia trajektorii lotu - nie mam czasu by dokladnie to zweryfikowac. Ufam Panu.

Pragne jednak zwrocic uwage na kilka faktow, ktorych jakos nikt nie zauwaza.

1. Nie odnaleziono w miejscu katastrofy jednego z rejestratorow - wg informacji z internetu. To rzecz nieprawdopodobna i dajaca duzo do myslenia (poza wieloma innymi),

2. Odnaleziono jednak rejestrator polskiej produkcji firmy ATM S.A.
Zerknalem sobie kiedys na strone tej firmy. Jest potezna.
Ale co ciekawe, to juz jest Grupa Kapitalowa ATM.

Na stronie internetowej tej firmy (nie mylic ze strona ATMAVIONICA) znajduje sie plan ich dzialania na lata biezace a w nim taka informacja (na str 6 w pdf) :

"Należący do GK ATM holenderski operator Linx Telecommunications prowadzi działalność o bardzo zbliżonym profilu — między innymi,podobnie jak ATM, inwestuje w nowe centra danych. Zwiększa swoją obecność na największym rynku Europy Środkowo-Wschodniej — w Rosji. Poza centrum danych w Moskwie, jednym z największych eksploatowanych w Rosji, planuje jeszcze w tym roku rozpocząć działalność w budowanym centrum
danych w Petersburgu. Posiada poza tym centrum danych w Estonii, które rozbudowuje, a do końca
roku zamierza uruchomić centrum danych w Polsce (w Warszawie), dedykowane przede wszystkim dla
swoich międzynarodowych klientów."

Zastanawia mnie zatem prosta logiczna kwestia.

Jesli jeden rejestrator "zniknal" - co jest NIEMOZLIWE, a rejestrator produkcji polskiej firmy ATM - odczytywany byl o ile wiem w Polsce, to....

Czy taka grupa kapitalowa jak GK ATM - brala by pod uwage swoje interesy w Rosji (i nie tylko) ?

Z pewnoscia tak, trudno sobie wyobrazic by bylo inaczej.

"Należący do GK ATM holenderski operator Linx Telecommunications" - to on odpala interesy w Rosji.

Czy chcialby sie narazic wladzom tego kraju?

No i ostatnia uwaga.

Jesli wladze Rosji bylyby "czyste" w sprawie katastrofy smolenskiej to mogly zabezpieczyc teren, niczego nie ruszac i poprosic o miedzynarodowych ekspertow. To proste i logiczne.

Ale tak nie zrobily - pytanie - dlaczego?

Informacje powyzsze o ktorych pisze mozna znalezc w pliku pdf na stronie tej spolki:

http://www.atm.com.pl/index.php?id=74

Pozdrawiam

Akwedukt

Vote up!
1
Vote down!
0

Pozdrawiam

Akwedukt

#188794

Bardzo interesujący jest ten materiał w sprawie ATM. Niestety jakość wykresów z ATM-QAR w Raporcie Millera świadczy o tym, że ten materiał był specjalnie "podrasowywany" pod kątem publikacji (beznadziejna jakość, zasłonięcie istotnych danych RW akurat tam gdzie są najważniejsze- po uderzeniu w pancerną brzozę, pominięcie niektórych danych związanych z silnikami).
Zatem sprawdza się, że ATM chce wejść na rynek rosyjski. To widać.

Marek Dąbrowski

Vote up!
1
Vote down!
0

Marek Dąbrowski

#188938

Te uwagi wydają mi się rozsądne:
http://forum.lem.pl/index.php?topic=677.msg44091#msg44091
Stanisław Remuszko

Vote up!
0
Vote down!
0
#249794