repetuuj broń cz.2

Obrazek użytkownika vsspn37
Kraj

...Aby dojść do możliwości manipulacji i fałszerstw wyborczych, rozpocząć należy od warsztatu machiny wyborczej,od kuchni.
Sam proces wyborczy podzielić trzeba na kilka etapów:-
-przygotowanie elektoratu,
-oraganizację technicznego zaplecza,
-prawną stronę wyborów(prawo wyborcy)

O przygotowaniu elektoratu-kampanii wyborczej pisał nie bedę,każdy z czytelników śledził ją na różne sposoby i ma swój wyrobiony pogląd i asąd.

Dla pełni wiedzy i zrozumienia technicznej organizacji wyborów, wydzielić należy dwa podstawowe zagadnienia:-
-obwody głosowania
-obwodowe komisje wyborcze ( OKW )
Obwody głosowania w wyborach Prezydenta RP tworzy się na zasadzie Ustawy z 16.07.1998. Z reguły pokrywaja się one z lokalizacją obwodów w innych rodzajach wyborów (gmin,
powiatów,sejmików wojewódzkich) ten rodzaj wyborów pod-
porządkowany jest ordynacji wyborczej Dz.U.nr.159 poz.
1547 z 2003 r.

Zatrzymajmy sie przy obwodach głosowania.
Jeżeli we wsiach,mieścinach i małych miastach organizacja i tworzenie obwodowych lokali wyborczych nie nastręcza trudności, to już w dużych miastach,choć techniczne zorga-
nizowanie i podział miasta na obwody jest prosty,to fizy- czna ich realizacja nasuwa szereg znaków zapytania i wąt-
pliwości.

W trakcie wielu kampanii wyborczych(biorąc w nich czynny
udział)w mieście w którym mieszkam,zaobserwowałem zjawisko
ogłupiania elektoratu.
Cała zabawa polega na "płynności" ulic (skąd my to znamy?)
W tym samym od szeregu lat lokalu (dajmy na to szkole),
mieszkańcy tej samej ulicy co szkoła w jednym roku w nim głosują,w następnych wyborach głosują mieszkańcy tylko z
pod parzystych numerów ulicy,w kolejnych tylko numery nie-parzyste lub np. od 1-39 i dalej od 43-57,zaś od 31-41 w innym,gdzie indziej umiejscowionym lokalu.
W tej samej zabawie wysyła sie wyborców ulicy przy której znajduje się lokal wyborczy ( mają do niego żabi skok) do
oddalonego kilkaset metrów dalej.

Być świadkiem scenki w ktorej dwoje sędziwych, wzajemnie
podpierających sie staruszków (oboje tuż przed 90)pokonuje
odległość 1 metra czterema kroczkami,przybywa do lokalu
by spełnić swój patriotyczny obowiązek,dowiaduje się, że
krojczy dzieląc miasto, miast foremnych czworoboków lub
prostokątów wykroił choinkę (może gajowy?)i teraz muszą podreptać następne 800 metrów to...
cholera!!..bo poniesie..
że co? że zapewniony dojazd,opieka?
a i owszem dla debili i genetycznie spaczonych,mających
stałą opiekę, nie zaś samotnych staruszków o których pies
z kulawą nogą nie zapyta.

..scenki i przykłady mógłbym przytaczać i to tylko z jednego lokalu wyborczego.

Więc co? świadome działanie-manipulacja?
Dla mojej tępej głowy i jedno i drugie.
Jedno w tym wszystkim jest pewne.Za utworzenie projektu
organizacyjnego,urbanistycznego rozlokowania lokali na
każde wybory,ktoś(z całą pewnością wyżej wykształcony)
pobiera sutą gratyfikację.

Całość obrazu uzupełnić należy całkowitym, lub prawie,
(3-4 plakaty w dzielnicy)brakiem obwieszczeń i info-
rmacji o lokalach wyborczych.

Obwodowe Komisje Wyborcze.
Z autpsji (jak już wiadomo) stwierdzić mogę,że fałsz-
erstwa wyborcze na poziomie OKW w praktyce są trudne do zrealizowania, a jeżeli zaistnieją są natychmiast wykry-
wane i oprotestowane.
Twierdzenie swe opieram na sposobie powoływania składu
Komisji i systemie organizacji pracy.
W skład każdej Komisji wchodzą reprezentanci Sztabów po-szczególnych Kandydatów (Wybory Prezydenckie),lub Sztabów
ugrupowań politycznych (Wybory Parlamentarne),którzy to
reprezentanci, choć nie ustawowo to w praktyce kontrolują
ruchy i poczynania pracujących "kolegów"-to w sferze nie-
ufności.

W sferze pracy Komisji-
dostarczony materiał wyborczy-karty do głosowania-wydawany
jest elektom w oparciu o spis wyborców (osoby uprawnione).
W urnie wyborczej,nie może znaleźć się większa liczba głosów (ważnych i nieważnych),niż liczba uprawnionych,plus
ewentualnie dopisanych do listy, na podstawie zaświadcze-
nia o prawie do głosowania z innego okręgu wyborczego.
Wyniki głosowania- to policzone głosy ważne, oddane na poszczególnych kandydatów, plus ewntualnie nieważne.
Tak zsumowane głosy muszą się równać ilości wydanych kart
do głosowania.
Wykorzystane i niewykorzystane karty do głosowania muszą
być zgodne z ilością dostarczoną do lokalu wyborczego.

Zgodność taką uzyskuje się poprzez wielokrotne liczenie,
podpisów na listach i wyjętych z urny głosach - metodą ja
przeliczam Twoją listę i Twoje liczenie a Ty moje ( zasada
nieufności i poprawności mamtematycznego liczenia).

W oparciu o te dane sporządzany jest protokół z głosowania
w którym wszystkie wymienione pozycje są osobno wyszcze-
gólniane i matematycznie muszą być zgodne.
Tak sporządzony protokół podpisany być musi przez każdego z członków Komisji a następnie drogą elektroniczną prze-
kazany do Okręgowej Komisji Wyborczej.
W przypadku niezgodności danych, sporządzany jest raport
błędów i ostrzeżeń,potwierdzany również przez wszystkich
członków Komisji.
Przydługi nieco ten opis koniecznym jest dla zrozumienia
istoty pracy Komisji (1 etapu wyborów)i sporządzenia wyjściowego materiału wyborczego.

Czy powyższe informacje świadczą o niemożności dokona-
nia fałszerstw wyborczych?
a b s o l u t n i e nie!!!

O samych możliwościach,sposobach i środkach zaradczych
w następnej części.

Pozdrawiam

Przepraszając zarazem za nadużywanie cierpliwości,
ale jeśli pędzący i ograniczony czas,oraz jakieś
"grypsko" pragnące mi towarzyszyć może być usprawiedliwieniem - to bardzo o nie proszę - do
zobaczenia.

i na pohybel POLSZEWIKOM!!

P.S.
zielony jestem -wpis na notatniku wygląda inaczej niż na
podglądzie-przepraszam,postaram się doksztalcić

Ocena wpisu: 
Brak głosów