Bądźcie opiekunami Bożych darów! Homilia papieża Franciszka w Gazecie Polskiej Codziennie.

Obrazek użytkownika KP
Artykuł

"Początkowo Ojciec Święty na placu przywitał się z wiernymi. Następnie podczas procesji z Bazyliki św. Piotra na plac odśpiewano hymn „Laudes Regiae”, prosząc świętych papieży o pomoc dla nowego Ojca Świętego Franciszka. Sama msza św. była celebrowana w języku łacińskim, ale Ewangelię odczytał diakon z Grecji w swoim ojczystym języku. Tym akcentem zademonstrowano wspólność Kościoła wschodniego i zachodniego
oraz powszechność Świętego Kościoła Rzymskiego. W swojej
homilii papież zwrócił szczególną uwagę na odpowiedzialność
bliźnich wobec siebie, podkreślając przy tym rolę rządzących."
Numer 466 Gazety Polskiej Codziennie, 20.03.2013

Ocena polecanki: 
Brak głosów