Ciąg dalszy ściemy...

Obrazek użytkownika zbzukowski
Blog

Krajobraz  po ciamajdanie PO-puczystów, to  obraz nędzy, rozpaczy  i  zwyczajnej żuli...

Nie zamierzam  rozpisywać  się  na temat  czegoś,  co  inni  bardzo obszernie  opisali  (wide: najnowszy  tekst  Pana  Stanisława  Michalkiewicza) - warto

nie tylko przeczytać,  ale  również  głeboko  się  zastanowić:  ]]>www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=3835]]>

 

W  moim poprzednim  tekście  pt. Sposób na ciamajdan, apelowałem  do  Pana Kaczyńskiego    (stan  faktyczny  jest  taki:   

 - że  wszelkie postulaty należy  zgłaszać  tam,  gdzie  mogą  one  być  rozpatrzone ) , aby  uczestnicy  tej  ciamajdanowej  hucpy

zostali  przykładnie ukarani...

Wypada  tu  dodać, że  karanie  posłów  i polityków  to  jedno,  a surowe  ukaranie  tych,  co  stojąc  za  "kulisami  wydarzeń", pociągali  energicznie

za sznurki  przywiązane  do  łbów  Grzecha  i Rycha, to  sprawa  zgoła odmienna...

Podejrzewam  osobiście, że  Pan  Kaczyński  nie odważy  się  na  takie  "rozliczenie"  agentury  i pochwycenie  jej  na sznur...

nie  do  końca  bowiem  jest  pewne, czy  Pan  Kaczyński  w  duchu  nie  cieszył  się  z  narastającego   majdanu, który  niestety  okazał  się  farsą.

 

Moi  Drodzy  Rodacy -  z jednej  strony,  to  dobrze,  gdy  następują  zmiany  "idące  w  dobrym  kierunku",  z drugiej  natomiast, strach  wręcz  pomyśleć:

A  może ostatnie  wydarzenia, są  typową  ściemą,  przed  rozpoczęciem  kolejnej  wersji  pacyfikowania  polskich  dążeń  do  rzeczywistego  Odrodzenia

Polski???

Nie  uwierzę  dopóty, dopóki  nie  zobaczę  na  własne  oczy zamykanych  w  więzieniach  starych  kejkutów  i  ich  pomagierów  z  środowisk poselsko-

prawniczo- medialnych...

Jak  na chwilę  obecną, wszystko  wygląda  na  to, że  zakończy  się  na gadaniu, lub  w najlepszym  razie,  ukaraniu paru  pożytecznych  idiotów, którzy

mieli  nadzieję  na  powrót  do  koryta.

Nadal  otwarta  jest  kwestia:  Czy  nowa administracja  USA będzie  nadal  kontynuować  "rozgrywki  z moskalikami", co  pośrednio

miałoby  szkodzić  zarówno "strategicznemu  partnerstwu  niemiecko-rosyjskiemu",  jak  i "małżenstwu  z rozsądku",  czyli  tajnym  układom  rosyjsko-

chinskim?  A  może zechce  kupić  przychylność  Niemiec  kosztem  Polski?

Rola  Polski  w tym  scenariuszu - jak  na dzień  dzisiejszy - sprowadza  się do  "podrzędnego  gieremka  i posłańca" i ewentualnie "harcownika", którego

utrata  jest  z góry  wpisana,  jako  "straty  wkalkulowane".

Jeżeli  Pan  Kaczyński  naprawdę  chce  sobie  zasłużyć  na  "pomnik  pamięci" - trwalszy  od  spiżu" - to  powinien  zdecydować  się  na  oparcie

w  Narodzie  i  Jego  pragnieniu  Odrodzenia  rzeczywistej, Wielkiej  Polski, zamiast  prowadzić  "gierki"  z  Panią  Anielą, głosząc  potrzebę  ratowania

Euro-sojuzu...

Panie  Kaczyński  Euro-Sojuz  już  jest  skazany  na likwidację,  choćby  przez  to, że  na jego  miejscu  ma powstać  Federacja Euro-Azjatycka  i  jest

to  scenariusz  Grupy  CENTRUM, opracowany  jeszcze  w latach sześdziesiątych ub. wieku,  a więc  w czasie, gdy ja latałem  po podwórku  z procą,

a  Pan    zdobywał  wykształcenie  w szkole  średniej...

Na tym  polegają  dalekosiężne  zamiary, iż  nie pozwalają  się  łatwo  znosić   pragnieniom  Narodów  słabszych, lub  ogarniętych  poprzez

niemoc w  realizowaniu  swoich  geopolitycznych  zamysłów...

Najgorsze  w tym  wszystkim  jest  to, że  zarówno  PIS, jak  i  jego  adwersarze, owszem  realizują  Plany, ale  zupełnie  sprzeczne  z  pragnieniami

Narodu  polskiego...

Czegóż  pragnie  Naród  polski?

Przede  wszystkim,  aby  wreszcie  skończyć  z tą ściemą, improwizacją , pozoracją, udawaniem  normalności,  na rzecz  nastania  Normalności, 

wołania  o sprawiedliwości, na rzecz  Nastania Sprawiedliwości i wreszcie  mówienia  o  praworządności  i  równości  wobec  Prawa,  na  rzecz

stosowania  Sprawiedliwości   i  Praworządności,  bez  względu  na  stanowisko, pozycję  czy  znajomości  w  sferach  władzy...

 

Chyba  się  rozmarzyłem, a  tymczasem,  ściema  trwa  i  pewnie  trwać  będzie  nadal

 

 

 

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 3.3 (3 głosy)