Beneficjentka Fundacji Lex Nostra uniewinniona!

Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Kraj

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy o uniewinnieniu, po wieloletniej batalii sądowej, pani Stanisławy Dmitrocy-Wilkos, Beneficjentki Fundacji LEX NOSTRA.

Po pomoc do Fundacji Lex Nostra pani Stanisława zgłosiła się w 2017 r., ramach realizowanego przez nas we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości zadania w zakresie udzielania na terenie Warszawy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Pomimo zakończenia w 2018 r., z woli Ministerstwa, współpracy przy programie, Fundacja nie pozostawiła Beneficjentów samych sobie i kontynuowała świadczenie im wsparcia prawnego i psychologicznego, co należy do jej głównych celów statutowych. Możliwość świadczenia pomocy osobom poszkodowanym przez wymiar sprawiedliwości zawdzięczamy wszystkim darczyńcom, którzy wspierają Fundację m. in. poprzez wpłacane darowizny i przekazywanie 1% podatku.

To m. in. dzięki hojności Darczyńców możemy dzisiaj razem z Panią Stanisławą świętować triumf nad niesprawiedliwością i absurdami wymiaru sprawiedliwości.

Pani Stanisława została oskarżona przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Wola o działanie na szkodę majątkową Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”, w której pełniła funkcję prezesa zarządu. Co istotne, obejmowała to stanowisko od 18/03/2008 do 25/06/2008, czyli niewiele ponad 3 miesiące. Rzekoma szkoda majątkowa, do której dopuścić miała Pani Dmitroca-Wilkos miała polegać, w skutek zaniedbania, na utracie przyszłego pewnego zysku spółdzielni, w kwocie 3.828.154,47 zł netto.

W toku postępowania okazało się jednak, że nie wyjaśniono szeregu istotnych okoliczności sprawy, w obliczu których postawione pani Stanisławie zarzuty stały się bezpodstawne.

Po pierwsze, w postanowieniu o wszczęciu śledztwa wskazano, że dotyczy ono okresu od 27/03/2007 do 14/05/2009, czyli znacznie dłuższego przedziału czasowego niż ten, w którym oskarżona pełniła funkcję prezesa zarządu, a co za tym idzie, nie może ona odpowiadać za pracę innych działających w tym czasie zarządów.

Po drugie, sporządzony przeciwko Pani Stanisławie akt oskarżenia, opierał się na opinii biegłego, który nie miał odpowiednich uprawnień i nie powinien był zostać powołanym do wydawania opinii w przedmiotowej sprawie. Mimo nowej opinii, wydanej przez uprawnionego biegłego, który uznał, że wyrządzenie szkody nie miało miejsca, Prokuratura podtrzymała akt oskarżenia, chcąc doprowadzić do skazania pani Stanisławy.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego obszernego materiału dowodowego przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu.

Dopiero Sąd Okręgowy w Warszawie, po ponownym rozpatrzeniu uniewinnił pokrzywdzoną i utrzymał korzystny wyrok, oczyszczając Panią Stanisławę ze wszystkich stawianych zarzutów.

Fundacja Lex Nostra czynnie uczestniczyła w sprawie pani Stanisławy na wszystkich jej etapach zapewniając pokrzywdzonej opiekę prawną i wsparcie psychologiczne.

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 2.5 (3 głosy)