Dyskryminacja wielodzietnej rodziny ze strony Urzędu Celno Skarbowego – Fundacja LEX NOSTRA przyłącza się do sprawy

Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Kraj

Wielodzietna rodzina rolników od pięciu lat doświadcza bezprawnych działań ze strony urzędów państwowych – Fundacja LEX NOSTRA przyłącza się do sprawy

Aktywna społecznie i naukowo rodzina Pawła i Marzeny Zakrzewskich doświadczyła niesprawiedliwości i dyskryminacji ze strony Urzędu Celno Skarbowego w Lublinie. Sprawa trwa już ponad pięć lat.

Paweł i Marzena Zakrzewscy są założycielami Szkoły Salomon, która od 2009 roku organizowała nowatorskie, bezpłatne ośrodki oświatowe, działające w oparciu o  kluby edukacji spersonalizowanej i demokratycznej. Kolejne placówki szkoły powstawały w miarę upowszechniania się w Polsce indywidualnej nauki domowej, swoim zasięgiem stopniowo objęły teren całej Polski. Nowoczesna instytucja oświatowa zapewniała swoim uczniom system edukacji oparty na rozwijaniu indywidualnych predyspozycji, dostęp do nowoczesnej platformy naukowej, lekkie cyfrowe tornistry, spersonalizowane rodzinne wioski edukacyjne oraz bon oświatowy, będący rodzajem stypendium, które przeznaczane było na zajęcia pozaszkolne i rozwój dzieci. W szczytowym momencie Szkoła Salomon zrzeszała ok. 50 tysięcy uczniów. Sukces Szkoły oraz jej twórców zauważyły władze oświatowe.

W 2013 r., rozpoczęły się bardzo częste kontrole skarbowe Szkoły Salomon. Od tego też czasu, państwo Zakrzewscy byli notorycznie zastraszani i poddawani represjom administracyjnym ze strony Urzędu Celno Skarbowego w Lublinie, który działając w sposób perfidny i bezprawny, doprowadził w 2016 r. do likwidacji wszystkich placówek Szkoły i egzekucji majątku Zakrzewskich.

Na prośbę rodziny Zakrzewskich,  Fundacja LEX Nostra, która od ponad 10 lat skutecznie broni osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, urzędników i instytucje państwowe, złożyła w dniu 17 lutego 2019 r., w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, wniosek o włączenie jej do prowadzonych spraw.

Do najwyższych urzędników państwowych, mających wpływ na decyzje podejmowane w obszarze wymiaru sprawiedliwości i edukacji, w tym ministrów Mariana Banasia, Zbigniewa Ziobry, Teresy Czerwińskiej, Joachima Brudzińskiego, z wnioskiem o podjęcie interwencji w obronie praw rodziny Zakrzewskich, od kilku już lat z uporem zwracało się wielu polityków, w tym m. in. posłowie Lech Antoni Kołakowski, Krystyna Pawłowicz, Gabriela Masłowska, Krystyna Skibińska, Paweł Bejda, Wojciech Kossakowski, Michał Kamiński, Kornel Morawiecki, Killion Munyama, Joanna Frydrych, Robert Kołakowski, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Arkadiusz Myrcha, Piotr Naimski, Arkadiusz Mularczyk, Elżbieta Duda, Anna Milczanowska, Michał Jach, Mieczysław Baszko, Wojciech Zubowski, Iwona Arent, Piotr Sak, Andrzej Kryj, Zbigniew Chmielowiec, Andrzej Melak, Jan Warzecha czy Janusz Korwin-Mikke.

W jednym z wniosków z dnia 4 kwietnia 2019 r , skierowanym do Ministra Sprawiedliwości, śp. Kornel Morawiecki, powołując się na znajomość sprawy oraz materiałów dowodowych (wszystkie stanowią załącznik do wniosku), napisał:

“Postępowanie urzędników UKS (Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie), które trwa nieprzerwanie od 2015 roku, wydaje się być sposobem na neutralizację strony i zastraszenie, aby nie mogła dochodzić swoich spraw (…), postępowanie UKS jest coraz bardziej bezpodstawnie opresyjne, szczególnie w świetle dotychczasowych końcowych rozstrzygnięć w omawianych sprawach, które jednoznacznie potwierdziły prawidłowość stanowiska strony (…). Zignorowano nie tylko zeznania pokrzywdzonych, ale nawet nie przesłuchano ani jednego z kluczowych świadków podanych przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich (…). Nie przesłuchano nie tylko pokrzywdzonych i świadków, ale nawet samego zgłaszającego zawiadomienie, Pana Grzegorza Orlikowskiego – prezesa ESPD (Europejskie Stowarzyszenie Przeciw Dyskryminacji). (…) W trakcie prowadzonej przez UKS kontroli, użyto dokumentu z podrobionym podpisem (pani Zakrzewskiej). Postępowanie nie ustaliło, kto odpowiada za podrobienie dokumentu, ani kto użył tego dokumentu jako prawdziwego. (…). Do dnia dzisiejszego pokrzywdzeni nie otrzymali żadnej decyzji, która utrzymałaby się w przestrzeni prawnej, skonfrontowana z faktami, a nie tylko oparta na opresyjnej narracji urzędników. (…) W międzyczasie okazało się, że dotychczasowe, prowadzone wobec pokrzywdzonych egzekucje były bezzasadne (dowód: umorzenia kilkunastu egzekucji wobec pokrzywdzonych przez Urzędy Skarbowe). Opresja, której programowo byli poddawani pokrzywdzeni, doprowadziła nie tylko do likwidacji nowoczesnych placówek edukacji spersonalizowanej, ale przede wszystkim podważyła zaufanie kilkunastotysięcznego środowiska obywateli polskich do instytucji państwa Polskiego. (…). Pokrzywdzonych osobiście dotknęło wieloletnie praktyczne wykluczenie społeczne, połączone z utratą rodzinnego majątku (…), napiętnowaniem przez organy państwa Marzeny i Pawła Zakrzewskich swoistym stygmatyzmem urzędniczym, co w konsekwencji odbiło się bardzo niekorzystnie na zdrowiu pokrzywdzonych. (…) W chwili obecnej, z powodu blokad na rachunkach bankowych, zabezpieczeń na majątku, jak i pogarszającego się stanu zdrowia pokrzywdzonych, doprowadzono już nawet do paraliżu ekologicznego gospodarstwa prowadzonego przez pokrzywdzonych (…). Ponadto, taka sytuacja utrudniła pokrzywdzonym dochodzenie swoich praw wobec m. st. Warszawy, gdyż zwyczajnie zabrakło im już sił. (…) Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się do Wysokiego Sądu z wnioskiem o włączenie Fundacji LEX NOSTRA do postępowań (…)”.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wniosku Fundacji o przyłączenie się do sprawy, jak również z interpelacjami w sprawie rodziny Zakrzewskich, składanymi na ręce odpowiednich Ministrów przez posłów na Sejm RP.

Materiały w linkach:

]]>Wniosek o przyłączenie do sprawy Fundacji LEX NOSTRA]]>

]]>Interpelacja do ministra nauki i szkolnictwa wyższego]]>

]]>Pozostałe interpelacje i wnioski]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (6 głosów)