BKP: Holub rozpoczął w diecezji pilźnieńskiej sodomską drogę „Fiducia supplicans”

Obrazek użytkownika Bizantyjski Katolicki Patriarchat
Blog

Drodzy Katolicy Diecezji Pilźnieńskiej!

Niektórzy z Was zwrócili się do nas z listem, w którym wyrażacie ból wielu szczerych katolików z powodu apostazji waszego biskupa Tomasza Holuba.

Nasz Bizantyjski Katolicki Patriarchat jest proroczym głosem (por. Ef 2:20) wołającego na pustyni. W tym trudnym czasie broni on fundamenty wiary i moralności. Biskupi naszego patriarchatu są zakonnikami żyjącymi w klasztorach.

Listem pasterskim na rok 2024 Tomasz Holub, jak sam się wyraził, rozpoczyna obchody Synodu Diecezjalnego 2024-2026. De facto jest to wcielenie październikowego Synodu Watykańskiego, a później heretyckiej deklaracji „Fiducia supplicans”, która legalizuje bunt przeciwko Bogu. Chodzi o wprowadzenie do tzw. duszpasterstwa błogosławieństwa aktów homoseksualnych, jak otwarcie stwierdził po Synodzie kardynał Müller.

wideo: https://vkpatriarhat.org/pl/?p=21400  https://pabusti.wistia.com/medias/6bdpi28v6x

https://bcp-video.org/pl/holub-rozpoczal/  https://youtu.be/HC0xC9-tlAE

https://rumble.com/v4cmakf-holub-rozpocz.html  https://cos.tv/videos/play/50608825473209344

Holub nie ukrywa swojej jedności z nieważnym papieżem Franciszkiem w propagowaniu herezji i niemoralności. Jorge Bergoglio już ekskomunikował się z Kościoła za herezje, które niszczą samą istotę chrześcijaństwa. Oprócz propagowania zakazanej przez Boga sodomii (2Pt 2,6; Judy 7), intronizował demona Pachamamę (2019), a w Kanadzie (2022) pod przewodnictwem czarodzieja poświęcił się szatanowi.

Po zakończeniu Synodu Październikowego pseudopapież wydał motu proprio „Ad theologiam promovendam”, w którym otwarcie przedstawił zasadę zmiany paradygmatu. W ten sposób wkroczył na samobójczą drogę, która jest bezpośrednio sprzeczna z Pismem Świętym i Tradycją. Bergoglio głosząc sodomską antyewangelię, na siebie , zgodnie z Ga 1:8-9, ipso facto ściągnął Bożą anatemę, wyrażoną słowami Biblii: „Niech będzie przeklęty”. Z tą drogą pseudopapieża biskup Holub jest w pełnej jedności.

Ojcowie Kościoła o heretyku na tronie papieskim wyrażają prawdę, którą św. Bellarmin podsumował słowami: „Papież, jawny heretyk, sam wykluczył się z Kościoła i dlatego nie może być jego głową”. Z tego wynika, że jawny heretyk Franciszek Bergoglio nie jest ważnym papieżem. Takie jest nauczanie tradycji katolickiej. Za nim stoją tacy Ojcowie Kościoła jak św. Hieronim, św. Cyprian, Św. Augustyn, a także święci św. Franciszek Salezy, św. Alfons z Liguori i wspomniany już św. Robert Bellarmin. To nauczanie Kościoła wyraził także papież Innocenty III i bulla dogmatyczna papieża Pawła IV.

Głównym kierunkiem drogi synodalnej, jak wskazał kardynał Müller, który był bezpośrednio obecny na Synodzie Październikowym, jest promocja kościelnej legalizacji LGBTQ z błogosławieństwem związków homoseksualnych, drugim zaś kierunkiem dekadenckim jest wyświęcanie kobiet. Kardynał Müller, emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary, wyjaśnił, że homoseksualna ideologia LGBT jest ideologią otwarcie antychrześcijańską. Dosłownie powiedział: „To duch antychrysta przemawia przez agendę LGBTQ”. Więc jest to proces przekształcania Kościoła w antykościół New Age, synagogę szatana (por. Ap 3:9).

Promocja tego samobójczego programu Kościoła kryje się także za mieszanką religijnych sformułowań biskupa Holuba w jego noworocznym przemówieniu. Kard. Müller scharakteryzował drogę synodalną jako religijnie niekompetentną i kościelno-prawnie nielegalną.

Katolicka opinia publiczna powinna otworzyć oczy i zobaczyć, że biskup Holub nie wyznaje już wiary katolickiej i nie jest nawet chrześcijaninem. Przez swą wewnętrzną jedność z apostazją nieważnego papieża ipso facto sam ściąga na siebie karę słowa Bożego za inną ewangelię według Ga 1:8-9. Poprzez tzw. drogę synodalną Holub publicznie opowiada się za kościelną legalizacją LGBTQ, czyli za propagowaniem zdrady Chrystusa.

W swoim noworocznym liście Holub publicznie ujawnił, do czego zmierza i jaki jest jego program. Jest to program antychrysta z błogosławieństwem sodomskiego buntu przeciwko Bogu i Jego przykazaniom. Konsekwencją apostazji Holuba jest to, że wszystkie udzielane przez niego sakramenty są nieważne, czyli jego Msze są nieważne i są jedynie komedią lub haniebnym teatrem, a także nieważne są jego święcenia kapłanów. Jeśli on błogosławi, Bóg nie błogosławi, jest to nadużycie imienia Bożego, a wręcz przeciwnie, on ściąga przekleństwo na tych, których tzw. błogosławi.

Jaka jest reakcja ogólnoświatowa na tzw. dogmatyczną deklaracją „Fiducia supplicans” nieważnego papieża Franciszka? Biskupi Węgier, Kazachstanu, a także cała Konferencja Episkopatu Afryki, a konkretnie Nigerii, Ghany, Malawi, Zambii, a także inni biskupi wyraźnie opublikowali, że odrzucają tę deklarację. Nie chcą błogosławić sodomskiego grzechu. Biskupi w ogóle są pod presją. Większość nie ma odwagi publicznie sprzeciwić się tej deklaracji, ale też jej nie zatwierdzają, zdając sobie sprawę, że byłaby to zdrada Chrystusa i Kościoła, za którą sprowadziliby na siebie ekskomunikę latae sententiae.

Biskup Holub natomiast jest jednym z odstępczych biskupów, którzy już wewnętrznie zdradzili Chrystusa i Jego nauki oraz wypędzili Ducha Prawdy. Prałat Holub i biskupi Niemiec porzucili podstawy Kościoła, którymi są Pismo Święte i Tradycja. Ci tak zwani biskupi są w rzeczywistości duchowymi mordercami i grabarzami Kościoła. Aktywnie starają się realizować bergogliański program transformacji Kościoła, zaczynając od swojej diecezji. Kardynał Müller nazwał tę strategię sztuczką. Najpierw wcielają w życie herezje, a gdy się zakorzenią, potwierdzają je pseudodokumentami kościelnymi. Trzeba jednak wiedzieć, że w żadnym wypadku nie jest to już Kościół katolicki.

Jak powinni zachowywać się wierzący diecezji pilźnieńskiej? Trzeba się modlić i szczerze wołać do Boga o światło i siłę do zbawienia. Następnie niech wierni swoimi listami zachęcają biskupa, aby zaprzestał tej samobójczej drogi i dokonał prawdziwej pokuty, czyli publicznie wyrzekł się samobójczej drogi synodalnej LGBTQ.

Holub odniesie się do kanon ów kościelnych i ich paragrafów, aby ukarać nieposłuszeństwo i rzekomą schizmę. Trzeba jednak wiedzieć, że w rękach publicznych heretyków i apostatów, do których należy Tomasz Holub, te kanony i paragrafy są nieskuteczne. Są nieskuteczne i nieważne tam, gdzie zaprzecza się Pismu i Tradycji – Bożemu fundamentowi, na którym stoją kanony kościelne. Oczywisty heretyk jest ekskomunikowany z Kościoła, niezależnie od tego, czy jest to pseudopapież Bergoglio, czy pseudobiskup Holub. Żaden heretycki biskup ani heretycki papież nie ma prawa grozić prawem kościelnym i ekskomuniką za tak zwane nieposłuszeństwo lub rzekomą schizmę.

Niech wierzący uparcie wzywają Holuba do abdykacji, nawet jeśli ich będę bojkotować. On, podobnie jak Bergoglio, nie złoży dobrowolnie rezygnacji. Dzięki Holubowi, aktywnemu propagatorowi drogi synodalnej LGBTQ, diecezja pilzneńska będzie najwyraźniej mieć pierwszy prawowierny Kościół w katakumbach.

Ale konieczne jest także, aby wierni diecezji pilźnieńskiej zwrócili się do czeskiego prymasa. Aktywiści powinni zorganizować petycję żądającą uwolnienia Holuba i powołania na urząd prawowiernego biskupa, uzasadniając to tym, że propagując sodomię, Holub ściąga Boże przekleństwo na cały obszar diecezji pilźnieńskiej. Petycje należy organizować do czasu spełnienia żądania.

Jak dokładnie będzie się krystalizował ten proces? To pokaże Bóg, jeśli podejmiecie podstawowe kroki, aby ocalić najcenniejszy skarb, jakim jest zbawiająca wiara. Ona jest uwarunkowana prawowiernym nauczaniem, któremu diametralnie przeciwstawia się synodalna droga LGBTQ, prowadząca do wiecznej zagłady, którą ucieleśnia odstępczy biskup Holub.

Drodzy księża, osoby zakonne i wierzący diecezji pilźnieńskiej, stoicie w obliczu walki o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii. Bądźcie przykładem dla wszystkich katolików, którzy są w podobnej sytuacji jak wy.

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr                + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

13. 01. 2024

 

Biskup Holub rozpoczął sodomską drogę „Fiducia suplcans”

https://vkpatriarhat.org/en/?p=24022  /english/

https://vkpatriarhat.org/fr/?p=17394  /français/

 

Zapisz się do naszego newsletter  https://lb.benchmarkemail.com//listbuilder/signupnew?5hjt8JVutE5bZ8guod7%252Fpf5pwVnAjsSIi5iGuoPZdjDtO5iNRn8gS049TyW7spdJ

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)