"Żelazny Bieg" w hołdzie Wyklętym

Obrazek użytkownika Żołnierze Wyklęci

<b>"ŻELAZNY BIEG" - zawody triathlonowe w hołdzie Żołnierzom Wyklętym</b> <b>"Żelazny Bieg" to impreza mająca charakter  kulturalno-sportowy, która odbędzie się w okresie wakacyjnym – 26 sierpnia 2012 r. na trasie Okuninka - Sobibór - Okuninka (pow. Włodawa).</b> Zawody triathlonowe "Żelazny Bieg", które są także elementem promocji powiatu włodawskiego, służyć będą wydłużeniu sezonu wakacyjnego nad Jeziorem Białym oraz upowszechnianiu idei zdrowego trybu życia, jak również stanową żywą  lekcję historii o żołnierzach Polskiego Podziemia Niepodległościowego walczących w strukturach Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz o niemieckim obozie zagłady w Sobiborze."Żelazny Bieg" realizowany będzie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Organizatorem zawodów jest Starostwo Powiatowe we Włodawie przy wsparciu Gminy Włodawa oraz Polskiego Związku Triathlonu. <b> Ppor. Edward Taraszkiewicz ps. "Żelazny"</b> <b> Nazwa zawodów wiąże się z osobą ppor. Edwarda Taraszkiewicza "Żelaznego" . Był on jednym z najdłużej stawiających zbrojny opór dowódców antykomunistycznego podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie. Wsławił się wieloma spektakularnymi akcjami przeciwko ludziom i instytucjom "władzy ludowej". Od czerwca 1945 r. był zastępcą dowódcy w oddziale partyzanckim swojego brata Leona Taraszkiewicza "Jastrzębia", podległym komendantowi Obwodu WiN Włodawa. Po śmierci "Jastrzębia" w styczniu 1947 r. przejął komendę nad pozostałymi w konspiracji żołnierzami, nie ujawnił się podczas amnestii 1947 r. i walczył z komunistami do 6 października 1951 r., kiedy to poległ z bronią w ręku wraz ze swoim podkomendnym, podczas próby przebicia się przez pierścień 600-osobowej obławy UB-KBW  w miejscowości Zbereże nad Bugiem.Ppor. "Żelazny" postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 20 sierpnia 2009 r. "za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej" został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.</b> Czerwiec 1947. Od lewej: Henryk Wybranowski "Tarzan" († 6 XI 1948), Edward Taraszkiewicz "Żelazny" († 6 X 1951), Mieczysław Małecki "Sokół" († 11 XI 1947), Stanisław Pakuła "Krzewina" (skazany na wieloletnie więzienie).<b>Zawody są przypomnieniem o tych wszystkich bohaterach Polskiego Podziemia Antykomunistycznego, którzy "złożyli ofiarę z życia na ołtarzu wolności".</b> <b> Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie zawodów: ŻELAZNY BIEG </b> <b>Więcej na temat ppor. Edwarda Taraszkiewicza "Żelaznego" i jego brata ppor. Leona Taraszkiewicza "Jastrzębia" czytaj:</b> <b>Ppor. Edward Taraszkiewicz ps. „Grot”, „Żelazny”, „Tomasz” (wpolityce.pl)&gt;</b> <b> 60 rocznica śmierci ppor. Edwarda Taraszkiewicza "Żelaznego"&gt;</b> Ostatnia walka ppor. cz.w. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” - 6 X 1951 r. w Zbereżu n/Bugiem&gt; "JASTRZĄB" i "ŻELAZNY" - OBWÓD WiN WŁODAWA&gt; "JASTRZĄB" i "ŻELAZNY" - ostatni partyzanci Polesia Lubelskiego 1945 - 1951&gt; Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski dla por. "Jastrzębia" i ppor. "Żelaznego"&gt; Edmund Edward Taraszkiewicz „Żelazny”, TRZY PAMIĘTNIKI&gt; Atak na PUBP we Włodawie – 22 października 1946 r.&gt; Bitwa pod Świerszczowem – 28 listopada 1946 r.&gt; Uroczystości w 55 rocznicę śmierci ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. "Żelazny"&gt; List Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego do organizatorów i uczestników uroczystości obchodów 55 rocznicy śmierci ppor. "Żelaznego" [PDF]&gt; Fotorelacja z Uroczystości w 55 rocznicę śmierci ppor. Edwarda Taraszkiewicza "Żelaznego"&gt; Pomnik "Żołnierzom Wyklętym" we Włodawie&gt; ODSŁONIĘCIE POMNIKA WE WŁODAWIE&gt; FOTORELACJA Z ODSŁONIĘCIA POMNIKA W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM POR. "JASTRZĘBIA" i PPOR. "ŻELAZNEGO" - WŁODAWA 12 X 2008 r. Rozpracowanie grupy "Żelaznego" przez UB - część 1&gt; Rozpracowanie grupy "Żelaznego" przez UB - część 2&gt; Rozpracowanie grupy "Żelaznego" przez UB - część 3&gt; Rozpracowanie grupy "Żelaznego" przez UB - część 4&gt; Rozpracowanie grupy "Żelaznego" przez UB - część 5&gt; Rozpracowanie grupy "Żelaznego" przez UB - część 6&gt; Rozpracowanie grupy "Żelaznego" przez UB - część 7&gt; Rozpracowanie grupy "Żelaznego" przez UB - część 8&gt; Strona główna&gt;

Brak głosów