Ruch Społeczny Polska w Potrzebie

Obrazek użytkownika Szeremietiew
Blog

zaprasza na Konferencję BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE POLSKI NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Cel: Przeprowadzenie ogólnej oceny wybranych aspektów bezpieczeństwa militarnego RP w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej Europy i Polski.

Termin:

9 grudnia(piątek) 2011 r. Początek 10:00. Przewidywane zakończenie konferencji ok. 15:00

Miejsce:

Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56 II piętro

(sala konferencyjna w siedzibie portalu Nowy Ekran)

Program:

Zostaną wygłoszone w kolejności następujące referaty:

„Położenie geopolityczne i geostrategiczne Polski na początku XXI w.”

Prof. Tadeusz Marczak – ekspert z dziedziny geopolityki i geostrategii

„Bezpieczeństwo militarne RP 12 lat po wstąpieniu do NATO”

Dr Grzegorz Kwaśniak – specjalista z zakresu zarządzania strategicznego bezpieczeństwem narodowym, ekspert Fundacji Republikańskiej, ppłk rez. WP

„Zachodni Okręg Wojskowy – nowe oblicze armii rosyjskiej u granic RP”

Mgr Andrzej Wilk – ekspert zajmujący się problematyką sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie

„Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania Systemu Obrony Państwa”

Dr Marek Gąska – ekspert w dziedzinie prawa obronnego, mjr rez. WP

.................................................................................................

Prowadzenie i podsumowanie konferencji prof. Romuald Szeremietiew – ekspert w dziedzinie kierowania obronnością państwa

Przebieg konferencji w formie relacji filmowej zostanie przedstawiony w: Nowy Ekran TV

Materiały z konferencji ukażą się w formie publikacji.

Romuald Szeremietiew

Przewodniczący PwP

Ocena wpisu: 
Brak głosów