Dziś przybył do miasta Łodzi posłaniec KATa

Obrazek użytkownika obiboknawlasnykoszt@tlen.pl
Kraj

To są amatorzy ludzkiego mięsa.

Tuska, Komorowskiego, Sikorskiego, Niesiołowskiego, Nowaka, Wajda, Kuc, Kalisz, Napieralski, Olejniczak, Miecugowa, Olejnik, Kuźmiara, Kika, Rolickiego, Michnika, Kuczyńskiego, Waltera, Solarza , Palikota itd. itp. łobuzów trzeba zatrzymać i aresztować, a później osądzić za pomocnictwo, podżeganie i współudział w łódzkiej zbrodni zabójstwa.

Bo czy udostępnianie czasu antenowego w stacjach RTiV nie jest pomocnictwem, podżeganiem i współuczestnictwem w łódzkim mordzie politycznym?

Według mnie jest, jak najbardziej jest.

[quote]USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

Art. 19. § 1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.

§ 2. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Art. 20. Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających.

Art. 21. § 1. Okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną, uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

§ 2. Jeżeli okoliczność osobista dotycząca sprawcy, wpływająca chociażby tylko na wyższą karalność, stanowi znamię czynu zabronionego, współdziałający podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej za ten czyn zabroniony, gdy o tej okoliczności wiedział, chociażby go nie dotyczyła.

§ 3. Wobec współdziałającego, którego nie dotyczy okoliczność określona w § 2, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Art. 22. § 1. Jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać, podmiot określony w art. 18 § 2 i 3 odpowiada jak za usiłowanie.

§ 2. Jeżeli czynu zabronionego nie usiłowano dokonać, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Art. 23. § 1. Nie podlega karze współdziałający, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabronionego.

§ 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do współdziałającego, który dobrowolnie starał się zapobiec dokonaniu czynu zabronionego.

Art. 24. Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego; w tym wypadku nie stosuje się art. 22 i 23.
Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto zabija człowieka:

1) ze szczególnym okrucieństwem,

2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,

3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

4) z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych,

podlega karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo.

§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.[/quote]

W "Szkle kontaktowym" w trakcie emisji programu telefonowało dwóch widzów, z których jeden nawoływał do zabicia Jarosława Kaczyńskiego, a druga popierała ten pomysł.
Prowadzący program uśmiechali się i pozwolili na swobodną wypowiedź tych dwóch chorych z nienawiści monstrum.

Być może właśnie wówczas może ten osobnik, który dziś dokonał próby zabójstwa i zabójstwa politycznego telefonował tamtego dnia do "Psychopatycznego szkiełko" Miecugowa i Sianeckiego.

Tak ci prześmiewcy mają krew na swoich bolszewickich rękach, bo podżegali i pomagali w przygotowaniu tej dzisiejszej łódzkiej zbrodni.

To nie są już tylko łże, to są już zabójcy z premedytacją.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

zbrodni.
pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#95847

Miecugowa, ale jak widać - trzeba. Czasem trzeba mieć mocne argumenty a ja ich nie mam, bo nie oglądam.
Chyba Ci się gdzieś zgubił ten szmondak Wojewódzki, który poniża nieustannie zwolenników PiS i poniewiera naszą flagę.
Powiem tylko, że trudno jest mi znaleźć jakiś adekwatny program, w którym tak się traktuje elektorat PO.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#95856

bo dowiedziałem się, o tych dwóch telefonach "widzów z bandyckiej ustawki".

Czekałem na powtórkę i napisałem po obejrzeniu swój komentarz na Katarynie z moją opinią w tej sprawie.
W której napisałem m.in. to, że prokuratura winna zając się tymi osobnikami, którzy podżegali, a prowadzący program służyli gorliwie pomocą przestępcom.

Odnotowałem też to u siebie z kompie ze stosownymi przepisami prawnymi.

Ossalo, zabrakłoby bitów by ich wszystkich spisać ciurkiem i umieścić na NP.

PS
TiWi nie włączam jak jestem sam w mieszkaniu by się nie uzależniać, bo łatwiej wówczas znieść ich brak i smak ;)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Obibok na własny koszt

#95877

Wszyscy ci, wymienieni przez ciebie wyżej, brali udział w takiej zbrodni, że teraz tylko przywrócenie wykonywania kary śmierci, mogłoby, przywrócić honor naszej ojczyźnie i Polakom, bo mamy go utracony już od 10.04. 2010??? Pzdr.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#95932

Drogi Balsamie,

To całkiem niezły pomysł. Przypomniał mi się obrazek z Londynu. Rok 1987, w Brytanii "szaleje" Margaret Thatcher. Wtedy właśnie na murku nad brzegiem Tamizy znalazłem taki wysprejowany napis: "Bring back hanging. Start with the Prime Minister. Then stop" (a po naszemu mniej więcej tak: Przywrócić karę śmierci. Zacząć od Pani Premier. Potem przestać [wykonywać tę karę ponownie])Cudne! Nieprawdaż?

Tylko że u nas lista kandydatów byłaby znaaaaaaacznie dłuższa.

Pozdrawiam Niepoprawnych

krisp

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#95952

Jan Bogatko

Wydaje mi się, że jest wystarczająca postawa prawna, by złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pp. Palikota i Sikorskiego,

Pozdrawiam,

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jan Bogatko

#96053