Wykład Prof. dr hab. Tadeusza Guza w Gdańsku

Obrazek użytkownika jeremy
Idee

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Gdański oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
zapraszają na wykład

Ksiądza Prof. dr hab. TADEUSZA GUZA*

SZKOŁA FRANKFURCKA jako kontynuatorka MARKSIZMU-LENINIZMU

Wykład odbędzie się 4 października 2012 r.
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Aula S – 205
Godzina – 17:00

*Prodziekana Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.
Jest autorem ponad 200. publikacji z zakresu wielu subdyscyplin filozoficznych, historii oraz teologii. Zajmował
się m. in. myślą Tomasza z Akwinu, Dunsa Szkota, św. Pawła, Edyty Stein, Edmunda Husserla, Romano
Guardiniego, Maxa Webera, Jana Pawła II, Benedykta XVI, Roberta Schumana, Friedricha Nietzschego,
Friedricha von Hayeka, Theodora Adorna. Od początków swej kariery akademickiej specjalizuje się w filozofii
niemieckiej i jest wybitnym (a zarazem krytycznym) badaczem filozofii Szkoły Frankfurckiej.

Ocena wpisu: 
Brak głosów