Policja będzie wysadzać, ogłuszać i oślepiać

Obrazek użytkownika ciociababcia
Kraj

a: http://narodowcy.net

Zobacz koniecznie:

Ważne. Ustawa z 4.05.2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej http://polskawalczacastopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2013/06/ustawa_z_4_maja_2013_r-_o_c59brodka-ch-przymusu-bezpoc59bredniego-i-bro-ni_palnej.pdf

Właśnie weszła w życie ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, która uregulowała użycie i wykorzystywanie kajdanek, pałek etc. Ustaliła, jakie konkretne środki przysługują ponad 20 formacjom i podmiotom oraz sposoby i okoliczności posługiwania się nimi. Wcześniej, zasady korzystania z różnych form siły były regulowane przez przepisy wewnętrzne poszczególnych formacji.

Pozostawiono obowiązek oddania „strzału ostrzegawczego”. Pełna procedura składa się z: okrzyku identyfikującego formację (np. „Policja!”), ostrzeżenia słownego („Stój, bo strzelam!”), oddania strzału. Od tegoż można odstąpić, gdyby realizowanie procedur groziło bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia osoby uprawnionej [do oddania strzału] lub innej osoby.

Do tej pory, przepisy pozwalały oddziałom Policji na użycie broni palnej na rozkaz dowódcy. Nowe regulacje zakazały użycia broni palnej przez oddziały zwarte jakiejkolwiek formacji, poza dwoma wyjątkami – bezpośredniego zagrożenia życia i ogłoszenia „stanu wyjątkowego” (wprowadzany przez prezydenta na wniosek Rady Ministrów), kiedy może strzelać policja i wojsko. Jednakże, istnieje wtedy obowiązek oddania salwy ostrzegawczej.

Wobec kobiet w widocznej ciąży i osób, których wygląd wskazywałby, że są niepełnosprawne lub nie ukończyły 13 lat, można użyć wyłącznie siły fizycznej w postaci technik obezwładniających. Stosowanie broni palnej może być uzasadnione tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia.

BOR i ABW nie będą mogły już używać kaftanów bezpieczeństwa i pasów obezwładniających. Inspekcja Transportu Drogowego nie może posługiwać się kolczatkami, kajdankami na nogi i pojazdami służbowymi, jako część blokady drogowej. Odebrano możliwość zastosowania paralizatorów przez Służbę Więzienną, ale przekazano to prawo ABW, BOR, SOK oraz strażom marszałkowskim, leśnym i łowieckim. Od dziś, Agencja będzie mogła mieć psy służbowe.

Nowymi środkami, wprowadzonymi przez ustawę dla niektórych służb, są materiały wybuchowe do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód oraz środki pirotechniczne do ogłuszania lub chwilowego oślepiania. Zrezygnowano z prowadnic, broni gazowej, blokad stawu kolanowego i zasłon na twarz.

Gdyby siły policyjne okazały się niewystarczające, dopuszczalne będzie użycie oddziałów wojska, które wtedy nabiera takie same prawa.

Za rok MSW ma przedstawić obu izbom parlamentu ocenę funkcjonowania ustawy.

Pełny tekst można przeczytać m.in. tutaj:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/1140_u/$file/1140_u.pdf

Źródło: PAP
Krzysztof Rudzki

http://polskawalczacastopsyjonizmowi.com/2013/06/06/policja-bedzie-wysadzac-ogluszac-i-oslepiac/

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Miasto Brzeszcze jest małym ośrodkiem w województwie małopolskim, liczącym nieco ponad 10 tysięcy mieszkańców. Największym pracodawcą jest kopalnia węgla kamiennego. Stąd też plany likwidacji zakładu spotkały się z radykalną próba samoobrony nie tylko ze strony zatrudnionych w kopalni, ale także zwykłych mieszkańców.

****************************************  

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Pod koniec maja KWK zapowiedziała restrukturyzację zakładu, przez co rozumieć należy częściową likwidacje miejsc pracy, przeniesienie kadry do innych kopalń bądź nawet likwidacje zakładu. Istnieniu tej kopalni zagraża planowany przebieg drogi ekspresowej S1, która docelowo ma łączyć przejście graniczne w Cieszynie-Boguszowicach z odcinkiem A1 w Pyrzowicach, gdzie znajduje się także port lotniczy. Ma ona bowiem przechodzić przez pola wydobywcze usytuowane w Brzeszczach. Likwidacja nowych miejsc pracy w prostej linii doprowadzić ma do zamknięcia całej kopalni. Jak stwierdził Stanisław Kłysz, pełniący funkcję szefa Solidarności w KWK Brzeszcze i wiceprzewodniczącego górniczej Solidarności: “Bez pracowników przygotowujących nowe fronty robót zostaje nam maksymalnie 1,5 roku fedrowania, potem zakład czeka częściowa lub całkowita likwidacja”.

Niepewni swej przyszłości pracownicy i mieszkańcy zawiązali demonstrację mającą na celu obronę miejscowej kopalni. Manifestacja wystartowała spod kopalni w Brzeszczach, a punktem docelowym był magistrat. W akcji poza miejscowymi pracownikami partycypowali także górnicy zatrudnieni w innych kopalniach Kompanii Węglowej. Jak na niewielkie miasto frekwencję rzędu co najmniej ośmiu tysięcy protestujących uznać można za imponującą.

Demonstranci nieśli transparenty z wymownymi hasłami “Droga S1 drogą do nędzy”, “Brzeszcze chcą żyć” czy “Droga powinna łączyć, a nie dzielić”. Dodatkowo, symbolicznie zasugerowano odejście burmistrz, która tym aktem uratowałaby resztki honoru. Manifestujący wieźli taczkę z kukłą burmistrz – Teresą Jankowską.

Już po rozwiązaniu manifestacji doszło do starcia z aparatem represji, wiernie broniącym uciskającego Polaków systemu. W urząd miasta poleciały petardy, jajka i kamienie. Kilka szyb zostało wybitych. Agresywnie interweniujący “stróże porządku” nie szczędzili Polakom pałek i gazu łzawiącego. Jak poinformowały serwisy internetowe, zatrzymano 12 demonstrantów.

na podstawie: PAP, solidarnosc.org.pl

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9oZbMW8oV78

http://www.autonom.pl/?p=5951

Zamieszki w Brzeszczach na Śląsku, bronią kopalni przed likwidacją [FOTO]
http://kefir2010.wordpress.com/2013/06/07/zamieszki-w-brzeszczach-na-slasku-bronia-kopalni-przed-likwidacja-foto/

----------------------------------

Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#362356

http://niepoprawni.pl/blog/2196/wojsko-polksie-moze-strzelac-do-polakow

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#362398

Wilku, usprawiedliw mnie. Mam kłopoty z komputerem, nie zawsze mogę poczytać. Staram się przejrzeć wpisy - czasem mi umkną. Blokuje mi się ten mój komputer i nie możemy odkryć przyczyny. Już 7 razy w bardzo krótkim czasie był na warsztacie - tam pracuje bez zarzutu. Pozdrawiam.

****************************************
  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#362478