Połóżmy kres despotyzmowi sądów

Obrazek użytkownika Bacz
Notka

http://www.rp.pl/artykul/9157,352945.html

Bronisław Wildstein

Uderza, że sąd, wydając wyrok w sprawie małej Róży, zupełnie nie wziął pod uwagę głosu lokalnej wspólnoty: dyrektora szkoły, sołtysa, proboszcza, sąsiadów

Ocena polecanki: 
Brak głosów