II Wielki Wyjazd na Węgry – Warszawa Dworzec Wschodni, godz. 9.10

Obrazek użytkownika Ryszard Kapuściński
Idee

14 marca Kluby Gazety Polskiej tak jak w poprzednim roku organizują Wielki Wyjazd Na Węgry, do Budapesztu. Będziemy tam uczestniczyć w uroczystościach Święta Narodowego na Węgrzech.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE JEST:

a) wpłata na specjalne konto, które w ramach Fundacji Klubów „Gazety Polskiej” utworzono na tę okazję: ALIOR BANK 96 2490 0005 0000 4600 2802 2968
Koszty wyjazdu wynoszą: miejsca siedzące 330 zł, miejsca leżące 400 zł.
Ważne, wpłata na konto obejmuje cenę przejazdu w obie strony pociągiem oraz ubezpieczenie i jest równoznaczna z akceptacją "regulaminu" wyjazdu, który znajduje się na stronie: www.wielkiwyjazdnawegry.pl.
b) w temacie przelewu prosimy o dokładne podanie swojego imienia, nazwiska, adresu zameldowania oraz daty urodzenia (informacje potrzebne do ubezpieczenia) oraz dopisek „Wielki Wyjazd na Węgry”. Osoby które nie podały kompletnych danych prosimy o uzupełnienie i wysłanie na e-mail: solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl
c) na naszą prośbę Węgrzy organizują dla nas noclegi z 15-go na 16-go marca. Tanie hotele, jeszcze tańsze miejsca noclegowe o charakterze turystycznym (ale czyste i przyzwoite).
Podajemy wybrane noclegi łącznie dla ok. 650 osób (forint węgierski, 100 HUF, 1,4257zł )
- Váci Mihály Kollégium (1141 Budapest, Mogyoródi út 128) - 420 osób
Cennik:Dorośli: 2500 Ft/os/noc (35,64zł )
Śniadanie: 350 Ft (4,98)
Kolacja: 500 Ft (7,12zł)
- Hotel Goliát - 230 osób
Cena: 10,5 EUR/osoba/noc
W cenie wszelkie podatki oraz śniadanie.
W Hotelu Goliát płatność ma zostać uiszczona w Euro, stąd w takiej też walucie została podana cena noclegu.
Z kolei w akademiku Váci Mihály Kollégium płatność w forintach.
Musimy potwierdzić zamówienie, dlatego osoby zainteresowane jadące pociągiem o zgłaszanie się na e-mail: solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl
Więcej informacji i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: www.wielkiwyjazdnawegry.pl, tel. 506 938 677
Szczegółowy plan II Wielkiego Wyjazdu na Węgry do Budapesztu:

Wyjazd 14 marca
Warszawa Wsch. - 9.10
Kielce - 13.14
Kraków Gł. - 15.02 - 16.46 (postój)
Tarnów - 18.32
Nowy Sącz - 21.03 - 22.03 (postój)
Budapest Nyugati - 07.04

Powrót 16 marca
Budapest Nyugati - 19.00
Nowy Sącz - 03.16
Tarnów - 04.46
Kraków Gł. - 06.43
Kielce - 08.33
Warszawa Wsch. - 12.20

W pociągu pojadą z nami przedstawiciele najważniejszych prawicowych mediów w Polsce, którzy na bieżąco będą relacjonować przebieg naszej podróży i uroczystości w Budapeszcie. Pojedzie z nami red. Tomasz Sakiewicz, z którym będzie można porozmawiać. Będzie czas na nocne Polaków rozmowy.

Wstępny program uroczystości (uzgodniony z władzami węgierskimi)

15 marca
Po oficjalnym przywitaniu przez przyjaciół z Węgier na dworcu kolejowym Nyugati (Zachodnim), autobusami wynajętymi przez stronę węgierską zostaniemy przewiezieni do hoteli na krótki odpoczynek. Na godzinę 10.30 w ogrodzie Muzeum Narodowego przy ul. Muzeum Korut 14 planowane są główne uroczystości Święta Narodowego Węgier na których przemawiał będzie Premier Viktor Orban. Po tych uroczystościach nastąpi przemarsz na Górę Zamkową (Várhegy), gdzie odbędą się występy artystyczne i gdzie przybyli pociągiem Polacy otrzymają obiad.
W tym samym czasie kierownictwo CET-u z prezesem László Csizmadią, redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej” Tomaszem Sakiewiczem i prezesem Klubów „Gazety Polskiej” Ryszardem Kapuścińskim będą uczestniczyć w konferencji prasowej na której zostanie podpisany „Kodeks Społeczny”, który przekażemy na forum Unii Europejskiej i poinformujemy o terminie zwołania Społecznego Kongresu Europejskiego. Po południu z Góry Zamkowej przejdziemy na plac gen. Józefa Bema, gdzie przed pomnikiem generała przemówi prezydent Budapesztu - István Tarlós, który w 2008 roku został odznaczony przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Polaków uczestniczących w uroczystościach przemówienie wygłosi redaktor Tomasz Sakiewicz.

Grupa niezorganizowana (nie jadąca pociągiem)

15 marca
Wszyscy spotykamy się o godz. 10.30 w ogrodzie Muzeum Narodowego przy ul. Muzeum Korut 14 gdzie planowane są główne uroczystości Święta Narodowego Węgier
Niezależnie od tego, że zaopiekują się Państwem, w miarę możliwości, osoby z Polski (poznacie ich po kamizelkach z logo Klubów Gazety Polskiej), organizatorzy węgierscy też przygotowują przewodników miejscowych, mówiących obydwoma językami. Będą obsługiwać w pierwszym rzędzie grupy, które zostaną zapowiedziane wcześniej i przybędą w sposób zorganizowany: pociągami, autobusami. Autobusy i samochody osobowe proszę oznakować (przykleić do przedniej szyby) kartką z logo II Wielkiego Wyjazdu (do pobrania ze strony: www.wielkiwyjazdnawegry.pl)

Podczas uroczystości musimy pamiętać, że problemów z jakimi borykamy się w Polsce nie możemy przenosić do kraju, który w trudnych warunkach buduje swoją niezależność. Jedziemy tam po to, żeby poprzeć Węgrów i umocnić ich dążenia do odzyskania niezależności finansowej oraz zachowania suwerenności narodowej. Proszę o tym pamiętać przygotowując transparenty i hasła.

Węgierska policja pomoże Państwu i np. wskaże miejsca wyznaczone do parkowania.
Zapraszamy wszystkich Polaków, wszystkie organizacje patriotyczne, do przyłączenia się do nas. Proszę powiadomić znajomych i przyjaciół.
Aktualne informacje są zamieszczane na stronie: www.wielkiwyjazdnawegry.pl

JEDŹCIE Z NAMI!
Ryszard Kapuściński

Brak głosów

Komentarze

Uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę planują wyjazd na Węgry włączając się do wyjazdu specjalnym pociągiem w dniu 14.03.2013, ale chcemy przeżyć ten wyjazd jako katolicy, jako Dzieci Boże Narodu o ponad tysiącletniej kulturze katolickiej chcemy nie tylko być tam "bratankami i od szabli i od szklanki".
Będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej za nasze Ojczyzny o godz. 21.00 u oo. Paulinów w Kaplicy Skalnej, ich historycznej siedzibie na Górze Świętego Gellérta,
a następnego dnia zapraszamy na Mszę Świętą (g. 10.00) do katedry stolicy Węgier, gdzie będziemy modlić się u grobu króla Św. Stefana, który u zarania dziejów Ojczyznę swą oddał Matce Najświętszej.

Msze Święte są tak zaplanowane, aby nie kolidowało to z innymi wydarzeniami związanymi z tym bardzo ważnym wyjazdem.

Wszyscy uczestnicy Wielkiego Wyjazdu na Węgry są serdecznie zaproszeni.

Maria Kowalska

Vote up!
0
Vote down!
0

Maria Kowalska

#340018