Język nienawiści programem POKO czyli jak zniszczyć państwo polskie

Obrazek użytkownika Marek Ossey
Kraj

   W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami opozycji. Czekamy na oświadczenie Premiera. Celem spotkania, bardzo ogólnie pisząc,  ma być wyrugowanie z polskiej polityki tzw. języka nienawiści. Czy to jest realne? Uważam, że nie.

     Język nienawiści ma charakter instytucjonalny bo wpisuje się w program totalnej opozycji.      

     Mowę nienawiści” nie możemy sprowadzić tylko do wulgarnych wypowiedzi lub poniżających druga stronę. Tego typu wypowiedzi mogą świadczyć tylko o kulturze wychowania osoby używającej takiego języka. Dużo bardziej groźne są gesty i symbole , które realnie napędzają i eskalują skale nienawiści , a tym samym podważają rolę państwa wysyłając sygnały do obcych państw i instytucji międzynarodowych o niewydolności państwa polskiego, w realizacji wewnętrznych funkcji.

    Decyzja ( nie wiem czyja ) aby Prezydent Państwa Polskiego i Premier Państwa Polskiego  podczas uroczystości państwowej, a takim  był pogrzeb Pawła Adamowicza, zajmowali miejsce nieodpowiednie dla pierwszej i trzeciej osoby w państwie,  była skandaliczna. Nie ulega wątpliwości , że była ona inspirowana przez PO,  być może przez samego Tuska

     To był gestów mający charakter upokorzenia , poniżenia i ośmieszenia najwyższych urzędników w Państwie, powinien być symbolem „mowy nienawiści” w polskiej polityce.

        Ten gest jest bardzo niebezpieczny dla Państwa, bo podważa powagę instytucji jakim jest Prezydent i Premier RP , nie ma znaczenia, w tym przypadku,  ocena polityczna tego czy innego rządu.  Tego typu gesty i działania polityczne mające charakter ośmieszania i podważania instytucji państwa wpisują się w politykę obecnej tzw. totalnej opozycji. Takich przykładów są tysiące zaczynając od „walki o krzesła w samolocie” poprzez Trybunału Konstytucyjnego a dziś Narodowy Bank Polski.

Nie wiem czy opozycja totalna zdaje sobie z tego sprawę ale od podważania powagi instytucji państwa zaczyna się upadek każdego państwa i kto jak kto, ale my Polacy, powinniśmy wiedzieć o tym najlepiej.

        Rzeczypospolita Obojga Narodów upadła bo zostały sparaliżowane wszystkie instytucje państwa. Jego rolę przejęła oligarchia magnacka , która prowadziła politykę wewnętrzną jak i zagraniczną opartą o własny interes z pominięciem państwowego. Państwo przestało działać.  Bardzo szybko ościenne państwa zagwarantowały obowiązujący „konstytucyjny” porządek I RP, przede wszystkim wolną elekcje i liberum veto, stanowiące podstawę złotej wolności szlacheckiej. Oczywiście, Rosji i Prusom nie chodziło o wspieranie „praworządności” w Rzeczypospolitej, tylko o anarchizacje życia politycznego i maksymalne osłabienie gospodarcze i militarne I RP. „ Gwarancje” miały służyć, aby nie doszło do żadnych reform państwa. Każdy projekt reform traktowano jak próbę wprowadzenia rządów absolutnych, a „brać szlachecka” miano pozbawić należnej im wolności. Obrońcy złotej wolności oczekiwali pomocy od państw, które były symbolem rządów absolutnych. Jeśli szukamy genezy powstania stereotypu głupiego polaczka to ta okoliczność bardzo pomogła.

        Dziś podobnie jak w XVIII w.  walka polityczna w Polsce ma charakter bardzo ostry wręcz niszczący dla Państwa Polskiego. Są podważane instytucje Państwa. Gwarantem porządku konstytucyjnego przestał być Trybunał Konstytucyjny , Prezydent i Rząd, a zostały nimi instytucje międzynarodowe , nie chcę napisać państwa ościenne. Sędziowie , którzy powinni reprezentować interesy państwa stworzyli komitet obrony własnych interesów. Opozycja i sprzyjające jej media wewnętrzny spór polityczny przenoszą na form międzynarodowe, licząc na wsparcie, podważając jednocześnie porządek prawny w Polsce.

        Mowa nienawiści w Polsce, jak pisałem wyżej,  ma charakter instytucjonalny , wynika on z programu walki politycznej totalnej opozycji, której jedynym celem jest ponowne zdobycie władzy. Opozycja nie przedstawiła i nie przedstawi żadnego pozytywnego programu dla Polski bo takiego nie ma i nie potrzebuje. Na potrzeby bieżącej walki politycznej opozycja posługuje się hasłami antyklerykalnymi , likwidacją konkordatu, wsparcie dla LGTB czy nieśmiertelną obietnicą liberalizacji ustawy aborcyjnej i wprowadzenia in vitro ( o co chodzi z tym in vitro nie wiem i podejrzewam , że i opozycja też nie wie). To są tylko hasła i opozycja ich nie wprowadzi w życie w przypadku stworzenia rządu, bo jej celem jest ponowne wprowadzenie „złotej wolności”, czili „ żeby było tak jak było”,  a język nienawiści czyli podważanie instytucji państwa jest metodą do zdobycia władzy, niestety niszczącą nasze Państwo.

           Totalna opozycja liczy , że doprowadzi do zapaści państwa polskiego, kryzysu społecznego i gospodarczego i w jej ocenie to jedyna droga do ponownego przejęcia przez PO władzy.

       Premier Morawiecki zrobił piękny gest spotykając się z tak agresywną opozycją na pewno licząc na stonowanie walki politycznej w Polsce….ja osobiście ma duże wątpliwości.

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:8)

Komentarze

wieczny.

https://demotywatory.pl/4903832/Tzw-Mowa-nienawisci-to-nowy-pretekst-dla-CENZURY

PS

. „Bogactwem człowieka są: uśmiech , przyjazny gest, pogodne słowo.’’
~ Phil Bosmans 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

casium

#1579294

Istnieje Bóg czyli Dobro i Miłość (w co raczej dość powszechnie ludzie wierzą), ale istnieje również Szatan czyli zło i nienawiść  (w co raczej dość powszechnie ludzie nie wierzą).Jednak taka jest rzeczywistość, której żaden ateizm nie jest w stanie zmienić. Bóg stworzył człowieka WOLNYM. i powiedział : "Stawiam przed tobą życie i śmierć". Wybieraj ! Szatan jako inteligentny i przebiegły byt podpowiada nam np " róbta co chceta " podsuwając cynicznie " rozmaite " atrakcje" i złudzenia swobody, zaś Bóg kochający człowieka ponad wszystko podsuwa tylko dekalog.WYBIERAMY codziennie ! Jeżeli ulegamy podpowiedziom Szatana odrzucając bądź negując Boga  to jest w nas nienawiść i żadne moce ludzkie , ustawy, kompromisy, więzienia , wojny, apele tego nie zmienią, a najwyżej spotęgują ! Tak było w całej historii ludzkości, poczynając od Kaina, który zamordował swojego brata Abla.Odejście od nienawiści zatem proste - słuchać Boga, odrzucać Szatana , ale kto w to by wierzył w XXI wieku ... już nawet niektórzy nasi pasterze są w tym wieloznaczni poszukując kompromisów miedzy dobrem i złem. Daremnie! Nie znajdą !

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1579428