WIELKA CHŁOSTA DLA POLSKI!

Obrazek użytkownika Jacek Mruk
Idee
WIELKA CHŁOSTA DLA POLSKI! ]]>https://www.paruzja-iskraz.pl/wielka-chlosta-dla-polski%21]]> Drodzy Rodacy! Jeszcze nie tak dawno pytającym mnie o różne „akcje” związane z nadchodzącymi wydarzeniami – czy trzeba się z nimi śpieszyć – odpowiadałem: bądźcie spokojni, będzie wiele znaków że „to już”, więc na pewno zdążycie! Opierałem się wtedy tylko na własnych przemyśleniach, i pewno ogromna liczba ludzi postępuje w tej chwili podobnie. Jednak teraz, po tym co widziałem w Niebie 7 kwietnia, jak też po konsultacji z Tomaszem, otrzymującym od Boga nie tylko oświecenia, ale nawet orędzia słowo w słowo – były takowe i dla biskupów – biję na alarm! Nie słuchajcie tych niby-oświeconych, którzy Was uspokajają, podając błędny scenariusz wydarzeń – i ustawionych w złej kolejności, i mających rzekomo rozwijać się powoli! Tomasz widział jak to się zacznie. Był w jednym z wielkich sklepów (takie omija) wśród ludzi, robiących spokojnie zakupy. Nagle wszyscy zatrzymali się, podnieśli głowy do góry i zaczęli nasłuchiwać. Za chwilę w ogromnym popłochu rzucili się w stronę wyjścia… Tak będzie. Od tego momentu pozostanie już tylko spóźniony żal: że można było wydać pieniądze rozsądniej, na to co konieczne, a w jednej chwili przestały istnieć. Że było co kupować, a teraz sklepów nie ma. Że można było zrobić zapasy żywności, a teraz zostały tylko resztki niedojedzone… i tak dalej. Polska jako szczególnie umiłowana przez Boga otrzymuje teraz najwięcej – aż „10 talentów” ewangelicznych – by zarabiała nimi w końcówce starego świata. Dostaje ostrzeżenia, których nie mają inne narody, jak też możliwość zareagowania na nie. Ale czas płynie nieubłaganie! Z tego co otrzymała od Boga, będzie musiała wkrótce się rozliczyć, gdy Pan nadejdzie. Wiem, że niektórzy z Was, opierając się np. na 6 rozdziale ewangelii wg św. Mateusza, chcieliby wszystkich uspokajać i usprawiedliwiać swoją beztroskę i bezczynność: „Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to co macie jeść i pić… Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. Czy jednak macie świadomość, że świat, a wraz z nim i Polska, troskę o Królestwo Boga i Jego Sprawiedliwość stawiają dzisiaj na ostatnim miejscu? Dlatego Bóg posłuży się strasznymi wydarzeniami, by ludźmi wstrząsnąć, i na nie chce nas teraz przygotować! A więc posłuchajcie Jezusa, moi Rodacy (Łk 12, 42-48): «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą». Ojczyzno moja, w tej ostatniej chwili okaż się wierna swemu Panu! Inaczej będziesz wychłostana i poćwiartowana! ks. Adam Skwarczyński, 8 czerwca 2019
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (5 głosów)

Komentarze

Lecz na zwykłą skałę nie mogąc się zakorzenić
To dlatego że słudzy diabła się uwielbiają
I nie są w stanie już swojego losu odmienić

Nawracajcie się bo bliskie jest Królestwo Boże
Wiedzcie że powrotu z piekła nie ma i nie będzie
Możecie się do Boga wrócić, a wam pomoże
Potem ratunku już żadnego nikt nie zdobędzie

Vote up!
3
Vote down!
-1

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1594057