Przekaż swój 1% podatku Fundacji Lex Nostra

Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Idee

Przekaż Fundacji Lex Nostra 1% swojego podatku!

Jak co roku, zwracamy się do Państwa gorącą prośbą o wsparcie działań Fundacji LEX Nostra poprzez przekazanie na jej cele 1% swojego podatku dochodowego.

Fundacja Lex Nostra już od 10 lat aktywnie pomaga osobom pokrzywdzonym przez wymiar sprawiedliwości i szkodliwe działania urzędów, poprzez zapewnianie poszkodowanym kompleksowej opieki prawnej, psychologicznej i administracyjnej. Od początku działania Fundacja i związani z nią specjaliści: adwokaci, radcowie prawni i psychologowie z zaangażowaniem podejmują tysiące interwencji rocznie, z których większość kończy się sukcesem.

Naszym celem jest walka z przejawami niekompetencji i złej woli urzędników, dlatego bardzo często nagłaśniamy w mediach przypadki ich szkodliwej działalności.

Dynamiczne działania i zaangażowanie całej Fundacji, zdolność zainteresowania mediów konkretnymi sprawami i opiniotwórcza marka LEX NOSTRA, skutecznie przyczyniają się do zmiany często szkodliwych dla obywateli decyzji urzędników i niesprawiedliwych wyroków wymiaru sprawiedliwości.

Specjalizujemy się i pomagamy w różnych, dramatycznych sprawach, takich jak m. in.: sytuacje przemocy domowej, niesłuszne pozbawianie opieki rodzicielskiej, gnębienie przedsiębiorców przez system urzędniczy, bezprawne stosowanie aresztu czy nadużywanie władzy i uprawnień przez służby mundurowe.

Działalność Fundacji to nie tylko interwencje prawne. Fundacja LEX NOSTRA prowadzi również akcje i szkolenia mające na celu zwiększenie świadomości prawnej obywateli. Organizujemy szkolenia prawnicze dla seniorów, angażujemy się w ruchy działające na rzecz zwiększenia przejrzystości procesu wyborczego i w kampanie zachęcające Polaków do udziału w wyborach i referendach, wspieramy aktywność obywatelską w małych ojczyznach, na szczeblu samorządowym, inicjujemy i wspieramy aktywność młodzieżowych rad miasta, rad dzielnic, organizacji sportowych, patriotycznych i kombatanckich.

Aktywnie uczestniczymy w posiedzeniach komisji parlamentarnych zajmujących się kwestiami prawnymi. Wspieramy korzystne dla obywateli zmiany w prawie karnym, prawie pracy i wielu innych obszarach. Jednocześnie dbamy o to, by ustawy tworzone w parlamencie powstawały pod społeczną kontrolą.

Wszelkie koszty związane z działaniem Fundacji pokrywane są w dużej mierze dzięki ofiarności podatników, którzy przekazują 1% swego podatku na rzecz Fundacji. Zarówno Rada Programowa jak i Zarząd Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za swoja pracę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym darczyńcom i ludziom dobrej woli, którzy przekazują Fundacji 1% podatku i bez których działalność Fundacji nie byłaby możliwa!

Fundacja LEX NOSTRA posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), dzięki czemu może otrzymywać wsparcie w postaci 1% podatku dochodowego obywateli i oferować profesjonalne wsparcie prawne dla osób pokrzywdzonych.

KRS Fundacji Lex Nostra: 0000365293

Serdecznie zachęcamy Państwa do złożenia deklaracji podatkowej i przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji LEX NOSTRA poprzez darmowy program do rozliczania PIT:

https://fundacja.lexnostra.pl/rozlicz-pit-2017/

https://rozliczpit.lexnostra.pl

Przypominamy też o ułatwieniach dla emerytów i rencistów w zakresie przekazania 1% podatku:

https://fundacja.lexnostra.pl/ulatwienia-dla-emerytow-i-rencistow-w-zakresie-przekazania-1-podatku-na-rzecz-organizacji-pozytku-publicznego-przekaz-1-podatku-na-rzecz-fundacji-lex-nostra/

Aktywność Fundacji LEX NOSTRA można codziennie śledzić na oficjalnej stronie internetowej i w mediach społecznościowych:

https://fundacja.lexnostra.pl/

https://www.facebook.com/FundacjaLexNostra/

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 3 (głosów:4)