Grzechy wołające o pomstę do nieba i ekskomunikę

Obrazek użytkownika kat
Kraj

1.Umyślne zabójstwo:
Bóg mówi do Kaina wkrótce po tym, jak ten zamordował swego brata Abla: "Krew twego brata głośno woła do mnie z ziemi!" Morderstwo zatem w sposób szczególny woła z ziemi do nieba, domaga się kary Bożej. Bóg nie może pozostać na to wołanie obojętny, stąd "przeklina" On Kaina: "Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew twego brata, przelaną przez ciebie" (Rodz. 4,11).
Ś.P. Prezydenta Polski zabijano słowem kpiąc ,szydząc i wyzywając od najgorszych tylko za to że myślał po Polsku. Po zabójstwie w Smoleńsku zaatakowano Krzyż i modlących się ludzi. Nie dano nam przeżyć żałoby .Strzeżcie się……….
2.Grzech sodomski
kiedy Bóg odwiedza Abrahama, oznajmia mu: "Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie..." (Rodz. 18,20). Sodomici popełniali wiele grzechów, jednakże Pismo Święte opisuje tylko jeden z nich jako najbardziej drastyczny. To grzech nieczystości popełniany względem osób tej samej płci, tak modny dzisiaj w niektórych kręgach homoseksualizm
Jestem przeciw zboczeniom wszelkiej maści ,ataku na Polską rodzinę , na wartości chrześcijańskie .Jestem przeciw In vitro gdzie setki małych dzieci musi umrzeć aby powstało jedno ku pysze rodziców chcących za wszelką cenę posiadać dziecko. Zastanówcie się czy warto zabijać setki dzieci za jedno. Jestem przeciw aborcji.
3.Uciskanie ubogich, wdów i sierot
Pan Bóg bierze w Swoją szczególną opiekę sieroty i wdowy, jako szczególnie narażone na złe traktowanie przez obcych. "On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca..." (Pwt 10,1osiem) Ci zatem, o których prawa nie ma kto zadbać na ziemi, mają swego szczególnego Obrońcę w Bogu. Jest to dla nas wskazówka, ze niezależnie od ustroju politycznego, Prawo Boże jest niezmienne i obowiązuje jednakowo wszystkich, bez przywilejów wynikających z posiadanego majątku czy sprawowanych godności.
Ludzie biedni ,głodne dzieci ,ludzie nie mający na leki ,ludzie nie mający środków na leczenie prywatne .Polacy którzy nie dostaną zasiłków pielęgnacyjnych ,ludzie pozbawieni pomocy .To nie jest moja Polska .Moja Polska jest Solidarna i opiekuje się chorymi , słabymi i potrzebującymi
4.Zatrzymywanie zapłaty i emerytury robotnikom.-
Pismo Święte przestrzega przed wszelką nieuczciwością względem pracowników. Skarga uciskanego pracownika również woła do Boga o ukaranie nieuczciwości. "Tegoż dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść nad nią słońcu...., by nie wzywał Pana przeciw tobie..." (Pwt24,15).
Bóg jest szczególnie wrażliwy na ludzką biedę, spowodowaną przez innego człowieka. Stąd zatrudniający robotników muszą pamiętać nie tylko, by dać godziwą zapłatę swoim pracownikom, ale także mają ją dać w terminie. Nie mogą odwlekać uzgodnionego wcześniej wspólnie czasu zapłaty.
Oddajcie nam składki na ZUS , ściągane latami, to są Nasze pieniądze .Zarobione i wypracowane przez naszych dziadków ,rodziców i nas samych .To nasza krwawica , którą nam chcecie ukraść w imię idiotycznej polityki która nie ma nic wspólnego z gospodarką. Płaćcie za swoje długi sami ,pracujcie sobie ile chcecie bo my pracować do śmierci nie mamy zamiaru.

Brak głosów