Fraktalowa teoria ewolucji Baczyńskiego

Obrazek użytkownika Bacz
Blog

Fraktale są to złożone figury geometryczne posiadające taką cechę że są złożone z części, które są podobne do całej tej figury.

Organizmy wielokomórkowe są fraktalami złożonymi z komórek. Pierwotną częścią każdego organizmu jest komórka jajowa z genem. Komórka jajowa dzieli się na dwie, potem dzielą się nowe komórki. Pole sił jakie tworzy się wokół tego zespołu komórek powoduje, że niektóre komórki są różne od oryginału, zaczynają pełnić inną funkcję dla organizmu niż inne komórki. Wszystkie komórki układają się w zespoły o kształtach zdeterminowanych przez kształt genu w komórce jajowej. Skoro się tak dzieje to znaczy że cząstki w przestrzeni wytwarzają pole sił w formie pewnej siatki przestrzennej i dalsze cząstki, które znajdą się w pobliżu pierwszej cząstki układają się w ściśle określonych dogodnych punktach tej siatki i... wzmacniają jej siły.

W teorii ewolucji zakłada się że gatunki doskonalą się poprzez dobór naturalny. Jest to jednak słabe wytłumaczenie, bo okazuje się, że właściwości osobników zmieniają się o wiele szybciej niż następuje wymiana pokoleń. Jedynym sensownym wyjaśnieniem tego zjawiska jest to, że nie tylko kształt genu wpływa na kształt organizmu, ale również jest zjawisko odwrotne: kształt całego organizmu wpływa na kształt genów w komórkach rozrodczych. Mało tego - zapewne nie tylko kształt macierzystego organizmu może wpływać na kształt genów w komórkach rozrodczych. Dające się zauważyć upodobnienie się fizyczne długo przebywających koło siebie organizmów np. małżonków lub właściciela i psa można wytłumaczyć interakcją pól sił wokół tych organizmów.

Moja teoria wyjaśnia wynik doświadczenia CH Waddingtona. Swoje doświadczenie przeprowadził on na Drosophila (1943).
Muszki po poddaniu na działanie podwyższonej temperatury w czasie przeobrażania wykazywały fenotyp odznaczający się brakiem poprzecznej żyłki na skrzydłach (crossveinless phenotype). Cecha ta została nabyta więc w czasie życia organizmów i co ciekawe była przekazywana potomstwu. Dalsza selekcja względem cechy powodowała, że już po kilku pokoleniach fenotyp ten stawał się niezależny od występowania podwyższonej temperatury.
http://histone.ovh.org/files/lamarkizm.pdf

Janusz Baczyński

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fraktal

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Daruj, spotkałem bardzo podobną teorię jakiegoś Francuza sprzed 30 lat. Jedyne co z niej zostało to stosowanie analizy fraktalnej w ramach jednego pokolenia, a i to przy założeniu skończonej liczby samopowielających się obiektów. I tu trafiamy na mur. Gdyż fraktal ze skończonej liczby elementów przestaje być fraktalem - choć zachowuje inne cechy struktury fraktalnej.
ukłony

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#17752

Dlatego organizmy są tyko podobne do fraktali a nie są fraktalami. Niewątpliwie na początku komórki po kilku podziałach jeszcze są praktycznie wszystkie identyczne dopiero gdy średnica zarodka wynosi czy kilkadziesiąt czy kilkaset komórek okazuje się, że na różnych kierunkach, w różnych częściach zarodka komórki zaczynają się różnicować. Dalsze podziały w różnych częściach zarodka zachodzą już według zmodyfikowanego "lokalnego" wzorca, w wyniku czego powstają różne organy.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pozdrawiam. Bacz

#17757