piszcie przeciwko Banderze

Obrazek użytkownika sosenkowski
Historia

List protestacyjny do Władz Miasta Lublin w sprawie nadania Stepanowi Banderze honorowego obywatelstwa przez Władze ukraińskiego Miasta Łuck...
 
 
Szanowni Państwo!
 
Apelujemy do Państwa o wysyłanie na skrzynkę e-mailową:
Prezydenta Miasta Lublin – Pana Krzysztofa Żuka: krzysztof.zuk@lublin.eu
oraz
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin Pana Piotra Kowalczyka: piotr.kowalczyk@lublin.eu
 
poniższego listu protestacyjnego:

 Szanowny Pan
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
Szanowany Pan
Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin
 
Szanowni Państwo – „strategiczne partnerstwo”, a zwłaszcza szczera przyjaźń nie mogą opierać się na kłamstwie, fałszu i ślepej tolerancji wobec zła. Doceniając i szanując wysiłki Polaków i Ukraińców pracujących dla pojednania naszych narodów i wyjaśnienia wszystkich wielowiekowych problemów narosłych w naszych historycznych stosunkach – nie możemy pozostać obojętni wobec zjawisk tak niepokojących, jak narastający na Ukrainie kult zbrodniczych organizacji oraz osób odpowiedzialnych za ludobójstwo na Polakach podczas II wojny światowej. Szczególny sprzeciw musi budzić bezkrytyczne oddawanie czci postaci tak złowrogiej, jak Stepan Bandera, wódz Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i duchowy przywódca Ukraińskiej Powstańczej Armii. Jej bandy mają na rękach krew ok. 130 tys. Polaków zamordowanych m.in. podczas „rzezi wołyńskiej”, na Ziemi Lwowskiej, Stanisławowskiej, Tarnopolskiej – a także na Polesiu i Lubelszczyźnie. Banderowcy odpowiadają także za zbrodnie na innych mieszkańcach Kresów Wschodnich narodowości ukraińskiej, ormiańskiej, żydowskiej, czeskiej.

Jest nam szczególnie przykro, że do tych objawów kultu wobec zbrodniarzy dołączają też władze Łucka, miasta partnerskiego dla Lublina. Nadanie honorowego obywatelstwa zbrodniarzowi takiemu jak Bandera, to krok haniebny i każący poddać w wątpliwość szczerość przyjaźni ze strony stolicy Wołynia wobec Polski i Polaków.

W związku z decyzją rady miejskiej Łucka w sprawie honorowego obywatelstwa dla Bandery – wzywamy Pana Prezydenta i Rady Miasta Lublin do zdecydowanego potępienia skandalicznych działań ukraińskich partnerów. Uważamy za konieczne, by samorząd Lublina zajął zdecydowane stanowisko w tej sprawie, wzywając władze Łucka do cofnięcia honoru przyznanego mordercy. W przypadku zaś odmowy ze strony ukraińskiej – by Lublin zawiesił stosunki partnerskie z tym Łuckiem.

Współpraca z miastami położonymi na dawnych polskich Kresach Wschodnich jest z pewnością cenna i pożądana, nie może jednak odbywać się za wszelką cenę. Brak reakcji ze strony władz Lublina stanowić będzie policzek dla pamięci tysięcy polskich ofiar ukraińskiego szowinizmu. Krew naszych Rodaków pomordowanych przez bandy UPA zasługuje na pamięć i szacunek, zaś naszym prawdziwym przyjaciołom z Ukrainy trzeba dać szansę opamiętania oraz odrzucenia i potępienia zbrodni z przeszłości. Tylko na takim fundamencie można bowiem budować prawdziwie strategiczne partnerstwo!
 
Podpis
 
/-/

 
 

opisy oprotestowanego zjawiska ]]>solidarni2010]]> i ]]>ue.geopolityka]]>:

 

 

Samorząd ukraińskiego miasta Łuck nadał przywódcy ukraińskich nacjonalistów - Stepanowi Banderze tytuł honorowego obywatela miasta. Sprawa jest o tyle ciekawa, że miasto Łuck jest miastem partnerskim polskiego Zamościa. O reakcję rady Zamościa zaapelował jeden z jej radnych Michał Kimak. Na wniosek radnego pozytywnie odpowiedział przewodniczący Rady Miasta Zamościa, który skierował sprawę do omówienia podczas najbliższego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.

 

Brak głosów

Komentarze

Do obu.

Vote up!
0
Vote down!
0
#220896