Jedno co warto, to słuchać nas warto...

Obrazek użytkownika Niepoprawne Radio PL
Blog

NIEPOPRAWNE RADIO.PL - AUDYCJA 282. SZCZEGÓŁY.

Dzisiejsi Polacy – od góry do dołu – gremialnie odmawiają przyjęcia na siebie „obowiązków polskich”. Więcej nawet: kategorycznie odmawiają przyjęcia do wiadomości samego ich istnienia.

19:05 Blog:Gadający Grzyb - "Ani dla jednych, ani dla drugich"

Wójt, burmistz czy prezydent w towarzystwie policjanta mogą zajrzeć nam do pieca o 6.00 - O erupcji prawa rodem z PRL i wiejskich bunkrach.

19:26 Blog:Katarzyna - Rozmyślania przy zmywaku mamy Katarzyny - Czuwaj obywatelu! Nie znasz dnia ani godziny!

Cytaty z JKM odsłaniające prawdziwe oblicze tego politykiera. Znane od dawna, ale zawsze warte przypomnienia, szczególnie kolejnym młodym konserwatystom.

19:40 Blog:kazef (czyta MarkD) - Korwin niczym Michnik zaniepokojony sytuacją na Węgrzech

Autor zwraca uwagę na pewne stałe cechy polskich zachowań politycznych, które ujawniają się konsekwentnie poprzez kolejne epoki i ważą negatywnie na konkretnych decyzjach.

19:47 BLOG:Radosław Żurawski vel Grajewski(czyta:JaWa) - Największe błędy w historii Polski

Transformacja ustrojowa pozwoliła komunistom zachować władzę i pozwoliła im żyć w bogactwie, a masy skazała na życie w nędzy.

Ruch gejowski w USA wiązał się zmonopolizowaniem wydziałów humanistycznych i nauk społecznych w USA przez lewicową ekstremę. Zdeprawowani lewicowym praniem mózgu absolwenci trafiają do amerykańskiej administracji i służb.

20:04 Wykład:nagrał Janusz Gajewski - Wykład Marka Chodakiewicza o transformacjach komunizmu na świecie (Nagranie Niepoprawnego Radia PL)

Dokończenie rozdziału XVII – Cele operacji dezinformacyjnej.
Rozdział XVIII - Szósta Operacja Dezinformacyjna:
rzekomo powtarzające się walki o władzę
w partiach sowieckiej, chińskiej i innych; Sukcesja w kierownictwie sowieckim:nowe czynniki stabilizacji,Nieudane próby rozwiązania problemu sukcesji
przez Lenina i Stalina

21:13 Czytanka:czyta Katarzyna - "Nowe kłamstwa w miejsce starych" Anatolija Golicyna

Wychodzący w Belgii emigracyjny tygodnik omawia zdarzenie związane z wywiadem patriarchy Aleksego. Wielka tolerancja władz sowieckich. Wyjazd oficjalnej delegacji katolickiej do Moskwy na uroczystości 50-lecia Cerkwii Moskiewskiej.

21:27 Czytanka:Czyta MarkD - "Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy" - Józef Mackiewicz pocz. rozdz.10

Dalszy ciąg rozdziału szóstego , mówiącego o tym , skąd się bierze nadmiar własnej agentury i dlaczego jest ona tak groźna, szczególnie w państwach słabych i upadających.

21:36 Czytanka:Grzegorz Rossa (czyta: JaWa) - Ciężkie czasy dla agentów cz.11

„Prusacy, chcąc nas wytępić doszczętnie, wyświadczyli nam usługę dziejowej doniosłości, mianowicie wytworzyli w swym zaborze warunki przyśpieszonego przekształcania nas na społeczeństwo czynne, pełne energii bojowej, zdolne do zdobywania sobie bytu w najcięższych warunkach. Zmusili oni i zmuszają coraz bardziej zachodni odłam naszego narodu do wydobycia z siebie tych zdolności, tych sił, które są potrzebne do istnienia nie tylko dzisiaj, ale które jedynie umożliwiają nam w przyszłości zdobycie samoistnego bytu politycznego i utrzymanie żywotnego, silnego państwa polskiego”.

21:58 Czytanka:Roman Dmowski (czyta Gadający Grzyb) - Myśli nowoczesnego Polaka - odc. 10

Prokurator generalny zapowiedział: 2 lata za ubicie karpia bez przeszkolenia! Przyznajemy się! Chcemy na ochotnika do psychiatryka! Tzn. do prokuratury. Dalej dodzwaniają się nasi goście z KoLibra - Piotr Gładysz i Filip Wikierak, którzy na przykładzie Tarnowa opisują zadłużenie samorządów. A długi są wszędzie! Zadłużona jest unia, zadłużona Polska, zadłużają się samorządy, zadłużają się ludzie - wszystko ponad miarę. Aż strach pomyśleć, co to będzie, jak to wszystko pierdyknie...

22:10 Konserwa:Jabollissimus - Karpiobójstwo i długi

Matactwa wokół sekcji zwłok Zbigniewa Wassermana – dlaczego polska prokuratura wojskowa „kryje” rosyjskie kłamstwa?

23:51 Blog:Kokos26 (czyta Gadający Grzyb) - W co gra Naczelna Prokuratura Wojskowa

O książce Stanisława Srokowskiego, Ślepcy idą do nieba, Wydawnictwo Arcana.

24:00 Artykuł:Agnieszka Żurek (czyta:JaWa) - Słyszę, jak biją kresowe dzwony

Zbigniew Girzyński wprowadzając do tematu spotkania w Toruńskim Klubie Dyskusyjnym przypomniał o konieczności dokonywania trudnych wyborów, przed jakimi stawali Polacy podejmując walkę o niepodległość na przestrzeni historii; od porucznika Warszawskiej Szkoły Podchorążych w Królestwie Polskim - Piotra Wysockiego do pułkownika LWP w PRL Ryszarda Kuklińskiego.

24:12 Wykład: prof. Józef Szaniawski w Toruniu - Powitanie - Zbigniew Girzyński

"Nikt nie zaszkodził komunizmowi tak, jak ten Polak..." - O pułkowniku dwóch armii; LWP i Armii USA, bohaterze Polski i USA opowiada Józef Szaniawski – publicysta, politolog, sowietolog, a prywatnie przyjaciel ś.p. Ryszarda Kuklińskiego, gospodarz Izby Pamięci poświęconej Ryszardowi Kuklińskiemu, którą Hanna Gronkiewicz - Waltz chciała koniecznie zlikwidować.

24:24 Wykład:prof. Józef Szaniawski w Toruniu - Pułkownik Ryszard Kukliński

"I niczego nie zmieni odwołanie jakiegoś ministra, w tym przypadku - Bartosza Arłukowicza, który najwyraźniej nie ma pojęcia o zarządzaniu czymkolwiek,..." - cotygodniowy felieton tym razem o zarządzaniu naszymi pieniędzmi: "Sami sobie zgotowaliśmy ten los"

01:34 Felieton:Stanisław Michalkiewicz - Myśląc Ojczyzna

"Współczesny człowiek znalazł się w potężnej sieci przepisów, nad którymi już nikt nie panuje..." - Co powinno być ich istotą?. Felieton "w pułapce prawa"

01:44 Felieton:prof. Piotr Jaroszyński - Myśląc Ojczyzna

Pierwsza część wykładu dotyczy wiedzy teoretycznej; definicje sytemu politycznego, aparatu państwowego, państwa demokratycznego, totalitarnego. Czym w tym systemie jest armia, jaką rolę pełni w systemie politycznym.

01:52 Wykład:płk Władysław Tkaczew - Siły zbrojne RP w systemie politycznym państwa cz1. Niepoprawne Radio PL

Brak głosów