Program wyborczy PO finansowany z kieszeni podatnika?

Obrazek użytkownika kassandra
Blog

Platforma Obywatelska zdołała dopiero teraz, na niespełna miesiąc przed wyborami, przedstawić program łatany, jak sama to określa, dokumentami rządowymi.   Aby rozwiać wszelkie wątpliwości rzecznik rządu Paweł Graś przyznał, że program PO zawarty jest również w wielu rządowych dokumentach, jak strategia "Polska 2030" czy "Polska 2020".

Czy nikogo nie fascynuje fakt, że rządowe dokumenty, powstałe może jeszcze na dodatek przy współudziale PSL, służą Platformie Obywatelskiej jako jej własny, partyjny program?   Co więcej owe rządowe dokumenty finansowane są przecież z pieniędzy podatnika.   Również tego, popierającego program PiS-u.   Przecież to krzyczący konflikt interesów.   A może nawet plagiat, bo przecież PSL też kontrybuowało coś niecoś do „rządowych dokumentów”.

I co na to Rzecznik Praw Obywatelskich razem z Najwyższą Izbą Kontroli?   I my wszyscy?

http://www.kassandra-pod-prad.com/

Brak głosów

Komentarze

 Warszawa, 28-06-2011

Rzecznik Praw Obywatelskich               Pani Irena Lipowicz                                 biurorzecznika@brpo.gov.pl

           

Szanowna Pani;

Proszę o pilną interwencję w przytaczanej dalej sprawie, uznanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego (patrz kopia pisma GIS), w sposób skandalicznie arogancki za bezzasadną, co argumentuję w swoim piśmie do GIS (patrz kopia pisma do GIS).

Chcę też zwrócić Pani uwagę, że występuję do Pani już z trzecim wnioskiem w sprawie nękania mnie uporczywym hałasem przez działające (od początku 2008 roku) niezgodnie z prawem (ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych) władze SM Wyżyny. Nękanie hałasem dochodzącym z pomieszczeń w dyspozycji spółdzielni trwa od połowy kwietnia 2011 przez 24 godziny na dobę, przy pełnej pobłażliwości inspekcji sanitarnej wszystkich szczebli, dopuszczającej tym samym, stosowanie udręki psycho-fizycznej w życiu społecznym jako całkowicie zasadne działania w zwalczaniu ludzi protestujących przeciw bezprawnej władzy występnych kacyków spółdzielczych, mimo że obowiązki ustawowe służb sanitarnych wyraźnie nakazują podejmowanie działań inspekcyjnych, jak i prewencyjnych oraz eliminujących skutki zagrożeń.

Od 70 dni SM Wyżyny nie robi nic, by wyeliminować uporczywy hałas infradźwiękowy, a ma to na celu dręczenie mnie jako przeciwnika bezprawnych władz spółdzielni (co od 3,5 roku nie przeszkadza organów władzy państwowej, dbającej, jak widać, o najwierniejszy elektorat!!!)

Od 60 dni sanepid nie potrafi zrobić nic, jako że dopuszcza swoją niekompetencją i bezskutecznością do tego by działające wbrew prawu władze spółdzielni dręczyły mnie 70 dni uporczywym hałasem

Od 50 dni RPO nie robi nic, by chroniić i obronić moje prawo do życia na miarę elementarnych standardów społecznych, nie reagując na podane w poprzednich wnioskach informacje od długotrwałym nękaniu przez ‘spółdzielców”, jak też nie wywiązywaniu się przez jednostki sanepidu z ich obowiązków względem mnie, zdaje się jeszcze obywatela...

Brak jest jakiegokolwiek śladu Pani działań w tej sprawie, bowiem nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na dwa poprzednie wnioski, co oznacza, wydaje się, dyskwalifikującą Panią, jako prawnika i w dodatku RPO, bezczynność w wypełnianiu obowiązków konstytucyjnych i ustawowych.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#184944


program wyborczy dla Polski
to taki program,który uzdrowi Polskę. Nie wystarczy napisać, ze w Polsce będzie dobrze. Pytanie jak to zrobić?

Vote up!
0
Vote down!
-1
#312429