W tym szaleństwie jest metoda czy ...

Obrazek użytkownika Anonymous
Artykuł

w tej metodzie jest szaleństwo. Art. 54 Konstytucji powiada, że :

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

a Art. 8 orzeka, że :

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Ja informacji z linkowanego tekstu nie potrafię skomentować. Dlaczego ludzie, których nazwiska łączone są z takim projektem nie reagują? Mogę zrozumieć troskę o zdrowie Polaków, ale takie informacje powinny byc jakoś przez osoby kompetentne - nie tylko w medycynie - komentowane. Dokąd zmierzamy?

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)