Komorowski blokuje odbudowę zalanych terenów?

Obrazek użytkownika kura domowa
Notka

Poniedziałek, 05. Lipiec 2010 15:24
Jeszcze w lipcu Prawo i Sprawiedliwość złoży do laski marszałkowskiej projekt ustawy, która naprawi fatalną w skutkach i szkodliwą decyzję Bronisława Komorowskiego. Jako pełniący obowiązki prezydenta podpisał on ustawę, która może zahamować odbudowę infrastruktury na terenach zniszczonych przez powódź.

Chodzi o ustawę o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Na początku czerwca Bronisław Komorowski podpisał zmiany do tej ustawy. Wprowadzono do niej m.in. zapis mówiący, że „wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane”. Co to oznacza w praktyce? Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych to żmudna i długotrwała procedura administracyjna, trwająca od pięciu do kilkunastu miesięcy. Ale bez niej nie można niczego wybudować ani wyremontować. Dla przykładu: bez decyzji środowiskowej nie można zbudować umocnień brzegów rzek i potoków górskich, przebudować wałów przeciwpowodziowych, wykonać urządzeń melioracji wodnej, przebudować dróg i torów kolejowych, wyremontować budynków i obiektów przemysłowych.

Sprawa jest absurdalna. Z jednej strony rząd debatuje na temat szybkiej odbudowy dróg i obiektów zniszczonych przez powódź, deklaruje dobre przepisy, a z drugiej wprowadza zmiany legislacyjne hamujące cały ten proces. Uruchomiono wręcz mechanizmy blokujące na wiele miesięcy proces odbudowy na terenach zniszczonych przez powódź. Dostrzegając te bardzo poważne dla polskiej gospodarki zagrożenie, Klub Parlamentarny PiS jeszcze w lipcu złoży projekt ustawy, która skutecznie wyeliminuje szkodliwą poprawkę podpisaną przez Bronisława Komorowskiego.
 

http://newsletter.kppis.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=292:komorowski-blokuje-odbudow-zalanych-terenow&catid=34:informacje&Itemid=59

 

 

Brak głosów