Prezydenci / burmistrzowie nie mogą czuć się bezkarni

Obrazek użytkownika Marek Ciesielczyk
Kraj

Apel o obniżenie progu referendalnego

Posłowie RP - n aręce Szanownej Pani Marszałek Sejmu Elżbiety Witek


Szanowna Pani Marszałek,

Jako ogólnopolskie stowarzyszenie Oburzeni, organizacja pozarządowa, pozwalamy sobie przekazać  na ręce Pani Marszałek – z prośbą o zapoznanie z nim posłów - nasz wniosek w sprawie zmiany art. 4, 1)(zamiast 10% - 5%) oraz art. 55. 2 (zamiast 3/5 – 3/10) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, co umożliwiłoby przeprowadzenie referendum lokalnego na wniosek nie10, lecz tylko 5 procent uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy lub powiatu, a referendum w sprawie odwołania np. wójta / burmistrza czy prezydenta miasta przed upływem kadencji byłoby ważne, gdyby wzięło w nim udział nie – jak dotychczas – 3/5, lecz tylko 3/10 liczby biorących udział w jego wyborze. 

Dotychczasowa frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych, bezpośredni wybór wójta /burmistrza czy prezydenta miasta, przedłużona do 5 lat ich kadencja sprawiają,iż mogą oni nie liczyć się ani z opinią rady gminy, ani z opinią mieszkańców,gdyż w praktyce są nieodwoływalni przez te pięć lat, zaś jedyny w tym przypadku przewidziany prawem środek mogący wpłynąć na ich postawę – to jest referendum lokalne – ze względu na wyjątkowo dużą liczbę koniecznych do jego przeprowadzenia podpisów oraz przede wszystkim z powodu bezzasadnie wysokiego progu ważności referendum, sprawiają, iż samo referendum lokalne w sprawie ewentualnego odwołania wójta / burmistrza czy prezydenta miasta jest w praktyce mało realne. (Proszę porównać tego typu progi referendalne w innych państwach.) 

Czując się bezkarnym przez 5 lat wójt / burmistrz / prezydent często ignoruje opinię mieszkańców oraz rady gminy. Racjonalne obniżenie progu referendalnego (tak by z kolei nie doprowadzić do jakiegoś rodzaju anarchii samorządowej) – naszym zdaniem – mogłoby pozytywnie wpłynąć  na relacje wójta / burmistrza / prezydenta miasta z mieszkańcami oraz radnymi. 

Liczymy na dokładną analizę (ze strony ustawodawcy) przedstawionej przez nas propozycji urealnienia procesu ewentualnego przeprowadzania referendum lokalnego.Proponowana przez nas zmiana prawa – w naszej opinii – wpłynęłaby pozytywnie na funkcjonowanie naszych małych ojczyzn. 

Z wyrazami szacunku 

W imieniu stowarzyszenia OBURZENI

Jan Szymański - Przewodniczący 

dr Marek Ciesielczyk - Wiceprzewodniczący     

6 grudnia 2019 

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)