Zatrzymaj IV Rzeszę — petycja

Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
Kraj

Stoimy przed próbą radykalnej centralizacji władzy w UE,

która oznacza przekształcenie obecnej umowy międzynarodowej,

w scentralizowaną IV Rzeszę, podporządkowaną interesom Berlina.

 

W planowanym superpaństwie, rola obecnych państw członkowskich,

ograniczona zostałaby do tej, jaką miała Generalna Gubernia

w latach okupacji niemieckiej 1939-1945.


Odnośne propozycje zmian traktatów zostaną przedstawione

Radzie ds. Środowiska już na posiedzeniu 18 grudnia 2023 roku.


]]>https://em.citizengo.org/dc/0LqJl4Fgk6_ebdTLr2iGVSe7de6ynM1ZqphvvyB6AYke...]]>

 


Podpisz petycję, która wzywa rząd

do odrzucenia zmian traktatów

i zatrzymania centralizacji UE.

 


]]>https://em.citizengo.org/dc/0LqJl4Fgk6_ebdTLr2iGVSe7de6ynM1ZqphvvyB6AYke...]]>

 


***

 

Więcej informacji:

 


]]>https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/3289444,Upad%C5%82-wniosek-dot-u]]>...

 


]]>https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/6405695,msz-zmiany-traktatow-ue-maj]]>...

 


]]>https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3295466,centralizacja-ue-wicesz]]>...

 

 

]]>https://www.tvp.info/74060240/centralizacja-unii-europejskiej-zobacz-jak]]>...

 


Kalendarz posiedzeń Rady Europejskiej

 

]]>https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/calendar/ ]]>

 


Parlament Europejski zatwierdził propozycję (nr 276)

 

]]>https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2023-11-22-RCV_EN.html]]>

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (7 głosów)