REPRODUKCJA ZBOKA

Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
Kraj

 

 

 

 

REPRODUKCJA

 

SPOŁECZNA

 

ZBOKA

 

 

 

Dyskusja o promocji

 

zboczeńców niestety

 

nie ociera się nawet

 

o sedno zjawiska

 

nasilania się terroru

 

międzynarodowej, totalitarnej w swych intencjach,

 

zorganizowanej grupy przestępczej tęczowych

 

zboczeńców.

 

 

Zjawisko to jest historycznie nowe, nieznane historii. Historia zna bowiem prawie wyłącznie zboczeńców motywowanych genetycznie. Było ich zawsze około 2% danej populacji, niezależnie od momentu historycznego, szerokości, czy długości geograficznej. Tak było choćby jeszcze 40 lat temu. Obecnie - nie wiadomo dlaczego właśnie dopiero ostatnio - mamy dodatkowo do czynienia ze zboczeńcami motywowanymi społecznie.

 

Są oni reprodukowani przez sui generis "nawrócenia na odmienność". Te nawrócenia nie dotyczą tylko dzieci, ani tylko osób o nie ukształtowanej jeszcze psychice. Dotyczą także każdego dorosłego. Choć rzeczywiście jednostki o słabszej osobowości narażone są odpowiednio bardziej. Jednakże to każdy z nas może stać się ofiarą nawracania.

 

Każdy, kto myje ręce, dba o higienę osobistą, czystość, porządek, dba o poprawne i logiczne wysławianie się, w specyficzny sposób porusza się, lub po prostu lubi zakładać nogę na nogę.

 

Każdy taki hetero musi liczyć się z tym, że spotka się z próbami wmówienia mu, że tak w rzeczywistości jest zwykłym zboczeńcem, o czym tylko jeszcze nie wie.

 

"Misjonarze" międzynarodowej, totalitarnej w swych intencjach, zorganizowanej grupy przestępczej tęczowych zboczeńców wytłumaczą Tobie, że musisz się "otworzyć" na swoją "prawdziwą naturę" i na swoje "rzeczywiste preferencje seksualne". Będą przy tym bardzo stanowczy i bezwzględni. Na tym właśnie polega reprodukcja społeczna zboczeńców.

 

Nikt w Polsce nie próbuje nawet zadać dwu prostych, choć kluczowych pytań:

1. Co jest ostatecznym celem międzynarodowej, totalitarnej w swych intencjach, zorganizowanej grupy przestępczej tęczowych zboczeńców ?

2. Co oni rzeczywiście myślą o sobie ?

A przecież również i odpowiedzi są wyjątkowo proste:

 

 

1.

 


Międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza tęczowych zboczeńców jest organizacją totalitarną.


Jak każda organizacja totalitarna dąży ona do supremacji swojej grupy. Ostatecznym jej celem jest zdobycie całkowitej władzy nad światem oraz podporządkowanie sobie jako niewolników pozostałych 98% populacji, czyli heteroseksualistów, z czego bezpośrednio wynika jej przestępczy charakter.

 

Stąd też jako reakcja, pojawia się postulat penalizacji wszelkiej aktywności publicznej zboczeńców.

 

Takie właśnie ustawodawstwo przyjęła Litwa.

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami mamy wszyscy okazję odpytać kandydatów z dwu kwestii:

 

– czy są za wprowadzeniem podobnego ustawodawstwa w Polsce (penalizacji promocji zboczeń)

 

– czy są za wypowiedzeniem przez rząd Konwencji Stambulskiej podpisanej przez Polskę w 2012 roku, a ratyfikowanej przez poprzedni parlament w 2015 roku

 

]]>https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/5158-konwencja-stambulska-czym-jes...]]>

 

 

2.

 


Ideową nadbudową aktywności publicznej - choćby tylko bardziej "uświadomionej" części tego gangu - jest bardzo silne oraz głębokie przekonanie o swojej wyższości "gatunkowej" względem osób hetero, którymi zresztą głęboko gardzą.


 

Uznając siebie za nadludzi, osoby hetero uważają za podludzi, i dopiero takie przekonanie pozwala wyzwolić u nich odpowiedni poziom determinacji do aktywności publicznej.

 

Poniżej zapis odnośnej wypowiedzi

Małopolskiej Kurator Oświaty pani Barbary Nowak

 

]]>https://www.youtube.com/watch?v=H-RgVyo52Lo]]>

 

 

PRZEŚLIJ DALEJ, KOMU ZDOŁASZ

 

 

Powyższy tekst jest efektem mojej osobistej aktywności i nie stanowi materiału promocyjnego żadnego komitetu wyborczego w rozumieniu kodeksu wyborczego.

 

 

Maciej Krogulski

maciejkrogulski@op.pl

511 183 991

 

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)