NEWSLETTER REDUTY DOBREGO IMIENIA

Obrazek użytkownika Jacek Mruk
Kraj

Otrzymujesz ten newsletter ponieważ zapisałeś/aś się do Reduty Dobrego Imienia, jesteś członkiem Klubu Ronina lub podpisałeś/aś którąś z petycji RDI publikowanych w serwisie CitizenGo

Szanowni Państwo,

Jakiś czas temu podjęliśmy się analizy francuskich podręczników do historii. W trakcie naszej pracy dotarliśmy do materiałów autorstwa Alexandra Baleta, certyfikowanego nauczyciela historii, który swoje lekcje udostępnia online. Z zasobów tych korzystać może każdy: zarówno uczeń jak i nauczyciel. W jednym z rozdziałów, spotykamy się z polskimi (oprócz ukraińskich) oddziałami pomagającymi Niemcom w administracji i ochronie obozu w Treblince. W żaden sposób nie są zaś wspomniani żydowscy kapo. Ponadto dołączona jest mapa dotycząca zagłady ludności, która wymienia wyłącznie żydowskie i romskie ofiary oraz błędnie obrazuje i nazywa wcielone i okupowane ziemie Polski.

Po raz kolejny potrzebujemy Państwa wsparcia.

Nasze wezwanie do usunięcia szkalującego sformułowania wysłaliśmy zarówno drogą mailową jak i przez formularz kontaktowy. Niestety otrzymaliśmy tylko automatyczną odpowiedź. Prosimy o pomoc.

Tak jak przy poprzednich wezwaniach, poniżej znajdą Państwo treść wiadomości w języku angielskim oraz robocze tłumaczenie na język polski. Do wysłania wezwania prosimy użyć własnej skrzynki pocztowej, wklejając w wiadomość do odbiorców treść w języku angielskim. Tym razem podajemy adres mailowy oraz link do formularza kontaktowego. Prosimy o podjęcie interwencji.

Szanowny Panie Balet,

Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że w jednym z materiałów dydaktycznych Pana autorstwa (http://www.laclassedhistoire.fr/archives/5915/capture-decran-2016-01-03-a-16-01-21 ) znajduje się fałszywe i oszczercze sformułowanie, jakoby Polacy byli administratorami i strażnikami w niemieckim obozie w Treblince, w okupowanej przez Niemcy Polsce. Taka sytuacja nie miała miejsca, co potwierdza dyrektor Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.
Co więcej, w załodze obozu znajdowali się żydowscy kapo, o czym zapomniał Pan wspomnieć.

http://www.laclassedhistoire.fr/archives/5915/carte-camps
Powyższa mapa jest pełna nieścisłości. Ludobójstwo zostało zorganizowane nie tylko przeciw Żydom i Romom, ale także na wielką skalę przeciw Polakom. Brak tu granic Generalnego Gubernatorstwa, a polskie ziemie wcielone do Rzeszy nie zostały zaznaczone. Poprzez nazywanie i oznaczanie przedwojennych terytoriów Niemiec i Polski jako Wielkiej Rzeszy, sprawia Pan wrażenie, jakoby Niemcy i Polska tworzyły swego rodzaju unię. Mamy nadzieję, że nie musimy wyjaśniać, że Rzesza i Polska były śmiertelnymi wrogami.

W związku z powyższym, przyłączam się do wezwania ze strony Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom i wzywam do poprawienia obecnej wersji materiałów dydaktycznych.

Z poważaniem,

DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI

Odbiorca - adresy mailowe:
balet.hg@gmail.com
alexandreb@fasps.org

Odbiorca - formularz kontaktowy:
http://www.laclassedhistoire.fr/contact

Tytuł wiadomości (jeden do wyboru):
A request to remove defamatory content
Untrue information
Defamatory content
Holocaust denial

Treść wiadomości:

Dear Alexandre Balet,

We are writing to draw your attention to the fact that in one of your educational materials (http://www.laclassedhistoire.fr/archives/5915/capture-decran-2016-01-03-a-16-01-21) false and highly defamatory statement appears that Poles helped to administer and guard the German camp in Treblinka in German-occupied Poland. Such situation didn’t have a place, what is confirmed by director of the Museum of Struggle and Martyrdom in Treblinka.

More over, in Treblinka camp staff were Jewish kapos, what you have forgotten to mention.
http://www.laclassedhistoire.fr/archives/5915/carte-camps
This map is full of inaccuracy. Genocide was set up not only against Jews and Roma, but on a huge scale against Poles. There is lack of borders of General Governement and Polish soil annexed into the Reich is not marked at all. By naming and marking territories of pre-war Germany and Poland as a Great Reich you give the impression that these two countries created a kind of an union. We hope we do not have to explain you that Reich and Poland were deadly enemies.

I therefore wish to endorse the request by the Polish League Against Defamation and urge you to correct your current version of educational materials.

Sincerely,

Nasza działalność opiera się o wolontariat i darowizny osób fizycznych.

Jeśli identyfikujesz się z celami Reduty wesprzyj nas darowizną poprzez system Dotpay lub PayPal. Kliknięcie w jeden z poniższych obrazków przeniesie Cię na stronę Dotpay lub PayPal gdzie można przekazać darowiznę - na Dotpay za pomoca przelewu internetowego, a na PayPal za pomocą karty kredytowej.

Dziękujemy!

Można także wesprzeć Redutę poprzez wpłatę na konto bankowe

87 1090 1883 0000 0001 2254 5117 z dopiskiem “Darowizna na cele statutowe” w tytule przelewu, a także podaniem adresu mailowego.

Kliknięcie w powyższy klawisz przeniesie do serwisu Dotpay, gdzie można dokonać darowizny przelewem z banku internetowego. Należy wpisać kwotę darowizny i postępować zgodnie z instrukcją.
Dziękujemy!

Kliknięcie w powyższy klawisz przeniesie do serwisu Paypal, gdzie można wpłacić darowiznę kartą kredytową. Należy wpisać kwotę darowizny i postepować zgodnie z instrukcją.
Dziękujemy!

www.rdi.org.pl

Copyright © 2017 Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom, All rights reserved.
Otrzymujesz ten newsletter ponieważ zapisałeś/aś się do Reduty Dobrego Imienia, jesteś członkiem Klubu Ronina lub podpisałeś/aś którąś z petycji RDI publikowanych w serwisie CitizenGo

Nasza lista mailingowa:

Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom
Chmielna 11 lok 8
Warsaw 00-021
Poland

Add us to your address book

Chcesz wypisać się z listy RDI? Kliknij w poniższy link:
wypisz się z listy

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:5)