Szczegóły audycji 245 Niepoprawnego Radia PL

Obrazek użytkownika Niepoprawne Radio PL
Blog

Warto poczytać czego trzeba posłuchać.

Czy polska w ramach paktu Euro Plus będzie musiała podporządkować się decyzjom przyszłego „rządu gospodarczego” strefy euro?

19:00 Blog:Gadający Grzyb – Polska w strefie rażenia „rządu gospodarczego”

O "samobójstwach" - Na przestrzeni dziesięcioleci to piętno „zbrodni doskonałej” najpełniej wskazuje na przynależność do kręgu moskiewskiego dominium i wyznacza obszar wpływów kremlowskich suwerenów. Autor przeprowadza niejako dowód tej przynależności.

19:17 Blog:Aleksander Ścios (czyta MarkD) – Samobójstwa doskonałe

Próba wyjaśnienia jak doszło do kryzysu ekonomicznego i na czym on konkretnie polega.

19:37 BLOG:Uparty (czyta JaWa) – Do Pani Gawryluk

Wojny Zygmunta III - Zaczęło się od wojny z Moskwą.

20:09 Historia:czyta Katarzyna – Dzieje Polski odc.93 – Michała Bobrzyńskiego

Państwo nie zdało egzaminu, rząd nie zdał egzaminu, ale Polacy zdali egzamin! [...] Takich dni prawdy było więcej.

20:27 Konwencja wyborcza:Jarosław Kaczyński 27.08.2011 – Polacy zasługują na więcej

Platforma postanowiła przegłosować, że Andrzej Czuma jednak wykrył „naciski”, tylko nie zdawał sobie z tego sprawy. Pytanie, jak uświadomić to zainteresowanemu...

20:43 Blog:Seawolf (czyta Gadający Grzyb) – Czuma na kursie i ścieżce

Nieumiejętność dostosowania metodologii prowadzenia badań przez zachodni wywiad... Błędy Zachodu - rozdział 11

20:54 Czytanka:czyta Katarzyna – Nowe kłamstwa w miejsce starych – Anatolija Golicyna

Zapiski siostry Łucji przekazane zostały bezpośrednio Piusowi XII, ale Pius XII nigdy ich nie poznał.

21:14 Artykuł:Lech Maziakowski (czyta JaWa) – Fatima cz.4 – Próby Piusa XII wypełnienia żądań Fatimskich i przeciwnicy Przesłania

"Poboczne" organizacje opanowane przez komunistów we Włoszech z podziałem na: Korporacje kulturalne, Pokojowe antyfaszystowskie i związki ruchów pokoju, Sport wypoczynek i pokrewne, Związki gospodarcze i zawodowe i różne. Warto posłuchać jak szeroko opanowano działalność publiczną i gospodarczą.

21:34 Czytanka:czyta MarkD – Organizacje „poboczne” – „W cieniu krzyża” – Józefa Mackiewicza

Na czym polega zależność Polski od Rosji - pierwszy z trzech audio wywiadów udzielonych przez uczestników Warty Honorowej osób odznaczonych przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zaciągniętej 15 sierpnia pod Pałacem Namiestnikowskim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Wśród nich był Mariusz Charukiewicz, były pracownik wrocławskiej SB, który współpracował z "Solidarnością". Więcej o rozmówcy możemy przeczytać

http://solidarni2010.pl/n,843,13,warta-honorowa-wywiady-z-uczestnikami-marian-charukiewicz.html

21:45 Wywiad:Marian Charukiewicz – LWP fundamentem zależności od Rosji

Diagnoza bez konsekwencji to choroba, która sprawia, że Polska dryfuje. Dlaczego? Bardzo interesująca rozmowa o dyskursie publicznym i kapitanie okrętu, którym jest Polska. Warto posłuchać.

22:26 Akt.RM:prof.Andrzej Zybertowicz – W jakim kierunku Polska dryfuje?

Druga część cyklu Godziemby – połączenie związanych ze środowiskami narodowymi Polskich Drużyn Strzeleckich z piłsudczykowskim Związkiem Strzeleckim w Legiony Polskie u zarania I Wojny światowej.

23:48 Historia:Godziemba (czyta Gadający Grzyb) – Do Legionów z prawicy cz. 2

Niemieckie władze wojskowe otrzymały szczegóły projektu Judeopolonii, a na ziemiach polskich rozpoczęło działalność wiele organizacji żydowskich, często konkurujących ze sobą. Nie było jasne , kto rzeczywiście reprezentuje interesy żydowskie, więc Niemcy zwlekały z decyzjami.Gdy okazało się, że Polacy mogliby się przydać jeszcze Niemcom militarnie , Żydzi rozpoczęli kolejną antypolską akcję propagandową.

24:04 Czytanka:Andrzej Leszek Szcześniak (czyta:JaWa) – Judeopolonia cz.11 – Projekty Żydów a plany niemieckie w czasie działań wojennych

Jak się uczyć - słuchać! Dobre wiadomości dla seniorów.

24:23 Felieton:Piotr Jaroszyński – O nauce języków obcych

Wspólny wniosek sporu o moment animacji embrionu ludzkiego; życie ludzkie nie zaczyna się w momencie narodzin, ale już w łonie matki. Embrion jako osoba – uzasadnienie; "koncepcje empiryczno-psychologiczne", koncepcja ontologiczna.

24:33 Artykuł:czyta Katarzyna – Embrion wieki (cz.6) – ks.prof.Arturo Katolo

Zostałam zmuszona do zwolnienia się z Uniwersytetu, pani Waltz zabrała mi wykłady i ćwiczenia. - Krystyna Pawłowicz - profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek rady nadzorczej TVP SA, sędzia Trybunału Stanu mówiła o ustawie uwłaszczającej w 1988 nomenklaturę PRL i o przyczynach załamania się wolności gospodarczej, która stała się w Polsce jedynie mitem.

24:53 Wykład:prof. Krystyna Pawłowicz – Mit wolności gospodarczej – spotkanie zorg.Fundacja Republikańska

Przedwyborcze działania KWP oraz początek końca II komendy KWP "Gaje - Grody"

2:43 Czytanka:czyta MarkD – Z dziejów KWP – Ksawery Jasiak z Fundacji Pamiętamy

Ocena wpisu: 
Brak głosów