Cząstki Elementarne Ludzkości

Obrazek użytkownika wislawus
Idee

Odkrycie filozoficznej czwórcy składającej się z czterech nierozłącznych bytów tworzących razem jeden byt jest odkryciem z „górnej półki” oświaty, czy jak ktoś woli świadomości. Można by o nim mówić bez końca, ponieważ ma ono znaczenie nie mniejsze, niż odkrycie trójcy przez Jezusa z Nazaretu, zwanej świętą. Będę się na nie wielokrotnie powoływał, ponieważ z czwórcy Wszystko wynika. Wszystko rozumiane jako cały absurd, cały niebyt, cały anty byt, cały Byt, cała Ludzkość cały Bóg i cały Absolut razem wzięci. ( Absurd, niebyt, anty byt, Byt, Ludzkość, Bóg i Absolut, to siedem cudów „Świata”, a w zasadzie, Wszystkiego.
Wszystko, a w zasadzie Wszystki, to byt maksymalny złożony z bytów złożonych, wyżej wymienionych, które też są bytami złożonymi. Z kolei te byty złożone stworzone są z bytów pierworodnych, każdy w swoim rodzaju. Pierworodne byty absurdu, niebytu, anty bytu, Bytu , Ludzkości, Boga i Absolutu, także są złożone ze swoich pierworodnych cząstek złożonych. Dopiero te cząstki pierworodne złożone, stworzone są z cząstek elementarnych, które są wspólne dla absurdu, niebytu, anty bytu, Bytu, Ludzkości, Boga i Absolutu.
Ponieważ siedem cudów Wszystkiego stworzone są z tych samych (lecz nie takich samych) cząstek elementarnych, to są One czyli absurd, niebyt, anty byt, Byt, Ludzkość, Bóg i Absolut zunifikowane.
Ponieważ są zunifikowane, wszystkie te Cuda posiadają, stosują, oraz podlegają takim samym, lecz nie tym samym, odpowiednio, zasadom matematycznym( arytmetycznym); prawidłom fizycznym ( silnym i mocnym); prawom filologicznym( realnym i pozornym); kanonom filozoficznym(teologicznym); normom ideowym (idealistycznym).
Te zasady wynikają wprost z rodowodu cząstek elementarnych Wszystkiego.
Naukowcy fizycy z całego świata poszukują cząstki elementarnej bytu - Wszechświata od bardzo dawna i łożą na to wiele swej energii i środków.
Niestety, jednej cząstki elementarnej wszechświata żaden naukowiec, nikt, nigdy nie odkryje. Nie odkryje, ponieważ jedna cząstka elementarna wszechświata po prostu nie istnieje.
I tu się kłania odkrycie filozoficznej czwórcy:
Istnieją cztery cząstki elementarne wszechświata, a nie jedna.
Cztery cząstki elementarne które są nierozłączne i współrzędne. Razem tworzą jedną jedność: jedną cząstkę złożoną absurdu, lub niebytu, lub anty bytu, lub Bytu, lub Ludzkości, lub Boga, lub Absolutu. Razem stanowią jeden, nierozłączny układ współrzędny – w istocie jedną cząstkę złożoną pierworodną; złożoną z czterech cząstek elementarnych.
To filozoficzne odkrycie czwórcy pozwoliło mi odkryć jeden układ czterech cząstek elementarnych Wszystkiego, czyli absurdu, niebytu, anty bytu, Bytu, Ludzkości, Boga i Absolutu, oraz zrozumieć, że tworzą one, na różnych szczeblach swego rozwoju, kolejne cząstki pierworodne kolejnych bytów, w tym bytów maksymalnych.
Czas przedstawić opinii publicznej te cząstki elementarne, które jeden z naukowców fizyków nazwał cząstkami Boskimi. One są Boskie; również Boskie. Ale nie tylko. Są również cząstkami absurdu( absurdalnymi), niebytu(niebywałymi, niebotycznymi), anty bytu( anty bytowymi, anty bytami), Bytu( bytowymi), Ludzkości( ludzkimi) i Absolutu ( absolutnymi).
Te cząstki to:
energia elementarna
czas elementarny
masa elementarna, i
pole elementarne( które jednocześnie jest elementarnym obwodem).
Dlaczego o tym piszę na na blogu politycznym?
Ponieważ Ludzkość także stworzona jest i składa się z energii, czasu, masy i objętości. Ale nie tylko Ludzkość. Polityka jest niczym innym, jak energią, czasem, masą i objętością( ludzi i spraw (prawych i lewych) z nimi związanych.
Bez zrozumienia tego kim jest Ludzkość, skąd się wzięła, dokąd zmierza, w czym się mieści i jak się obraca, nie może być poważnej i świadomej rozmowy o człowieku, rodzinie, narodzie, nacji, rasie i świadomego działania w imieniu i na rzecz ludzi, czyli Polityki. Nie można wyjaśnić historii, rozwiązywać bieżących problemów, i planować przyszłości, czyli poprawnie politykować bez świadomości kim się jest, skąd się pochodzi i dokąd zmierza, zarówno w wymiarze osobistym, społecznym, narodowym , jaki i nacjalnym, rasowym, oraz globalnym – ludzkim.
Skoro Ludzkość stworzona jest z energii, czasu, masy i objętości, to i każdy człowiek także.
Ale zanim z elementarnych cząstek energii, czasu, masy i energii został stworzony pierwszy człowiek, powstała pierwsza cząstka człowiecza czyli cząstka pierworodna ludzka, która przeszła olbrzymią drogę, od absurdu, poprzez niebyt i anty byt, po to, aby po osiągnięciu szczytu anty bytu, stać się cząstką pierworodną Bytu Ludzkiego. Tę drogę bytu Ludzkiego znamy stosunkowo dobrze(choć nie do końca) i nazywamy ją ewolucją człowieka.
Jak wiadomo, niektórzy ludzie, i ten etap, bytu ludzkiego pokonali i przedostali się z Bytu do Boga, będąc na drodze do Absolutu, czyli Absolutnego dobra. Niewątpliwie takim człowiekiem, który przedostał się w obszary Boga, stając się Bogiem, był i jest, Jezus z Nazaretu.
Dopiero z pierworodnych cząstek ludzkich, które najpierw miały postać cząstek fizycznych pierworodnych (atomów) powstała chemia, później przyroda, następnie białko, a z niego mikrobiologia, mini biologia, w końcu biologia, czyli ludzie i zwierzęta.
Takimi najbardziej złożonymi cząstkami elementarnymi, na wyższym etapie rozwoju niż fizyczny i biologiczny ludzkości są ludzie.
Te cząstki( ludzie) tworzą jedną wspólną, jeszcze bardziej złożoną, cząstkę elementarną - pierworodną Ludzkości. Jest nią rodzina. Rodzina, będąc cząstką złożoną na wyższym etapie rozwoju ludzkości niż pojedynczy człowiek, jest jednocześnie cząstką elementarną złożoną( złożoną z elementów) Ludzkości. Nazywa się rodzinę „elementarną komórką społeczną”, ponieważ jest ona rzeczywiście elementarną, złożoną cząstką społeczną, tym samym narodu, nacji, rasy i całej ludzkości.

Każdy osobnik w rodzinie, to cząstka elementarna tej rodziny, a razem wszyscy współrzędni, rodzinni osobnicy, to jedna jedność, czyli złożona z cząstek elementarnych – osobników, złożona cząstka pierworodna społeczeństwa – narodu, nacji, rasy, ludzkości – Rodzina.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

.... strukturalistów i semiotyków. Miło, że piszesz na Niepoprawnych, ale nie licz na to, że ktoś będzie z niezrozumiałym samozaparciem brnął przez tą malignę. Przynajmniej ja się nie podejmuję. Nawet rzeczy trudne da się opowiedzieć profanom przystępnie. To jest dopiero światły umysł i talent.
Pozdrawiam serdecznie!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#106500

pewnik
Nie jest to łatwe do zrozumienia, choć proste w samej rzeczy.
Nie wszyscy i nie od razu zrozumieli odkrycie Kopernika, niemniej przebiło się ono z czasem do świadomości wszystkich ludzi.
Faktem jest, że na blogu nie dysponuję wszystkimi możliwymi środkami przekazu, np. rysunkiem, dlatego samo wyjaśnienie może wydawać się zawiłe.
Ale proszę mi pokazać innego, który w tak krótkim tekście opisałby cząstki elementarne nie tylko wszechświata, ale Wszystkiego, które logicznie wyjaśniają unifikację Wwszechświata, Ludzkości, Boga, Absolutu, oraz absurdu, niebytu i antybytu, które są jedną i tą samą energią, czasem, masą i objętością, lecz nie taką samą, bo inaczej ukształtowaną.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

pewnik

#106536

organu energia .

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#106586