mocarstwa

Obrazek użytkownika gps65
Idee

Roz­pad ZSRR nie zro­bił nic złe­go miesz­kań­com, któ­ry­ch so­wie­ci znie­wa­la­li. Żad­ne ze­wnętrz­ne pań­stwo ich nie za­ję­ło. Wszyst­kie pań­stwa, któ­re po­wsta­ły po roz­pa­dzie ZSRR za­czę­ły so­bie du­żo le­piej radzić, niż gdy by­ły re­pu­bli­ka­mi. Sta­ły się bo­gat­sze. Więc to by­ło do­bre. Na­ro­dy ZSRR nie znik­nę­ły, nie zgi­nę­ły, nie wy­mar­ły, nikt ich bar­dziej nie znie­wo­...

4.55
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (9 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Świat

Na­sza cy­wi­li­za­cja ma tra­dy­cje roz­pro­sze­nia po­li­ty­cz­ne­go. Eu­ro­pa za­wsze skła­da­ła się z wie­lu nie­pod­le­gły­ch pań­stw. Naj­bar­dziej do­nio­słym przy­kła­dem są Niem­cy, któ­re naj­le­piej się roz­wi­ja­ły kul­tu­ro­wo, gdy by­ły po­dzie­lo­ne na wie­le księ­stw. A gdy ich Bi­smarck zjed­no­czył, to wy­wo­ła­ły dwie woj­ny świa­to­we i do­ko­na­ły lu­do­bój­stwa na nie­spo­ty...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (4 głosy)
Obrazek użytkownika elig
Świat

  

 Cztery dni temu [19.01.2022] w "Gazecie Polskiej Codziennie" oraz w portalu Niezalezna.pl ukazał się artykuł Bartosza Bartczaka "Koniec pax americana, czyli świat pięciu mocarstw" {TUTAJ(link is external)}.  Dzień później w tym samym portalu pojawił się tekst Bartosza Bartczaka "To nie jest czas dla starych mocarstw" {TUTAJ(link is external)}.  W pierwszej z tych dwóch publikacji autor...

4.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (8 głosów)
Obrazek użytkownika elig
Historia

  W związku z wizytą prezydenta USA, Baracka Obamy w Warszawie /3-4.06.2014/ chciałabym przypomnieć moją zeszłoroczną notkę "O państwach ważnych i nieważnych"  /TUTAJ/.  Dołaczyłam do niej komentarz blogera Tł.  Szkoda, że władcy USA, Rosji, Niemiec, czy Chin na pewno jej nie przeczytają.  Mogłaby ona dać im do myślenia  :)))

                                         O państwach ważnych i...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Rosję Putina za eksterminację Czeczeńców ta dzielna, rwąca się do ataku na Syrię koalicja powinna już zaatakować ze trzy razy.
Wlk, Brytanię za to co wyrabiała z Gaelicami w swej pólkolonii w tzw Irlandii Płn też powinno się było zbombardować kilka razy i najechać jak Irak!
Najarany marychą O,bama straszy, że już jest gotowy do ataku na Syrię i prosi Kongres o zgodę!
Holland już też swoje...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika elig
Historia

Trzy dni temu, 3 lipca bloger Ro napisał /na Niepoprawnych.pl w komentarzu do mojej notki "Egipt nie przebija się do polskich mediów"/ następujące zdania / http://niepoprawni.pl/blog/6206/egipt-nie-przebija-sie-do-polskich-mediow#comment-421969 /:

"Stwierdzenie, że Egipt czy jakiekolwiek inne państwo, poza kilkoma dużymi graczami o imperialnych ciągotach, jest ważnym państwem - tak na...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika elig
Historia

  W domu Pielgrzyma "Amicus" przy warszawskiej parafii św Stanisława Kostki koło Placu Wilsona w Warszawie odbył się dziś /17.04/ już szósty wykład profesora Andrzeja Nowaka z UJ z cyklu "Pejzaże polskiej pamięci /zorganizowany podobnie jak poprzednie przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"/. Poprzedni wykład omawiałam /TUTAJ/. Tym razem mowa była o okresie międzywojennym, czyli o...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika DoktorNo
Świat

Dawni wrogowie mogą zostać przyjaciółmi - o ile mają wspólne interesy. Tak można podsumować najnowsze trendy w relacjach wietnamsko-amerykańskich.

Kiedy słyszymy słowo "Wietnam" wtedy to na myśl przychodzi jedna z najkrwawszych wojen drugiej połowy XX wieku, którą to Amerykanie pamiętają jako wielkie upokorzenie, a w zależności od zapatrywań politycznych albo jako wojnę niesprawiedliwą albo po...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Świat

Architektura globalnego ładu od czasów Zimnej Wojny pozostaje niezmienna. Stany Zjednoczone są potęgą dominującą, natomiast żaden kraj nie jest absolutnym hegemonem. W każdym regionie świata istnieją lokalne mocarstwa, a Amerykanie starają się nie dopuścić do konfliktów pomiędzy regionalnymi potęgami, zachowując przy tym prymat nad innymi. Krytyków tak zwanego Pax Americana nie brakuje,...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Świat

Przywilejem blogera, w przeciwieństwie do rasowego dziennikarza czy publicysty jest możliwość podjęcia każdego tematu, nieważne od "świeżości" źródła, na którym chce się oprzeć. Tematy nigdy nie są za stare, by się nimi zająć. Tym bardziej, jeśli dotyczą spraw fundamentalnych - a tak jest tym razem. Stąd pozwolę sobie podsumować audyt [ pdf ] stosunków europejsko-amerykańskich dokonany w...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Świat

Dość powszechnie przyjmuje się, że dwudzieste pierwsze stulecie będzie należeć do Azji. Dwie miliardowe potęgi - Chiny i Indie - mają nadawać ton regionowi, głównie za sprawą dynamicznego rozwoju gospodarczego i postępu cywilizacyjnego. Za plecami gigantów inne państwa rozwijają swoje gospodarki. Jak wskazuje Joshua Kurlantzick , ekspert Council on Foreign Relations (były dziennikarz,...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Świat

Tydzień temu Indie przeprowadziły test rakiety balistycznej Agni-III, zasięg ok. 3,500 kilometrów, zdolnej przenosić głowice atomowe. Tym samym w zasięgu indyjskich rakiet znalazłyby się Szanghaj i Pekin. Zaledwie kilka dni później New Dehli ogłosiło , że już za rok gotowa do testu będzie rakieta Agni-V, o zwiększonym do ponad 5,000 kilometrów zasięgu. Trudno spodziewać się, aby indyjskie...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Świat

Patrząc na stan ilościowy i jakościowy floty ChRL oraz wchodzącego w jej skład lotnictwa morskiego, można określić ją jako flotę przybrzeżną, zdolną do kontrolowania zaledwie swoich granic morskich – i to nie w całości, biorąc pod uwagę długość morskich granic Państwa Środka.

Po co Chinom silna flota?


Na więcej nie pozwala ograniczony zasięg okrętów oraz brak sieci baz zaopatrzeniowo-...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Świat

Bliżej niż dalej końca 2009 roku w naszych podsumowaniach. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej lipcowi ubiegłego roku. Bazując na zasobach własnego bloga oraz artykułach opublikowanych na portalu Polityka Globalna wybrałem trzy punkty odniesienia: Bliski Wschód - konflikt izraelsko-palestyński, Liban oraz Iran; politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych w kontekście wizyty Baracka Obamy w Moskwie;...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Świat

Powracamy do podsumowania 2009 roku. Niektórym z pewnością powracanie do wydarzeń ubiegłych dwunastu miesięcy już się przejadło. Jest to zrozumiałe - wszyscy wszędzie podsumowują. Mimo wszystko warto poświęcić kilka minut, gdyż już w maju pisaliśmy o Jemenie jako źródle potencjalnych problemów dla świata. Przypomnę, że tworząc zestawienie najważniejszych wydarzeń korzystam z zasobów własnego...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Świat

Dzięki dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu dwa miliardowe kraje Azji dołączają do grona światowych potęg. Chiny i Indie to, zależnie od porównywanej dziedziny, kraje bliźniaczo podobne albo krańcowo od siebie odległe. Zaszłości historyczne oraz bliska współpraca Chin z Pakistanem budzą nieufność Indii do Pekinu. Z drugiej strony obroty handlowe pomiędzy Indiami a Chinami powiększyły się w ciągu...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Świat

Pisząc o XXI wieku jako stuleciu Azji dokonuje się pewnego uproszczenia. Pomija się państwa, które już teraz odgrywają istotną rolę w świecie. A będą odgrywać jeszcze większą. Lekko zapomnianym krajem jest m.in. Brazylia. Tymczasem, jest to nie tylko najludniejszy kraj Ameryki Południowej, ale także największa gospodarka regionu.

Dziesiąta gospodarka świata

Produkt krajowy brutto Brazylii...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Świat

Amerykański magazyn Foreign Policy przygotował listę dziesięciu historii z bieżącego roku, które większa część opinii publicznej mogła pominąć. Jedną z historii jest współpraca marynarek wojennych Chin i Brazylii. Chińczycy, starając się wzmocnić potencjał swojej floty, m.in. zaopatrując ją w lotniskowce, korzystają z uprzejmości Brazylijczyków i trenują na brazylijskim lotniskowcu Sao Paulo....

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Świat

Ostatnie dni przyniosły interesujące wydarzenia oraz publikacje, którym warto poświęcić trochę czasu i miejsca. Prezydent Barack Obama najpierw ogłosił nową afgańską strategię, polegającą na dosłaniu dodatkowych 30 tysięcy żołnierzy do Afganistanu oraz przekazywaniu większej odpowiedzialności za walkę z talibami i radykałami Afgańczykom, a następnie udał się do Oslo aby odebrać pokojową nagrodę...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Patryk Gorgol
Świat

Doczekałem się. Bartosz Wasilewski napisał polemikę do mojego tekstu pt. „Dlaczego Rosja nie jest imperium?”. Kwestionuje w nim.... właściwie nie wiem co... Tekst nosi tytuł "Dlaczego Rosja jest wciąz potężna?" i podpisany został jako polemika do mojej poprzedniej publikacji. Co ciekawe, ja już w pierwszym jej zdaniu napisałem, iż "Rosja to potężne państwo(...)". Do czego zatem ta polemika?...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Historia

Siedemdziesiąta rocznica zawarcia tytułowego porozumienia pomiędzy Związkiem Radzieckim a Rzeszą Niemiecką jest świetną okazją do dokonania oceny tego wydarzenia. Komentarzy jest mnóstwo, jednak większość z nich jest do siebie podobna, są dokonywane z podobnego punktu widzenia - historycznego.

W Polsce dominuje podejście, które choć jest zrozumiałe, nie wyjaśnia istoty problemu i nie...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Świat

Osiem lat braku polityki wobec Ameryki Łacińskiej to szmat czasu. Tym bardziej, jeśli takiego zaniedbania dopuszczają się Stany Zjednoczone, dla których tzw. zachodnia hemisfera stanowi, jak to się obecnie modnie określa, sferę uprzywilejowanych interesów .

Niedługo po swoim powstaniu Stany Zjednoczone przyjęły założenie, które zdefiniowało ich politykę zagraniczną na wiele dekad. Zachodnia...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Bartosz Wasilewski
Świat

Patryk Gorgol napisał tekst o upadku imperium rosyjskiego.  W opini autora Rosja jest już tylko cieniem potęgi ZSRR, a obecny kryzys gospodarczy jeszcze bardziej pogłębił ogromne problemy z którymi Rosja boryka się od lat: mocno uzależnioną od cen surowców naturalnych gospodarką, kryzysem demograficznym, przestarzałą armią.

Rosja jest więc krajem silnym i niebezpiecznym, ale dawne impeirum, jak...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Patryk Gorgol
Świat

Rosja to potęzne państwo z olbrzymi wpływami w Europie i Azji. Określenie imperium jednak do niej nie pasuje. Zasady geopolityki są nieubłagane – po upadku Związku Radzieckiego pozycja Rosji bardziej przypomina usytuowanie regionalnego mocarstwo, aniżeli jednego z liderów światowej polityki.

Z Rosją należy się liczyć, bo jest silna, ale nie należy przejawiać nadmiernego strachu. Przekroczona...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Świat

Epicentrum globalizacji określane jest coraz częściej mianem Islandii nad Tamizą . Kryzys finansowy mocno uderzył w londyńskie City, zadając poważny cios Wielkiej Brytanii.

O ile scenariusz islandzki, gdzie państwo de facto zbankrutowało, majaczy nadal daleko za horyzontem, bez wątpienia na śmietnik historii udaje się brytyjska mocarstwowość .

Nawet gdyby kryzys skończył się jutro i od tego...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika piotr.wolejko
Świat

" Konieczność posiadania marynarki wojennej (...) wynika z istnienia floty handlowej i znika razem z nią, z wyjątkiem sytuacji, w której naród przejawia agresywne tendencje i utrzymuje flotę wojenną wyłącznie jako gałąź własnych sił zbrojnych.", napisał w 1890 roku kapitan Alfred Thayer Mahan, amerykański dowódca morski, w książce "The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783" [ czytaj...

0
Brak głosów