Prawa autorskie

Obrazek użytkownika Gawrion

Tworząc nasz portal bardzo dużą uwagę zwracamy nie tylko na jakość merytoryczną i estetyczną tekstów - dużą uwagę zwracamy na respektowanie majątkowych i osobistych praw autorskich.

Dlaczego?

W internecie jest bardzo łatwo skopiować czyjś artykuł, jego fragment, obrazek i wkleić bądź jako własny, bądź z niedostatecznym jego opisaniem, wskazaniem źródeł stosując tzw. prawo cytatu. Decydując się na aktywność na naszym portalu (jako bloger czy tylko komentator) musisz być świadomy tego co poniżej. Łamanie poniższych zasad będzie traktowane jak łamanie Regulaminu i w konskewencji może prowadzić do sankcji regulaminowych czy odebrania rangi blogera.

Publikując treści pamiętaj o poniższym:

1. Kopiowane artykułów czy ich obszernych fragmentów, grafik czy innej twórczości bez zgody autora może stanowić przestępstwo kradzieży tych tekstów czy plagiatu. Wiele artykułów czy tekstów (głównie komercyjnych) jest zastrzeżonych wprost przez autorów. Nawet brak zastrzeżenia praw nie oznacza, że treści takie można swobodnie kopiować i rozporządzać nimi. Chcąc wykorzystać cudzy utwór warto upewnić się czy robimy to za zgodą autora i opisać to wyraźnie przy okazji wklejania tekstu aby uniknąć nieporozumień.

2. Cudze utwory możemy wykorzystać na tzw. prawie cytatu. W takim jednak przypadku musimy pamiętać o spełnieniu następujących warunków:

  • cytowany tekst powinien pozostawać w odpowiedniej proporcji do naszego tekstu, powinien stanowić tylko uzupełnienie naszego utworu,
  • powinno istnieć uzasadnienie zastosowanie prawa cytatu - np. chęć polemiki z czyimś tekstem, chęć skomentowania czyjegoś tekstu, pochwalenia słusznej tezy, myśli. Wklejanie cudzych utworów tylko i wyłącznie w celu zaoszczędzenia czasu, pokonania własnego lenistwa czy braku weny będzie złamaniem praw autorskich.
  • cytowany tekst powinien być wyraźnie wyodrębniony z naszego tekstu. Można zastosować cudzysłów, kursywę, inny kolor czcionki itp.
  • każdy cytowany fragment powinien być wyraźnie opisany źródłem, z którego pochodzi - poprzez podanie źródłowego linku, podanie źródłowej publikacji. Jeśli w tekście wykorzystujemy więcej źródeł, to źródło powinno być wskazane co do każdego z nich - tak aby było od razu wiadomo który fragment pochodzi skąd.
  • jeśli cytujemy anonimowego lub niemożliwego do zidentyfikowania autora - powinniśmy to także wyraźnie zaznaczyć.

3. Pamiętaj że na naszym portalu istnieją takie rodzaje zawartości jak polecanki, wiadomości, wideo - jeśli chcesz innym polecić cudzy utwór rozważ wykorzystanie tych rodzajów zawartości. O dostępności danych rodzajów zawartości decyduje ranga blogera czy komentatora.