AIM(S)

Obrazek użytkownika Gawrion

Niepoprawni są wyposażeni w tzw. AIM(S) - Artificial, Intelligent Moderation (System) © Gawrion.

Jest to sztuczny, automatyczny ale na swoją miarę inteligentny system automoderacji.

Dlaczego automat?

W poprzedniej wersji serwisu popełnilismy mały błąd - umożliwiliśmy zgłoszenie każdej treści, każdego komentarza do Działu Naruszeń. Dodatkowo zbyt mocno zaangażowaliśmy się w ocenę pojawiających się na portalu treści ingerując w odporność poszczególnych użytkowników na różnego rodzaju argumenty ad personam. Doprowadziło to do tego, że na skrzynce Działu Naruszeń pojawiało się do kilkudziesięciu wiadomości dziennie, zgłaszanych nie tylko przez osoby skrzywdzone innymi ofensywnymi komentarzami, ale przez wielu rzeczników takich osób i stróżów "wolności słowa". W takiej sytuacji spore siły Redakcji oddelegowane były do formalnej obsługi naruszeń a dodatkowo tematy związane z naruszeniami nie schodziły często z agendy spotkań redakcyjnych, angażując i marnując naszą energię na sprawy dość niskich priorytetów - konfliktów użytkowników.

Nie chcąc popełnić tego błędu, posiadając ograniczone moce przerobowe, mając na uwadze misję serwisu a w szczególności wolność wypowiedzi, kierując się zasadą braku cenzury prewencyjnej posługujemy się automatem o dość wdzięcznej logice.

Jak to działa?

Logika AIM(S) jest następująca - system działa w oparciu o kilka czynników:

  • aktualna ranga komentatora publikującego komentarz,
  • suma głosów (dodatnich i ujemnych) uzyskanych przez komentarz,
  • założony minimalny próg,
  • współczynniki ukrycia dla jednego z czterech stanów ukrycia

Kiedy komentarz danego autora komentarza zbierze określoną ilość ujemnych punktów system dokona sekwencyjne 4 działań:

  • najpierw wyszarzy ramkę komentarza, zmniejszy czcionki i doda tekst informujący o złej ocenie komentarza. Nadal będzie można oceniać komentarz powodując jego dalsze zakopanie lub odkopanie. Przy komentarzu pojawi się ikonka z cyferką "1".
  • jeśli komentarz zbierze więcej negatywnych punktów, system dodatkowo ukryje komentarz, umieszczając jednocześnie tekst o ukryciu oraz ikonkę z cyferką "2". Odczytanie komentarza nastąpi po naciśnięciu tej ikonki - spowoduje to odkrycie komentarza na kilka sekund. Nadal będzie można odkopać komentarz, także zakopać.
  • jeśli komentarz zbierze jeszcze więcej negatywnych ocen (jest to jednak już utrudnione ze względu na konieczność odkrycia komentarza do oceny), wtedy system pozostawi komentarz w stanie drugim, dodatkowo usuwając z treści samogłoski. Przy komentarzu będzie widniała ikonka z numerkiem "3". Nadal będzie można odkopać ale i zakopać komentarz.
  • przy jeszcze większej ilości negatywnych ocen komentarz zostanie ukryty bez możliwości jego odkrycia, odkopania i dalszego zakopania. Przy komentarzu pojawi się odpowiedni tekst z numerkiem "4".

Próg dla każdego ze stanu wyliczany jest ze wzoru (sumy są zaokrąglane): 

SP = (OP*WR)-OSU

Gdzie:
SP - suma punktów - jest to wynik który decyduje o zakopaniu i jego stanie (SP1 - suma dla pierwszego stanu zakopania; SP2 - suma dla drugiego; SP3 - dla trzeciego; SP4 dla czwartego).
OP - ogólny próg minimalny - jest to bazowy próg minimalny, jednakowy dla wszystkich rang. Jego modyfikacja powoduje obniżenie/podwyższenie poprzeczek dla całości systemu.
WR - współczynnik rangi, który określa odporność rangi na zakopanie,
OSU - offset stanu ukrycia, liczba określająca progresję dla kolejnego stanu ukrycia. (OSU1 - 1 stan ukrycia; OSU2 - drugi; OSU3 - trzeci; OSU4 - czwarty) 

Jakie są progi dla poszczególnych rang komentatorskich, dla poszczególnych stanów zakopania?

OP = -5
WR = 1
OSU1 = 0
OSU2 = 2
OSU3 = 4
OSU4 = 7

SP1 = -5
SP2 = -7
SP3 = -9
SP4 = -12

OP = -5
WR = 1,2
OSU1 = 0
OSU2 = 2
OSU3 = 4
OSU4 = 7

SP1 = -6
SP2 = -8
SP3 = -10
SP4 = -13

OP = -5
WR = 1,4
OSU1 = 0
OSU2 = 2
OSU3 = 4
OSU4 = 7

SP1 = -7
SP2 = -9
SP3 = -11
SP4 = -14

OP = -5
WR = 1,6
OSU1 = 0
OSU2 = 2
OSU3 = 4
OSU4 = 7

SP1 = -8
SP2 = -10
SP3 = -12
SP4 = -15

OP = -5
WR = 1,8
OSU1 = 0
OSU2 = 2
OSU3 = 4
OSU4 = 7

SP1 = -9
SP2 = -11
SP3 = -13
SP4 = -16

OP = -5
WR = 2
OSU1 = 0
OSU2 = 2
OSU3 = 4
OSU4 = 7

SP1 = -10
SP2 = -12
SP3 = -14
SP4 = -17

OP = -5
WR = 2,2
OSU1 = 0
OSU2 = 2
OSU3 = 4
OSU4 = 7

SP1 = -11
SP2 = -13
SP3 = -15
SP4 = -18

OP = -5
WR = 0,25
OSU1 = 0
OSU2 = 1
OSU3 = 2
OSU4 = 3

SP1 = -1
SP2 = -2
SP3 = -3
SP4 = -4


Komentarze

Ostatnio pojawiły się nowe zasady oceniania wpisów. Dalej ocena wyliczana jest jako średnia arytmetyczna z wszystkich ocen, ale bloger traci lub zyskuje przy okazji punkty blogera. Co więcej, ilość tych punktów zależy też od jakiegoś algorytmu. Czy dało by się ten algorytm tu przedstawić?

M-)

#1428843

Mechanizm rządzący automoderacją komentarzy na podstawie ocen komentarzy to jedno. Pisząc w skrócie - mechanizmem tym rządzi odporność na zakopanie. Im wyższa ranga tym odporność większa.

 

Mechanizmy rządzące oceną treści sąto troszkę inne mechanizmy. Można je skrócić takimi zasadami:

1. Ocena końcowa jest wyliczana nie na podstawie średniej arytmetycznej, a na podstawie średniej ważonej, gdzie głosy różnych rang mają różne wagi. Im wyższa ranga, tym wyższa waga głosu.

2. Autor treści w zależności od wartości partykularnego głosu (1,2,3,4,5) otrzymuje albo punkty dodatnie, albo punkty ujemne. Za 1 i 2 punkty są ujemne. Za 3,4,5 dodatnie.

3. Ilość dodanych lub odjętych punktów zależy od rangi oceniającego. Jeśli ranga jest niska, to oceniający wpływa na dodawane czy odbierane punkty w mniejszym stopniu. Jeśli ranga jest wysoka wpływa w dużym stopniu.

4. Celem powyższej logiki jest stworzenie automatzcynego mechanizmu opartego na zasadzie: jesteś autorem z wysoką rangą - masz większe prawo oceny innych autorów jako dobrych lub złych, a co za tym idzie awansowania ich lub degradowania; masz niską rangę - twój udział i wpływ na rangi innych będzie mniejszy.

5. Dlaczego automat? Odpowiedź jest prosta - dlatego że jedna osoba nie dałaby rady zarządzać rangami ręcznie. Z drugiej strony są obiektywne zasady których się chcemy trzymać. Nic prostszego jak zaprząc automat do realizacji tych zasad. W wyjątkowych sytuacjach oczywiście mamy prawo jako admini (na podstawie Regulaminu) do ingerencji ręcznej w rangi. Można bowiem założyć teoretycznie, że pewne zmasowane, intencjonalne czynności użytkowników sprzeniewierzyły by mechanizm i odwróciłyby stosunek dobrych blogerów do złych. Spowodowałoby to że źli blokują dobrych i promują innych złych. Nie chcemy stać się zakłądnikami własnego automatu :) Celem automatu jest.. automatyzacja. A nie przejęcie roli zarządzania portalem :)

 

Może nie przedstawiłem algorytmu w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale wydaje mi się że wytłumaczyłem jak to działa, jaką kieruje się logiką.

Dodam że parametry tego mechanizmu/automatu mogą być korygowane przez nas bieżąco, także mijałoby się z celem opisywanie parametrów jako takich.

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1428876