Przeliczanie ludzi na megawaty

Obrazek użytkownika Bacz
Notka

http://www.rp.pl/artykul/9157,397228_Przeliczanie_ludzi_na_megawaty.html

Komentarz mój
Największym oszustwem jest twierdzenie, że CO2 wpływa na temperaturę. Pisałem o tym: http://niepoprawni.pl/blog/404/globalne-ocieplenie-oszustwo
Tekst bardzo dobry, ale wyłapałem jeden fałszywy argument. Z punktu widzenia ilości CO2 w powietrzu jest zupełnie nieistotne ile w biopaliwach jest węgla. Nawet jak by było zero to by wyszło na to samo: przy produkcji biopaliwa zabierane jest z powietrza dokładnie tyle CO2 ile potem jest oddawane przy spalaniu. Różnica polega na tym, że spalenie paliwa spod ziemi powoduje pojawienie się DODATKOWEGO CO2 w atmosferze, a spalenie biopaliwa NIE.

Bacz

Ocena polecanki: 
Brak głosów

Komentarze

To nie jest fałśz drogi Baczu . Przy produkcji biopaliw z surowców uzyskiwanych z monokultur musimy liczyć się z tym że wydajność biologiczna takich upraw jest mniejsza od naturalnego ekosystemu .
Naturalny ekosystem ma możliwość akumulowania węgla z atmosfery poprzez odkładanie masy organicnej w glebie ,lub wprocesach kumulacyjnych potrafi tworzyć złoża .
Uprawy to niedoskonałe naśladownictwo natury prowadzące do degradacji środowiska .

Ważnym czynnikie jest stosunek wodór - węgiel -tlen .
Swiadczy on o kaloryczności paliwa np .CH4 do biopaliw C2H5OH
:)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#404442

W czasie wzrostu rośliny rosną też jej korzenie, które składają się z głównie z węglowodanów i one zostają po zbiorze w glebie. Dodatkowo części roślin są przyorywane. Obumarłe korzenie i części roślin przyorane zamieniają się na próchnicę. Jednak ilość próchnicy w glebie nie rośnie w nieskończoność tylko do jakiegoś poziomu, w którym następuje równowaga ilości dostarczanego węgla i tego który ubywa na skutek utleniania się węglowodanów do CO2.

Za to bardzo duże możliwości usuwania węgla z bioobiegu mają oceany. Wodorosty opadają na dno gdzie są przykrywane mułem i tam odcięte od tlenu mogą sobie leżeć nawet miliony lat. Warto przeczytać: http://kopalniawiedzy.pl/COsub2-sub-dwutlenek-wegla-emisja-natura-absorbcja-8981.html
Bacz

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pozdrawiam. Bacz

#404443

z innej kopalni :) .Oceany owszem mają większy wpływ .Istotnym czynnikiem jest wbudowywanie C w minerały pod postacią węglanów . Procesy te zachodzą zarówno pod wpływem czynników biologicznych jak i również na drodze chemicznej (osady denne ).Bardzo chwiejna równowaga pozwala wszelkim szarlatanom naginać fakty do pożądanej teori.
Procesy sedymentacji masy organicznej (węgla) na powierzchni mają oczywiście mniejszy udział ale wcale nie tak mały np. pokłady torfów potrafią osiągać miąższość do 30 m w ciągu zaledwie 10 tys lat . Osuszanie i udostępnianie terenów pod rolnictwo prowadzi do bezpowrotnej degradacji takich zasobów .
Stąd logicznym jest w celach zaspokojenia energetycznego przejście na energie atomową a szczytem tych niech będzie synteza termojądrowa .

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#404444

Na Ziemię dociera mnóstwo energii słonecznej - myślę że złapanie jednej miliardowej tej energii całkowicie zaspokoiło by potrzeby wszystkich ludzi.
Natomiast jak już pisałem dawno (link podałem) CO2 nie ma istotnego wpływu na temperaturę na Ziemi, dlatego ubytkiem lasów czy torfowisk w ogóle nie ma się co przejmować.

Bacz

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pozdrawiam. Bacz

#404446

Myślę ,jest się czym przejmować .
To co zdeponowała Matka Ziemia w postaci dostępnych złóż energetycznych będzie zużyte do końca wieku .
Dla potomnych należy zostawić .torfowiska ,rozlewiska .
Dzieją się tam procesy biologiczne ,grzechem jest to przerywać marnotrawić .
Lasy - a co z grzybami ? Mam się posiłkować Mickiewiczem?

Energia słoneczna ? Jako miejscowe pomocnicze żródło .
Wyobraża sobie Pan fabryke produkującą monokryształ krzemu i niezbędne zasilanie . Pozostają problemy przesyłu (straty)

Oszczędzanie energii to podstawowa sprawa.
Np. czy celowym jest wyekspediowanie naszych skazanych w cieplejsze kraje (w/g kalkulacji już ci z wyrokami pow. 2 lat przyniosą "zysk") było by jeszcze kilka racjonalnych pomysłów racjonaliztorskich :))

Generalnie - nie uciekniemy od atomu

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#404447