LANGwicz? w Tur de Poloń

Obrazek użytkownika Kuki
Inne

11.1.5.2. Bonusy czasowe dla trzech najwyżej sklasyfikowanych kolaży w rankingu „Klasyfikacja najbardziej wszechstronnego” przydzielane są według następującego schematu:

Kolarz zajmujący pierwsze miejsce w dziennym rankingu Najbardziej wszechstronnego kolarza: 30 sekund bonusu do indywidualnej klasyfikacji generalnej
Kolarz zajmujący pierwsze miejsce w dziennym rankingu Najbardziej wszechstronnego kolarza: 20 sekund bonusu do indywidualnej klasyfikacji generalnej
Kolarz zajmujący pierwsze miejsce w dziennym rankingu Najbardziej wszechstronnego kolarza: 10 sekund bonusu do indywidualnej klasyfikacji generalnej
Zestawienie trzech najwyżej sklasyfikowanych kolarzy w dziennym rankingu Najbardziej wszechstronnego kolarza obejmuje także kolarzy zajmujących miejsca ex aequo. To znaczy, że jeśli na przykład trzech najwyżej sklasyfikowanych kolarzy ma taką samą ilość punktów to każdy
z nich otrzymuje 30 sekundowy bonus i żaden z pozostałych bonusów czasowych nie jest przyznany (patrz przykład 2 poniżej)
Innymi słowy, zajmowanie wyższego miejsca w rankingu przez kilku kolarzy ex aequo powoduje brak bonusów dla niższych pozycji w rankingu. Na przykład, jeśli dwóch najwyżej sklasyfikowanych kolarzy ma taką samą ilość punktów to obaj otrzymują bonus w wysokości 30 sekund, a następny kolarz w rankingu otrzymuje bonus odpowiadający 3. pozycji, czyli 10 sekundowy a bonus odpowiadający 2. pozycji nie zostaje przyznany (patrz przykład 3 poniżej)
Zawodnicy zajmujący miejsce ex aequo w dziennym rankingu Najbardziej wszechstronnego kolarza, w klasyfikacji generalnej zostają rozdzieleni poprzez uwzględnienie wyników danego etapu.

http://tourdepologne.pl/t/regulamin,content/

Ocena polecanki: 
Brak głosów