Kolej upada, w Cargo jest najgorzej

Obrazek użytkownika Bacz
Notka

Z Henrykiem Grymelem, przewodniczącym Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność", rozmawia Anna Ambroziak

Rząd zobowiązał się do zrealizowania wszystkich postulatów, które kolejarze wręczyli ministrowi infrastruktury Cezarowi Grabarczykowi. Czy oznacza to, że jest nadzieja na to, iż kolej doczeka się realnej pomocy?
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20090504&id=po41.txt

Przewozy kolejowe już dawno powinny być sprywatyzowane. Państwowe powinny zostać tylko tory i związane z nimi nieruchomości, w tym dworce, i intalacje. Przewoźnicy za korzystanie z dworców, torów, prądu elektrycznego z trakcji powinni płacić takie stawki aby starczyło na utrzymanie tych torów i dworców przy 5% dochodzie przeznaczonym na inwestycje.

Bacz

Ocena polecanki: 
Brak głosów