Jarosław Kaczyński – po pierwsze partia czy Polska?

Obrazek użytkownika Kawaleria Narodowa
Idee

Szanowni Członkowie i Sympatycy Wrocławskiego Komitetu,
Drodzy Patrioci,

Oto mija rok od założenia Wrocławskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 14 maja 2010 roku, w oparciu o analizę aktualnej sytuacji politycznej i najlepiej pojętą, obywatelską troskę o Polskę, opowiedzieliśmy się po stronie Osoby, którą darzyliśmy zaufaniem – Osoby, nie partii czy jakiejkolwiek koterii.
Niestety, po złej i nieudolnie prowadzonej kampanii, kierowanej przez wyznaczonych przez PiS, działaczy, którzy zamiast Kandydata, lansowali najczęściej samych siebie, wybory zostały przegrane.

Z klęski tej udało się jednak wynieść wartość szczególną, którą jest Wrocławski Komitet. Społeczne zgromadzenie Obywateli świadomych swoich wobec Ojczyzny powinności. Grono zacnych Ludzi i szlachetnych Patriotów. Narodowy potencjał moralny i intelektualny, tak potrzebny w czasach zepsucia i miernoty; niezbędny w dobie słabości Polski.
Od samego początku niezwykłe to zgromadzenie stawiało sobie najwyższe, państwowe cele. Wszelkie inicjatywy, które rodziły się w jego gronie, miały na względzie jedność Polaków i budowę, tak bardzo dzisiaj Ojczyźnie potrzebnej, Narodowej Siły.

Wielkim więc zaskoczeniem była dla nas wroga postawa wrocławskiego PiS-u, który najpierw przy pomocy swoich oddelegowanych funkcjonariuszy, starał się narzucić Komitetowi, znaną we własnych szeregach, metodę nicnierobienia, a gdy programowe hamowanie nie przyniosło spodziewanych skutków, zadaniowana grupa działaczy partyjnych po prostu wpisała się na listę członków Komitetu i przy współudziale wypróbowanego towarzystwa łowców synekur, dokonała swoistego puczu, wydzierając niewielką grupę osób i tworząc ciało, określane przez nich „komitetem ojców założycieli”, które od tej chwili miało stanowić atrapę społecznego Komitetu, i jako masa całkowicie podporządkowana decyzjom partyjnym, realizować interesy lokalnej struktury.
Dla pełni odniesionego „triumfu”, rozpętano prawdziwą kampanię oszczerstw i pomówień, wobec tych Członków Wrocławskiego Komitetu, którzy mieli odwagę przeciwstawić się tym oburzającym poczynaniom. Osoby te pozbawiano dobrego imienia i kompromitowano w przestrzeni publicznej, rozsyłając po Polsce, a nawet poza jej granice, zniesławiające je paszkwile.

Ale … minął rok, a Wrocławski Komitet istnieje nadal. Myśli się w nim i mówi o Polsce, i co najważniejsze, dla Niej działa; mimo wszystko i ponad wszystkim. Podejmowane tu wysiłki i formułowane koncepcje, stają się wsparciem i drogowskazem dla Polskich Patriotów. Budowana z wielkim trudem jedność staje się pomału faktem, i chociaż nie jest jeszcze sformalizowana, to przecież Ducha już czuć a Falę słychać.
Dziękuję Wam z serca, że w chwilach ciężkich Ojczyzna może się na Was wesprzeć. Dziękuję, że macie wytrwałość i odwagę, aby przeciwstawiać się kłamstwu i manipulacjom; że jesteście gotowi bezinteresownie i z poświęceniem pracować.

Bycie wśród Was jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem i zaszczytem.

Sprawą honoru było, aby pomimo tak wielu ataków ze strony PiS-owskich struktur, pozostać wiernym poparciu, jakiego udzieliliśmy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Tak, jak przed wyborami prezydenckimi, tak i teraz, Jego obywatelska wartość tkwi nie w kierowaniu coraz bardziej bezideową partią, ale w nadrzędnym patrzeniu i zabieganiu o Spawy Polskie; w budowaniu wielkiego, Narodowego Frontu, a nie w mówieniu o Nim czy zastępowaniu Go bezwolnym ciałem kolejnego stowarzyszenia.

Pozostaje mieć nadzieję, że Jarosław Kaczyński jest w stanie dostrzec dzisiaj ten ogromny rozziew, jaki panuje miedzy tymi potrzebami i podstawą poparcia, jakiego rok temu udzielił Mu Naród. A jeżeli tak, to nadszedł najwyższy czas przeorientowania prowadzonej polityki pozorów i zaspokajania wymagań partii, na rzecz polityki narodowej, ukierunkowanej na wielki Interes Polski. Czystości intencji i jasnych działań nie zastąpią w tej sferze nawet setki kolejnych konferencji czy żonglerka partyjnymi rentierami.

Polska znalazła się w wyjątkowej sytuacji i potrzebuje dla swojego ratunku, wyjątkowych, wielkich ludzi. Polscy Patrioci stają dziś w szeregu;

Czy Jarosław Kaczyński jest gotowy zaprzeć się partyjniackich interesów i poprowadzić armię Wolnych Obywateli?

To dzisiaj pytanie ważne jak Polska. Pytanie, na którego odpowiedź nie pozostało już wiele czasu a gdy on minie, to być może już nikt więcej nie zapyta.

Marek Delimat
Grupa Inicjatywna
Wrocławskiego Komitetu

http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/ogloszenia/item/459-jaros%C5%82aw-kaczy%C5%84ski-%E2%80%93-po-pierwsze-partia-czy-polska?

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

"Wielkim więc zaskoczeniem była dla nas wroga postawa wrocławskiego PiS-u, który najpierw przy pomocy swoich oddelegowanych funkcjonariuszy, starał się narzucić Komitetowi, znaną we własnych szeregach, metodę nicnierobienia, a gdy programowe hamowanie nie przyniosło spodziewanych skutków, zadaniowana grupa działaczy partyjnych po prostu wpisała się na listę członków Komitetu i przy współudziale wypróbowanego towarzystwa łowców synekur, dokonała swoistego puczu, wydzierając niewielką grupę osób i tworząc ciało, określane przez nich „komitetem ojców założycieli”, które od tej chwili miało stanowić atrapę społecznego Komitetu, i jako masa całkowicie podporządkowana decyzjom partyjnym, realizować interesy lokalnej struktury. (...) Sprawą honoru było, aby pomimo tak wielu ataków ze strony PiS-owskich struktur, pozostać wiernym poparciu, jakiego udzieliliśmy Jarosławowi Kaczyńskiemu."

 

Marek Delimat występujący pod nickiem Kawaleria Narodowa to człowiek niezwykle tajemniczy. Liczne jego zagrania wskazują, że jego pojawienie się we Wrocławskim Społecznym Komitecie Poparcia Jarosława Kaczyńskiego nie było przypadkowe. Jakie były i są jego intencje?  Zachowuje się dokładnie tak jak zachowywałby się ktoś kto Jarosławowi Kaczyńskiemu chce możliwie jak najbardziej zaszkodzić.

Zasadniczą treścią jego działalności jest zniechęcanie do WSKPJK i dezinformacja.

Odnieśmy się do próbki jego szkalującej Wrocławski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego  i wrocławskiego PiS-u działalności oraz fragmentów powyższego tekstu.

"programowe hamowanie" - Ma Pan Panie Delimat na myśli pomysł tworzenia Stowarzyszenia Elektoratu Patriotycznego? (który probował Pan prezentować jako pomysł Komitetu). Niezorientowanych informuję, że z pomysłem Stowarzyszenia wystąpił człowiek nie będący sygnatariuszem WSKPJK.

A oto próbka statutu, która pozwoli prawie wszystkim czytelnikom wyrobić sobie opinię o bombastyczno-utopijnym pomyśle popieranym przez Delimata:

 

1.                 Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia wg PKB może objąć:

1.

18.13.Z

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

2.

18.20.Z

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

3.

46.18.Z

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

4.

46.19.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

5.

58.11.Z

Wydawanie książek

6.

58.12.Z

Wydawanie wykazów oraz list

7.

58.13.Z

Wydawanie gazet

8.

58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

9.

58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

10.

58.29.Z

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

11.

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

12.

66.12.Z

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych giełdowych towarów giełdowych

13.

66.19.Z

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

14.

68.10.Z

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

15.

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

16.

68.31.Z

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

17.

68.32.Z

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

18.

70.22.Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

19.

73.11.Z

Działalność agencji reklamowych

20.

73.20.Z

Badanie rynku i opinii publicznej

21.

74.90.Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie

indziej niesklasyfikowana

22.

77.40.Z

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

23.

82.11.Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

24.

82.19.Z

Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

25.

82.91.Z

Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

26.

82.99.Z

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

27.

84.13.Z

Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

28.

85.20.Z

Szkoły podstawowe

29.

85.31.A

Gimnazja

30.

85.31.B

Licea ogólnokształcące

.

Prawda, że w takie Stowarzyszenie każdy z Was drodzy niepoprawni waliłby jak w dym...

 

"określane przez nich „komitetem ojców założycieli”. Panie Delimat... Odrobinkę przyzwoitości. Nie dużo, ale odrobinkę... To co Pan wypisuje nigdy nie było określeniem używanym przez jakiegokolwiek sygnatariusza Komitetu. To jest określenie wymyślone przez Panią Halinę, którą Pan mianował sygnatariuszką Komitetu (choć sygnatariuszką nie jest, co łatwo sprawdzić).

"dokonała swoistego puczu, wydzierając niewielką grupę osób". "Swoistego puczu"? Styczniowe spotkanie sygnatariuszy odbyło się według reguł identycznych jak wszystkie poprzednie. WSZYSCY sygnatariusze zostali zawiadomieni jak na wszystkie poprzednie spotkania. Ponad 100 obecnych sygnatariuszy udzieliło Grupie Inicjatywnej wotum zaufania, której nb Pan członkiem się mieni.

Dla mniej zorientowanych dodam, że w związku z samowolnymi działaniami M. Delimata, takimi jak podejmowanie działalności na zewnątrz i przedstawianie się jako reprezentanta Komitetu bez uzgadniania tego z kimkolwiek w styczniu 2011 r. powołano siedmiu rzeczników Komitetu, z których tylko jeden jest członkiem PiS:

Marek Dyżewski - nie ma i nigdy nie miał nic wspólnego z PiS-em
Krzysztof Grzelczyk - 2003-2008 w PiS. Obecnie praktycznie brak związków z PiS-em
Małgorzata Jaszczuk-Surma - nie ma i nigdy nie miała nic wspólnego z PiS-em
Krzysztof Kobielski - nie ma i nigdy nie miał nic wspólnego z PiS-em
Marek Muszyński - nigdy nie był członkiem PiS, w latach 2001-2005 był posłem z list PiS. W 2005 wystąpił z klubu parlamentarnego PiS i nie ubiegał się o reelekcję.
Jerzy Pietraszko - nie ma i nigdy nie miał nic wspólnego z PiS-em
Radosław Rozpędowski - członek PiS i szef struktur miejskich PiS we Wrocławiu

Wspomniani Rzecznicy występują kolegialnie. Z całą pewnością żadna decyzja nie jest podejmowana poprzez kryterium przynależności partyjnej.

Tak więc bełta Pan wodę, gdyż tak łatwiej łowić naiwnych i  w głowach mącić. Ale rozumiem, że taka już Pańska misja...

Dokumentacja działalności Wrocławskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego znajduje się na stronie Komitetu: www.popieramjk.pl

 

 

 

 

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#158764

Stanowisko grupy inicjatywnej Społecznego Komitetu wspierającego Jarosława Kaczyńskiego w sprawie destrukcyjnych działań pana Marka Delimata

Coraz bardziej niepokoją nas działania, które od szeregu tygodni pan Marek Delimat podejmuje wobec wrocławskiego Społecznego Komitetu wspierającego Jarosława Kaczyńskiego.
Nie znamy intencji, z jakich one wynikają. Zapewne pan Delimat kieruje się przekonaniem, że to co czyni służy dobrej sprawie. Tak jednak nie jest. Wypowiada się publicznie w imieniu całego Komitetu bez żadnego upoważnienia. Zawłaszcza internetową komunikację z całą społecznością Komitetu, publikując bez wiedzy i zgody grupy inicjatywnej Komitetu teksty niezgodne z prawdą, a jednocześnie w sposób wybiórczy posługuje się listą jego sygnatariuszy. Dezorientuje społeczność Komitetu, wzniecając niezrozumiały dla niej konflikt między nim a grupą inicjatywną.
W ten sposób pan Delimat naraża na szwank dobre imię Wrocławskiego Komitetu i ewidentnie szkodzi sprawie, której pragnęliśmy i dalej pragniemy służyć – najpierw udzielając wsparcia Jarosławowi Kaczyńskiemu w wyborach prezydenckich, a od ich rozstrzygnięcia – wspomagając, jakże trudne w dzisiejszych realiach, urzeczywistnianie tego programu budowania Polski solidarnej i suwerennej, jaki przyświecał ś. p. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.
7 grudnia 2010 r. na walnym zebraniu Komitetu kilku mówców apelowało do pana Delimata by zaniechał tego rodzaju działań. Dalej jednak publikuje on teksty najzupełniej niezgodne z prawdą i krzywdzące najbardziej zaangażowane we wrocławskim komitecie osoby.
Sprawa, której pragniemy służyć, jest zbyt wielkiej wagi byśmy zgodzili się na jej marginalizowanie przez niezrozumiałą dla nikogo grę, jaką pan Delimat prowadzi.

W imieniu Grupy Inicjatywnej:
Marek Dyżewski
Krzysztof Grzelczyk
Paweł Jaszczuk
Małgorzata Jaszczuk-Surma
Krzysztof Kobielski
Ireneusz Kowalczuk - członek PiS
Adam Maksymowicz
Marek Muszyński
Robert Pieńkowski - członek PiS i redaktor portalu "piswrocław"
Radosław Rozpędowski - członek PiS i szef struktur miejskich PiS we Wrocławiu
Krzysztof Sobiech
Lech Stefan
Małgorzata Suszyńska
Eugeniusz Szumiejko
Mateusz Winnik
Jerzy Pietraszko

Ponadto w akcji partyjnej rewolty uczestniczył jeszcze pan Roman Kowalczyk - członek PiS i redaktor portalu "piswrocław" /przypis Redakcji/

http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/ogloszenia/item/179-stanowisko-grupy-inicjatywnej-spo%C5%82ecznego-komitetu-wspieraj%C4%85cego-jaros%C5%82awa-kaczy%C5%84skiego-w-sprawie-destrukcyjnych-dzia%C5%82a%C5%84-pana-marka-delimat
------------------------------------------------------------

Redakcja Serwisu
www.wroclawskikomitet.pl

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#158805

@Wrocławski Komitet
@De profundis
Cieszę się, że to mnie, Drogie Trolle, przypisujecie autorstwo tej niebanalnej nazwy "ojcowie założyciele", ale ponieważ jestem człowiekiem i nie mam zwyczaju ubierać się w cudze piórka, więc wyjaśniam, że ja tylko wykpiłam to określenie w tekście "Jachranka po wrocławsku", a jego autorem jest Pietraszko. Sformułował je 7 grudnia 2011 na zebraniu na Politechnice, w trakcie którego dokonaliście bandyckiego napadu na Pana Marka Delimata i na mnie. Szczególnymi oprawcami byli właśnie Pietraszko, Rozpędowski, Kowalczyk, Kobielski i jeszcze parę osób, których już nie chce mi się nawet pamiętać. Znęcaliście się nad nami dwie godziny, według scenariusza starannie rozpisanego na role - przy pełnej sali wykładowej osób z Komitetu Poparcia JK i byliście z tego bardzo zadowoleni. Zadeptać Spasowską i Delimata. Ogłosiliście: zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo. My opluci i wdeptani w ziemię. A tu nic z tego. Nie zniknęliśmy według waszego scenariusza, i nawet nie rozumiecie dlaczego. Jesteście tak beznadziejnie zakłamani i tak głupi, że nawet szkoda gadać, panowie politykierzy, o ciasnych rozumkach.
Pierze drzeć i kury macać, jak na trolle przystało i odwalcie się ode mnie, jeśli łaska. Może przy okazji i od Pana Marka. No, co? Mam w głębokim poważaniu, czy według was należę, czy też nie do waszego Komitetu Popoarcia PiS we Wrocławiu. Naprawdę jest mi to całkowicie obojętne. Mam inne sprawy na głowie, dużo ważniejsze i nie chce mi się odgrzewać wciąż tych samych kotletów. Już są twarde, jak podeszwa.

Czy język, jakiego używam w tym komentarzu jest dla was drogie Trolle, zrozumiały? Bo innego nie chcecie zrozumieć i szanować. Pogadam więc w języku, który jak rozumiem, będzie wam bliższy. Ja też jestem agentem - nie wiecie tego jeszcze? Tak naprawdę, powiem wam w sekrecie, to oczywiście wszyscy są agentami, a największymi agentami jesteście wy. Co za poziom. Ach i jeszcze jestem murzynką, kurwą, lezbijką, złodziejką, lunatyczką i tak dalej, a Pan Marek jest pedałem, mordercą i ludojadem i kibolem, oczywiście jest też murzynem, eskimosem i diabłem wcielonym, co każdy z was może łatwo dostrzec gołym trollowskim okiem, jeśli tylko wytęży wzrok i uruchomi tę chorą wyobraźnię, której jesteście dysponentami. A, no i wy jeszcze jesteście żydami. Moi murzyńscy protoplaści chyba nie byli żydami, bo niestety nie odziedziczyłam ani talmudycznego sposobu myślenia o rzeczywistości, ani skłonności do okradania innych z godności. A kysz. Do kurnika stado trolli. A kysz.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#159212

@Wrocławski Komitet
@De profundis
Cieszę się, że to mnie, Drogie Trolle, przypisujecie autorstwo tej niebanalnej nazwy "ojcowie założyciele", ale ponieważ jestem człowiekiem i nie mam zwyczaju ubierać się w cudze piórka, więc wyjaśniam, że ja tylko wykpiłam to określenie w tekście "Jachranka po wrocławsku", a jego autorem jest Pietraszko. Sformułował je 7 grudnia 2011 na zebraniu na Politechnice, w trakcie którego dokonaliście bandyckiego napadu na Pana Marka Delimata i na mnie. Szczególnymi oprawcami byli właśnie Pietraszko, Rozpędowski, Kowalczyk, Kobielski i jeszcze parę osób, których już nie chce mi się nawet pamiętać. Znęcaliście się nad nami dwie godziny, według scenariusza starannie rozpisanego na role - przy pełnej sali wykładowej osób z Komitetu Poparcia JK i byliście z tego bardzo zadowoleni. Zadeptać Spasowską i Delimata. Ogłosiliście: zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo. My opluci i wdeptani w ziemię. A tu nic z tego. Nie zniknęliśmy według waszego scenariusza, i nawet nie rozumiecie dlaczego. Jesteście tak beznadziejnie zakłamani i tak głupi, że nawet szkoda gadać, panowie politykierzy, o ciasnych rozumkach.
Pierze drzeć i kury macać, jak na trolle przystało i odwalcie się ode mnie, jeśli łaska. Może przy okazji i od Pana Marka. No, co? Mam w głębokim poważaniu, czy według was należę, czy też nie do waszego Komitetu Popoarcia PiS we Wrocławiu. Naprawdę jest mi to całkowicie obojętne. Mam inne sprawy na głowie, dużo ważniejsze i nie chce mi się odgrzewać wciąż tych samych kotletów. Już są twarde, jak podeszwa.

Czy język, jakiego używam w tym komentarzu jest dla was drogie Trolle, zrozumiały? Bo innego nie chcecie zrozumieć i szanować. Pogadam więc w języku, który jak rozumiem, będzie wam bliższy. Ja też jestem agentem - nie wiecie tego jeszcze? Tak naprawdę, powiem wam w sekrecie, to oczywiście wszyscy są agentami, a największymi agentami jesteście wy. Co za poziom. Ach i jeszcze jestem murzynką, kurwą, lezbijką, złodziejką, lunatyczką i tak dalej, a Pan Marek jest pedałem, mordercą i ludojadem i kibolem, oczywiście jest też murzynem, eskimosem i diabłem wcielonym, co każdy z was może łatwo dostrzec gołym trollowskim okiem, jeśli tylko wytęży wzrok i uruchomi tę chorą wyobraźnię, której jesteście dysponentami. A, no i wy jeszcze jesteście żydami. Moi murzyńscy protoplaści chyba nie byli żydami, bo niestety nie odziedziczyłam ani talmudycznego sposobu myślenia o rzeczywistości, ani skłonności do okradania innych z godności. A kysz. Do kurnika stado trolli. A kysz.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#159210

Panie De profundis...!
Te wpisy bombastyczno-utopijnie coraz bardziej topią bombastycznie Pana w moich oczach ...
PKB? to dla Pana jakiś tajemny szyfr? A to tylko Produkt Krajowy Brutto a wpisy wklejone są proszę Pana wg PKD-Polska Klasyfikacja Działalności- trzeba się douczyć proszę Pana...

"Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia wg PKB może objąć:" - napisane"może?"

Tak czytam i czytam i tu i na NE te Pana/Pani "wklejki" i pytam-skąd ma Pan takie dane o zapisie PKD(jak już a nie PKB)? Czy od tego znienawidzonego przez Pana stowarzyszenia?
Czy Pan prowadził kiedykolwiek działalność gospodarczą?
Gdyby Pan prowadził dzialałność gosp.to wiedziałby i takich bredni nie pisał o bombastyce i utopii i wiedziałby, że wpisuje się nie tylko to co będzie się robiło ale to czego się nie wyklucza aby potem nie zmieniać co chwila wpisu, bo to kosztuje 700zł. To taka praktyka. Nic nadzwyczajnego.
Co tam w tym PKD Pan zobaczył takiego strasznego? Może to? "58.13.Z-Wydawanie gazet"???

Dlaczego Pan oskarża i sieje zamęt ?
Gratuluje szczerze temu który pomyslał wcześniej aby znaleźć sposób na pozyskanie funduszy na działalnosć- bez nich niczego nie da się zrobić. Więc za co ta krytyka?
Za myślenie?
Najłatwiej iść i żebrać, czy tak?

"Prawda, że w takie Stowarzyszenie każdy z Was drodzy niepoprawni waliłby jak w dym..."-tego doprawdy nie rozumiem???

jawa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

taba

#159407

Jerzy Pietraszko
Ile jeszcze będziemy tu mieli artykułów tej kreatury? Zgłaszanie naruszenia nic nie daje. Czy niepoprawni.pl przyjmują to wszystko, co powinno znaleźć się w GWnie, lecz tam nie przyjęli ze względu na zbyt niską jakość?
Marek Delimat usiłował zrobić prywatny biznes na Społecznym Komitecie Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Gdy to mu się nie udało - rozpoczął walkę z Komitetem, z Kaczyńskim, z PiS.To wszystko publikuje m.in. na bezprawnie ( czeka go za to sprawa sądowa) przez niego sygnowanej nazwiskiem Prezesa PiS stronie. Zabanujcie wreszcie na zawsze tą kreaturę o nicku kawalerianarodowa. Nawet nickiem obraża on naszą historię będąc postacią o znacznie niższym morale niż końskie łajno.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jerzy Pietraszko

#159124

Może mi Pan nieco szczegółowiej o tej sprawie napisać np na priv ?

pozdrawiam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" idź wyprostowany wśród tych co na kolanach.."/Z.Herbert/
/Klub Gazety Polskiej w Opolu/
http://andruch.blogspot.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

-----------------------------------------

Andruch z Opola

http://andruch.blogspot.com

#159128

Pietraszko jest autorem kampanii oszczerstw, prowadzonej w Polsce i poza jej granicami, a dotyczącymi mnie i Pana Marka Delimata. Za kilka dni, 19 maja b.r., odbędzie się rozprawa sądu koleżeńskiego SSW, zwołanego w tej sprawie przeze mnie. Dokumentacja przeciwko Pietraszce obejmuje kilkadziesiąt stron. Wnioskuję o usunięcie Pietraszki z SSW.
Tekst, który wkleił na "Niepoprawnych", z drobnymi inwariantami, wkleja od dawna na wszelkich możliwych forach, zmieniając jedynie adresata. Jest to stek ordynarnych kłamstw,oszczerstw i potwarzy, jakich używa się w tak zwanych działania operacyjnych. Potwarz jest skuteczną metodą niszczenia człowieka, jak Pan być może wie z własnego doświadczenia. Jeśli ktoś przychodzi do Pana i opluwa innych za ich plecami, to dlaczego on to robi? Jest źle wychowany, niemoralny, głupi, zły, boi sie, co jeszcze przychodzi wtedy do głowy słuchającemu? Smutne. Proszę to przeczytać:

Jerzy Pietraszko:
"Ile jeszcze będziemy tu mieli artykułów tej kreatury? Zgłaszanie naruszenia nic nie daje. Czy niepoprawni.pl przyjmują to wszystko, co powinno znaleźć się w GWnie, lecz tam nie przyjęli ze względu na zbyt niską jakość?
Marek Delimat usiłował zrobić prywatny biznes na Społecznym Komitecie Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Gdy to mu się nie udało - rozpoczął walkę z Komitetem, z Kaczyńskim, z PiS.To wszystko publikuje m.in. na bezprawnie ( czeka go za to sprawa sądowa) przez niego sygnowanej nazwiskiem Prezesa PiS stronie. Zabanujcie wreszcie na zawsze tą kreaturę o nicku kawalerianarodowa. Nawet nickiem obraża on naszą historię będąc postacią o znacznie niższym morale niż końskie łajno". [sic]

Pan Marek Delimat jest człowiekiem o bardzo wysokiej kulturze osobistej, nigdy nie odpowiedział na tego rodzaju kalumnie, chociaż pewnie Go to boli. Jest wielkim patriotą i dobro wolnych obywateli w wolnej Ojczyźnie jest dla niego sensem działania, czego daje wyraz w różnych miejscach w przestrzeni społecznej, także na tej stronie, którą jak widać szanuje. Kieruje się w życiu rycerską dewizą naszych przodków: Bóg ,Honor, Ojczyźana i gotów jest o te wartości zabiegać, nawet narażając się na brutalną z nim walkę obrońców status quo. Polska jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie i nie wystarczy popierać PiS we Wrocławiu.
Po co tacy ludzie jak Pietraszko wchodzą na Niepoprawnych.pl? Co wnoszą do dyskusji narodowej? Coś wnoszą? Co mają do powiedzenia innym. Czy w ogóle coś proponują? Możemy się różnić, ale na jakimś poziomie, na Boga.

Wkleję też odpowiedź, którą zamieściłam pod wklejonymi w wielu miejscach powyższymi wpisami członków Komitetu Poparcia PiS, co pozwoli mi na niepowtarzanie pewnych argumentów. Wypowiedź ta ma ironiczny charakter, bo skierowana jest do tych, obrzucających nas fekaliami, cyt wpis Pietraszki:
"Zabanujcie wreszcie na zawsze tą kreaturę o nicku kawalerianarodowa. Nawet nickiem obraża on naszą historię będąc postacią o znacznie niższym morale niż końskie łajno".

Na NE rozpoczęłam pisać, jako Halszka, cykl "Lisica w kurniku" i jest to stylistyczne nawiązanie do tamtego cyklu:

@Wrocławski Komitet
@De profundis
Cieszę się, że to mnie, Drogie Trolle, przypisujecie autorstwo tej niebanalnej nazwy "ojcowie założyciele", ale ponieważ jestem człowiekiem i nie mam zwyczaju ubierać się w cudze piórka, więc wyjaśniam, że ja tylko wykpiłam to określenie w tekście "Jachranka po wrocławsku",a jego autorem jest Pietraszko.Sformułował je 7 grudnia 2011 na zebraniu na Politechnice, w trakcie którego dokonaliście bandyckiego napadu na Pana Marka Delimata i na mnie. Szczególnymi oprawcami byli właśnie Pietraszko, Rozpędowski, Kowalczyk, Kobielski i jeszcze parę osób, których już nie chce mi się nawet pamiętać. Znęcaliście się nad nami dwie godziny, według scenariusza starannie rozpisanego na role - przy pełnej sali wykładowej osób z Komitetu Poparcia JK i byliście z tego bardzo zadowoleni. Zadeptać Spasowską i Delimata. Ogłosiliście: zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo. My opluci i wdeptani w ziemię. A tu nic z tego. Nie zniknęliśmy według waszego scenariusza, i nawet nie rozumiecie dlaczego.

http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/ogloszenia/item/178-jachranka-po-wroc%C5%82awsku-%E2%80%93-raz-prosz%C4%99#

Jesteście tak beznadziejnie zakłamani i tak głupi, że nawet szkoda gadać, panowie politykierzy, o ciasnych rozumkach.
Pierze drzeć i kury macać, jak na trolle przystało i odwalcie się ode mnie, jeśli łaska. Może przy okazji i od Pana Marka. No, co? Mam w głębokim poważaniu, czy według was należę, czy też nie do waszego Komitetu Popoarcia PiS we Wrocławiu. Naprawdę jest mi to całkowicie obojętne. Mam inne sprawy na głowie, dużo ważniejsze i nie chce mi się odgrzewać wciąż tych samych kotletów. Już są twarde, jak podeszwa.

Czy język, jakiego używam w tym komentarzu jest dla was Drogie Trolle, zrozumiały? Bo innego nie chcecie zrozumieć i szanować. Pogadam więc w języku, który jak rozumiem, będzie wam bliższy. Ja też jestem agentem - nie wiecie tego jeszcze? Tak naprawdę, powiem wam w sekrecie, to oczywiście wszyscy są agentami, a największymi agentami jesteście wy. Co za poziom. Ach i jeszcze jestem murzynką, kurwą, lezbijką, złodziejką, lunatyczką i tak dalej, a Pan Marek jest pedałem, mordercą i ludojadem i kibolem, oczywiście jest też murzynem, eskimosem i diabłem wcielonym, nie tylko końskim łajnem, co każdy z was może łatwo dostrzec gołym trollowskim okiem, jeśli tylko wytęży wzrok i uruchomi tę chorą wyobraźnię, której jesteście dysponentami. A, no i wy jeszcze jesteście żydami. Moi murzyńscy protoplaści chyba nie byli żydami, bo niestety nie odziedziczyłam ani talmudycznego sposobu myślenia o rzeczywistości, ani skłonności do okradania innych z godności. A kysz. Do kurnika stado trolli. A kysz.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#159231

Jerzy Pietraszko
Autorka, prawa ręka Delimata w walce z Jarosławem Kaczyńskim, główna organizatorka (według książki,którą pisze) strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku nigdy nie należała do Solidarności Walczącej. Kompleksy związane z faktem, że władza nie chciała jej nawet internować nasiliły się strasznie w podeszłym wieku. Chyba na pomoc medyczną już za późno.
A nazwy "ojców założycieli" nie wymyśliłem. Zresztą niezbyt mi się ona podoba. A na stronie Delimata pojawiła się znacznie wcześniej niż mieliśmy wspomniane spotkanie.
Warto dodać, że Halina Spasowska (autorka poprzedniego postu) ma wielkie szanse aby zasiąść wraz ze swym mistrzem na ławie oskarżonych za swą bezprawną działalność. Tyle że zapewne może liczyć na wnioski związane ze stanem zdrowia, niekoniecznie fizycznego.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jerzy Pietraszko

#159233

"Za kilka dni, 19 maja b.r., odbędzie się rozprawa sądu koleżeńskiego SSW"

do pana Pietraszki-"nie sądźcie abyście sami nie byli sądzeni...."

jawa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

taba

#159394

Czytam państwa teksty od dłuższego czasu, jednak zawsze przy nich mam jedno pytanie, dzisiaj przyszedł czas, aby je zadać. Narodowa, co to znaczy narodowa, sprzyjająca żydostwu w Polsce i masonerii oraz Unii Europejskiej? Państwo popierają PiS czy nie, bo już sam nie wiem.

Jako narodowa kawaleria powinni państwo wiedzieć, czy są za tym, aby Polska należała do Unii czy nie, na przykład o tym, czy w Polsce powinni rządzić Polacy czy niekoniecznie?!

Mogą to Państwo w jakiś sposób uściślić, co konkretnie dla narodowej kawalerii oznacza słowo NARODOWA? Narodowa żydowska, czy narodowa polska albo może unijna albo masońska? Jest jeszcze kilka innych możliwości narodowych do wyboru dla tej kawalerii. Rosyjska, niemiecka, amerykańska, angielska i na przykład włoska i francuska, a jaką kawalerię narodową wybiera ta organizacja?!

Narodowa nie może być wspierana przez PiS, a więc skąd to zdziwienie wśród ludzi związanych z tą inicjatywą? Kolejni ubecy i konfidencji, do których i ja już się zaliczam?

p.s.

I na koniec, kto tak naprawdę rozbija oddolne inicjatywy prawicowe, które utożsamiają się z ruchem narodowym w Polsce?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#159131

To należałoby na spokojnie raz jeszcze przejrzeć by upewnić się czy aby dobrze widzę to co czytam.
Jeśli to się potwierdzi no to mamy do czynienia z niebywałą
niemalże z pogranicza kryminalistyki sprawą ..

pozdrawiam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" idź wyprostowany wśród tych co na kolanach.."/Z.Herbert/
/Klub Gazety Polskiej w Opolu/
http://andruch.blogspot.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

-----------------------------------------

Andruch z Opola

http://andruch.blogspot.com

#159127

Wszystko z boku wyglada inaczej, jak wejdzie się do środka i nie daj Boże zacznie się odzywać to już pada podejrzenie, że ktoś jest jakimś tam agentem albo chce zarobić!
Po tylu miesiącach funkcjonowania a raczej uniemożliwiania działania Wrocławskiemu Komitetowi Poparcia, odkrył się cały zamysł aby te komitety były ale aby niczego nie mogły zrobić. Ci którzy próbowali działać zostali srogo ukarani. Tyle w tym temacie.

Jest trochę jeszcze materiału do poczytania w necie ale trzeba się spieszyć bo może za chwilę niczego nie będzie.
Przypomne tylko głośną sprawę ustawy o cenzurze mediów-cały PIS głosował za!
To jest do sprawdzenia.
Zostałam za zamieszczenie tego faktu wyrzucona z jednego portalu!

Pozdrawiam

jawa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

taba

#159224

Witaj,

Tutaj za zamieszczenie faktu nikomu do głowy by nie przyszło jakiekolwiek karanie piszącego. Jeśli możesz coś dodać na "temat wrocławski" to zrób to... Jak na razie dyskusje na ten temat są mocno jednostronne... zbyt mocno...

Pzdr, Hun

(redakcja)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#159230

z netu
http://romankowalczyk.salon24.pl/276989,wroclawski-komitet-poparcia-j-kaczynskiego-wychodzi-na-prosta

jawa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

taba

#159335

Jerzy Pietraszko
Z pewnością nie wszystko udaje się zrobić. Również nie brakuje poważnych sporów. To nieuniknione. Jest nas dużo, każdy ma inną koncepcję, inaczej sobie naszą rolę wyobraża.
Nie jest jednak tak źle. Na pierwszym roboczym spotkaniu Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego była mowa o planach. Wcześniej na konferencji koło Łodzi bardziej je skonkretyzował prof. Krasnodębski. Okazuje się, że w zasadzie to wszystko już od dawna robimy.
Jesteśmy czymś ogólniejszym od PiS. Może nam się coś w partii nie podobać. My z kolei niezbyt podobamy się niektórym jej działaczom. Jednakże, jak określiłem to koło Łodzi, PiS i Kaczyński są dla nas w roli aksjomatu. I choćby nazwa zobowiązuje - i zwłaszcza cele zobowiązują. A w szczególności dzięki temu u nas układ PiS- Komitet jest lepiej niż niezły.
A na krytykę jest potrzebne odpowiednie miejsce i taka sama pora. Chętnie kiedyś powiem Jarosławowi Kaczyńskiemu: Panie Prezydencie, z tym okrągłym stołem to mocno Pan przegiął.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jerzy Pietraszko

#159280

Niejaki "biznesmen" Bubel też się tytułował "narodowcem" i w swojej gadzinówce opluwał każdego naokoło. Był to prostacki cwaniak i nader bufonowaty prymityw. Ta przybudóweczka też mi śmierdzi taką właśnie "narodową" śmierdzącą robótką więc trzeba być czujnym bo takich wtyk będzie przybywać. Jeśli towarzystwo się trudni różnymi handelkami to stoi za tym kasa niejasnej politycznie proweniencji. Może to być konfidencka zagrywka towarzyszy bliższych środowisku GWna. Fałszywych pseudonarodowych indywiduów będzie więcej i nie można dać się wciągnąć w PO-wokacje.
A czepianie się Pana Pietraszki (Politechnika Wrocławska) który ma chlubny życiorys i działalność w Solidarności Walczącej dowodzi że ci osobnicy są mocno podejrzani. Jeżeli jeszcze oplują Pana Kornela Morawieckiego to towarzystwo zostanie ostatecznie zdemaskowane jako wywrotowa antypolska kolumna.

disklajmer: Nie należę do żadnej partii i nie piszę na niczyje zlecenie- to wyłącznie moje poglądy na tę sprawę.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#159282

Pana Kornela o ile dobrze pamiętam opluwał na jakimś spotkaniu ....pan Pietraszko...ot co..
jawa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

taba

#159363

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,8967827,Premiera_Tuska_przed_Trybunal_Stanu__W_imie_Jaroslawa.html

jawa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

taba

#159652

Szanowni Państwo,

Zbliża się bardzo ciężki czas dla Polskich Patriotów; będą niszczeni i opluwani, z nienawiścią, której Katolicki Naród nie zna. Nie dajcie się sprowadzać do tego poziomu. Zachowajcie godność i mądrość. Musicie się jednoczyć dla Polski, musicie budować Polską Siłę.

Koncesjonariusze okrągłego stołu czują się coraz bardziej zagrożeni. Świadomość Polaków znacząco wzrosła i coraz częściej rozpoznają cyniczną chucpę, jaką odgrywają przed nimi aktorzy tego samego, działającego na szkodę Ojczyzny, teatru. Musicie się wzajemnie wspierać i ochraniać, wzajemnie sobie pomagać i dbać o swoich reprezentantów.

Walka o wydarcie Polakom ich państwa wchodzi w decydującą fazę – „wielki projekt” został rozpoczęty. Pamiętajcie, że te wybory są niezwykle ważne i musimy wystawić najlepszych spośród nas Polaków; odważnych i pewnych;

http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/inicjatywy/item/442-lista-narodowa-or%C4%99%C5%BCem-polak%C3%B3w-w-walce-o-odzyskanie-pa%C5%84stwa

I nie traćcie Ducha – Wielka Polska jest w Was.

Marek Delimat
Grupa Inicjatywna
Wrocławskiego Komitetu

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#159342

Panie Delimat... Teraz czekamy na upublicznienie Pańskiego życiorysu... To byłoby niezmiernie ciekawe uzupełnienie pustosłowia, którym się Pan w swoich tekstach posługuje.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#159479

 Grzecznosc wymaga przedstawienia sie , znaczy przedstawienia swojego zyciorysu, jezeli chce sie poznac kogos innego. Zatem czekamy na panski zyciorys, ale z odnosnikami, tak, zeby mozna bylo sprawdzic jego prawdziwosc. Skad nagle na tych stronach tylu "historykow" szukajacych cudzych zyciorysow i prawdziwych nazwisk?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#159492

[quote=Niehrabia]

 Grzecznosc wymaga przedstawienia sie , znaczy przedstawienia swojego zyciorysu, jezeli chce sie poznac kogos innego. Zatem czekamy na panski zyciorys, ale z odnosnikami, tak, zeby mozna bylo sprawdzic jego prawdziwosc. Skad nagle na tych stronach tylu "historykow" szukajacych cudzych zyciorysow i prawdziwych nazwisk?

[/quote]

Jesli rozchodzi sie o kulture to mi jej nie brakuje. Zapewniam. Proponuje zaczac od Delimata (czyz podszywanie sie pod WSKPJK i liczne klamstwa /chocby niedopowiedzenia/ sa wyrazem jego kultury?).
Moj zyciorys jest nienajgorszy /trudno samemu sie oceniac / i ogólnie dostepny. W sieci wisza jego liczne wersje, ale za to Delimat choc ma juz 50-60 lat to nie ma najmniejszego niestety sladu jego burzliwej patriotycznej dzialalnosci przed majem 2010 r. kiedy pojawil sie jako sygnatariusz Wroclawskiego Komitetu. Dlaczego?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#159522

'Grzecznosc wymaga przedstawienia sie'-to pana słowa panie De profundis....nie widzę aby się pan przedstawił-chowa się pan pod wymienionym nickiem...Poziom pana wpisów jest delikatnie mówiąc taki niski, że nawet czytać tego się nie da...
Zastanawiałam się, czy ktokolwiek musi się Panu tłumaczyć ze zwojego życiorysu? Po co miałby to robić...
Pan pRedydent ma ładny życiorys i co z tego????
Czy on aby prawdziwy...Takich przykładów jest dużo i duzo jest osób, które nie wykrzykuja wszystkim(nawet nikomu nie mówią) ile wycierpiały i jak działały na rzecz naszej Ojczyzny-znam takich ludzi i to jest piękne....to nazywa się pokorą....

jawa

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

taba

#159563

Jerzy Pietraszko
Ja się podpisuję nie używając nicku. Jako jeden z głównych obiektów ataków Delimata i jego papugi czy lisicy występuję całkiem jawnie. Biogram też mam ujawniony, np. na popieramjk.pl czy (tu jednak mocno przez piszącego biogram skopany) w Encyklopedii Solidarności.
Sądząc po formach ataków MD i Haliny Spasowskiej fałszowanie życiorysów jest dla nich czymś naturalnym. Mnie, zawsze bezpartyjnego, np. określają jako działacza PiS ( z tą partią na ogół mi po drodze, ale "prawie" robi jednak różnicę). Starają się sugerować bycie zwolennikiem okrągłego stołu. Jak ja, członek SW, któremu do tego Mazowiecki jeszcze na przełomie 89/90 odmawiał paszportu (chyba że one way ticket), mógłbym być zwolennikiem naszej targowicy 20 wieku ?
Mógłbym dodać więcej. Niemniej w świetle takich manipulacji tych pseudonarodowców propozycja, aby Marek Delimat się przedstawił ( opublikował np. biogram) wydaje się więcej niż zasadna.
Tyle że z pewnością tego nie zrobi. Gdy pojawiły się z nim kłopoty na forum SW był wzywany do przedstawienia się z imienia i nazwiska. Do odważnych zresztą nie należy. Gdy zaczęła wydawać się na światło dzienne jego prawdziwa rola w Komitecie - nie przyszedł osobiście na spotkanie Grupy Inicjatywnej. Przysłał Halinę Spasowską. Zasłanianie się kobietą... Kawaleria jakiego narodu tak postępowała ?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jerzy Pietraszko

#159659

Ja nie jestem kobietą, gdy idę na spotkanie grupy inicjatywnej Komitetu Poparcia JK - nie wiem, czy "łapiesz". Ty nie jesteś bohaterem ale tchórzem, który wolał zrezygnować z członkostwa w Solidarności Walczącej, niż stanąć przed Sądem Koleżeńskim SSW, przed który Cię pozwałam za niegodne i nieetyczne zachowanie. Kłamiesz na każdym kroku. Co powiesz, to kłamiesz - bohaterze.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#161758