rekontra - blog

Obrazek użytkownika rekontra
Kraj

Igor Janke –  24 grudnia godz.  00.12

„Szkoda, że tyle emocji i ostrych słów mało świątecznych padło. Dopiero teraz zajrzałem dotarłem do Pańskiego postu. Byłem dziś wcześniej tylko krótko w Salonie. Zresztą dziś - jak wszyscy wiemy - mamy duże problemy techniczne. „

 

Poprzedniego dnia:...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

  Ukazał się pierwszy numer ...  więcej »

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra
Blog

Ukazał się pierwszy numer Polis, wydawcą blogerzy, pomysłodawcą oraz „sprawcą” Free Your Mind. , bloger przydający salonowi 24 blasku.  

Wszechstronny, z lekkością poruszający najtrudniejsze tematy i ….   chciał zrobić...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra
Kraj

Gazeta Wyborcza: Przeciw kłamstu. List otwarty.

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

Gda??sk 2008JA spotka??o si?? ze zwielokrotnionym TY?? 10 milion??w z owczego sp??du wyparowa??o po Drodze ??do Prawdy ?? ????PS.Zaszczycali obecno??ci??,... ??wi??cej????

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra
Blog

Gdańsk 2008

JA

spotkało się ze zwielokrotnionym

TY

10 milionów z owczego spędu wyparowało po Drodze  do Prawdy

 

 

 

PS.

Zaszczycali obecnością, rozsyłali uśmiechy, zaświadczali...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

Wa????sa my??liciel: Teraz, jak zosta??em tym europejskim m??drcem, my??l?? o strukturach, programach pod Europ??, pod globalizacj??. Na przyk??ad nie zgadzam z tym, ??e jest kryzy... ??wi??cej????

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra
Kraj

Wałęsa myśliciel:

Teraz, jak zostałem tym europejskim mędrcem, myślę o strukturach, programach pod Europę, pod globalizację. Na przykład nie zgadzam z tym, że jest kryzys.
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

"Sojusz z Gruzja jest niepotrzebny i wp??dzi nas w k??opoty" tak pierwotnie zatytu??owa??em ten wpis. Dlaczego? "Gruzja wp??dzi nas w k??opoty" to wynik sonda??... ??wi??cej????

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra
Kraj

"Sojusz z Gruzja jest niepotrzebny i wpędzi nas w kłopoty" - tak pierwotnie zatytułowałem ten wpis. Dlaczego? Gruzja wpędzi nas w kłopoty - to wynik sondażu przeprowadzonego przez "Dziennik". Taki jest wynik sondażu przeprowadzonego w Polsce w której  słowa  -  "Za Naszą i Waszą wolność" powinny być święte.

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

Prezes Instytutu Pami??ci Narodowej Janusz Kurtyka:???Hipoteza przyj??ta przez prokurator??w IPN prowadz??cych dochodzenie w sprawie ??mierci gen. W??adys??awa Sikorskieg... ??wi??cej????

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra
Kraj

Ta ekhumacja to profanacja.

„IPN chce zbadać, czy generała zamordowano. - To hipoteza rodem z historical fiction - uważa historyk prof. Jacek Tebinka”

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

?????? cieszy??em si??, ??e p????feudalna struktura Polski zosta??a z??amana??? ??? ??? Czes??aw Mi??osz o II RP, "Nie" 1951?????Nie p... ??wi??cej????

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra
Historia

„… cieszyłem się, że półfeudalna struktura Polski została złamana… „ – Czesław Miłosz o II RP, "Nie" - 1951

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

Zajrza??em na stron?? GW ??zobaczy?? czym ??yj?? redaktorzy, kogo si?? obawiaj??, na kogo stawiaj?? i oczywi??cie jaka obowi??zuje linia??redakcyjna ??? IPN burz?? &nda... ??wi??cej????

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra
Kraj


Zajrzałem na stronę GW  zobaczyć czym żyją redaktorzy, kogo się obawiają, na kogo stawiają i oczywiście jaka obowiązuje linia partyjna – IPN burzą – wiadomo, ale komu stawiają pomniki? Krótka relacja – z jednego dnia Gazety Wyborczej.

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

Przeczyta??em (LINK):"Mo??liwo???? wykorzystania cz??sto unikalnych kwalifikacji tych os??b niew??tpliwie nie tylko przyczyni si?? do realizacji takich konstytucyjnych w... ??wi??cej????

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra
Kraj

Przeczytałem (LINK):

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

??Marian Zacharski: "Ja si?? nie znam na pisaniu, a on jest w tym niezwykle utalentowany." Profesor Sadurski obala tezy artyku??u Piotra Zaremby ??? Demiurg na em... ??wi??cej????

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra
Kraj

 Marian Zacharski: "Ja się nie znam na pisaniu, a on jest w tym niezwykle utalentowany."

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

  Pisałem trzy tygodnie temu : „Nikt nie dotarł i nie pyta o zdanie niedoszłego prezesa PKO BP Kazimierza Marcinkiewicza. Cieszy się olbrzymim zaufaniem Polaków, nie pamiętam czy siedemdziesięcioprocentowym, czy już...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

Panie Cezary, nie Wiem czy pan zauważył, ale w pańskim tekście są wyłącznie emocje, oceny i opis swojego stosunku do różnych spraw w tym do Michnika. Dwa razy spróbował pan posłużyć się faktem i dwa razy okazało się, że nie ma...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

Codzienna poranna prasówka przy kawie.  Pierwszy artykuł (LINK) na jaki trafiam w Gazecie Wyborczej – Rafała Kalukina: „Ma pan rację, panie Chavez - kim jest Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 8o”....

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

 „Kamil Durczok: Kompromis w sprawie emerytur pomostowych jest niemożliwy” Nie ma znaczenia, czy napisze pan, że chcą dać uprawnienia trzy razy większej grupie, czy dziesięć razy mniejszej. Nie ma znaczenia, czy...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

Czytamy w tytule:     Poseł PiS: Chlebowski to wiejski głupek   Jak tak można panie pośle, publicznie ? w radiu? Dziennik pisze, że poseł „wypalił”. Oczywiście, że wypalił. W skandaliczny...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

Henrykowi Lenarciakowi (1933-2006) - niezłomnemu bohaterowi grudnia 70 Obrońcy robotników Prześladowanemu przez SB Budowniczemu pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku     z powyższą dedykacją leży...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

Ile razy wieszczono koniec Michnika? Tylko w ostatnich kilku latach co najmniej cztery. Rzeczpospolita – 10 kwietnia 2004 r.   Krzysztof Kłopotowski - SZKIC DO SCENARIUSZA Obywatel M. „Sprawa Rywina...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

Donald Tusk w debacie z Jarosławem Kaczyńskim:   „Pan dzisiaj, panie Jarosławie nie jest symbolem dialogu z grupami społecznymi. Wręcz przeciwnie, pańska władza stała się dialogiem buty i arogancji …. Prawdziwą...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika rekontra

Michnik o Instytucie Pamięci Narodowej: „Natomiast ten instytut jest jakby z grzechu poczęty, bo to jest instytut stabilizowania permanentnej wojny domowej Polaków z Polakami. I czymkolwiek on by się zajmował, byłbym zdania,...

0
Brak głosów

Strony