Oto głowy zdrajców

Obrazek użytkownika xylen
Kraj

Miarka się przebrała. Przy okazji powiadam "sprawdzam" "p. Zbyszkowi" i... poniższy dokument wylądował u adresata oczywiście z pełnymi danymi osobowymi i adresowymi autora. :-) Interesujące są okoliczności składania zawiadomienia.

Godz. 8:30 rano, budynek Prokuratury pusty. Przy drzwiach senny ochroniarz, którego przebudza moje wejście. Grzecznie wskazuje puste "biuro podawcze" i prosi siadać i czekać. W głębi korytarza jakiś młody człowiek wędruje tam i z powrotem z komórką przy uchu. Po chwili pojawia się pani i przyjmuje zawiadomienie.

Na moje pytanie czy procedura nie przewiduje przypadkiem przesłuchania mnie w charakterze świadka, pani przywołuje młodego z komórka, który okazuje się być prokuratorem. Kiedy czyta moje zawiadomienie jego "mowa ciała" woła:"jak podle ten czwartek się zaczął";-)

Pan prokurator wyjaśnia mi uprzejmie, jak sam był to określił - poza protokołem, że gdybym został wczoraj okradziony to byłbym natychmiast przesłuchany, ale jego zdaniem art. 128, 129 i 133 KK są "szczególne", co nie uzasadnia konieczności przesłuchania natychmiast. Wyraziłem odmienność poglądów w tej materii z zaznaczeniem, że nie znam podstawy prawnej dzielącej artykuły kodeksu karnego na szczególne i i szczególniejsze - grzecznie, bardzo grzecznie.:-) "No ale pan tu nie jest pokrzywdzonym - chwycił się brzytwy pan prokurator, a ja spokojnym głosem odparłem: "myli się pan, vide art. 133".

Po tej wymianie zdań, pan prokurator sprytnie zmienił temat i zadał mi pierwsze "podchwytliwe pytanie - "dlaczego to doniesienie składam w "naszej Prokuraturze"?" Odniosłem wrażenie, że - moja zgodna z prawdą odpowiedż - " bo jest "nasza", tu mieszkam, co jest uwidocznione  na początku mojego doniesienia", nie przekonała pana prokuratora.  Odnoszę również wrażenie, że drugie pytanie: "czy składał pan kiedykolwiek wcześniej TAKIE doniesienia?" miało za zadanie ustalić czy może nie jestem przypadkiem jakimś nawiedzonym pieniaczem. Moje zaprzeczenie nie wprowadziło spokoju na panaprokuratorowe oblicze. A mowa ciała pana prokuratora wołała: "ale smród ta menda nam przyniosła";-))) Po krótkiej wymianie uprzejmości z uśmiechem opuściłem budynek sennej pruszczańskiej prokuratury... cdn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim

83-000 Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 7 B

Zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu

Na podstawie art. 304 KPK zawiadamiam, że w dniu 15.11.2017r., głosując w Europarlamencie za rezolucja B8-0595/2017, otwierającą drogę do uruchomienia art. 7 par.1 traktatu UE przeciwko Polsce niżej wymienieni osobnicy[1]:

Boni Michał Jan,

Hübner Danuta Maria,

Jazłowiecka Danuta

Kudrycka Barbara,

Pitera Julia Teresa,

Thun Róża (Gräfin Thun und Hohenstein Róża Maria),

popełnili przestępstwo ścigane z urzędu, zdefiniowane w art. 129 KK.

Ponadto informuję, że jako przedstawiciel Suwerena, narodowości polskiej, oraz obywatel Rzeczypospolitej czuję się znieważony dzisiejszymi działaniami ww. osobników, oraz całokształtem ich dotychczasowych działań w Parlamencie Europejskim. Wnoszę o ich ściganie również z powodu popełnienia przestępstwa zdefiniowanego w art. 133 KK.

Żądam również ścigania ww. z powodu popełnienia przestępstwa zdefiniowanego w art. 128. § 1-2

 

UZASADNIENIE

 

Wymienieni: Boni Michał, Hübner Danuta Maria, Jazłowiecka Danuta, Kudrycka Barbara, Pitera Julia i Thun Róża są posłami do Parlamentu Europejskiego wybranymi w Polsce.

Z definicji określonej w akcie pt. DECYZJA PARLAMENTU UROPEJSKIEGO, z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/684/WE, Euratom) opublikowanej w DUUE w dn.07.10.2005 L 262/1 wynika że: Parlament składa się z przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty. Przedstawiciele ci są, zgodnie z art. 190 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską(TWE), „przedstawicielami do Parlamentu Europejskiego narodów państw należących do Wspólnoty. Określenia tego używa się również w art. 190 ust. 2 TWE (liczba przedstawicieli wybieranych w każdym Państwie Członkowskim) oraz w art. 190 ust. 3 TWE („przedstawiciele są wybierani na okres pięciu lat”). Przepisy te, według których posłowie są przedstawicielami narodów, sugerują użycie w statucie określenia „poseł” - tym samym jednoznacznie z cytowanego dokumentu wynika, że europosłowie są przedstawicielami narodów państw członkowskich UE, a nie jakiegoś „narodu europejskiego”

Z art. 82 Konstytucji RP jednoznacznie wynika, że: Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. Bezspornym jest, że wymienieni - choć etnicznie część z nich nie przynależy do narodu polskiego - posiadając obywatelstwo polskie reprezentują Polskę w strukturach Unii Europejskiej. Również bezsporne jest, że są oni zobowiązani ro reprezentowania interesów państwa polskiego, a wszelkie działania przeciwko polskim interesom państwowym i narodowym są działaniami przeciwko Rzeczypospolitej. Z racji stanowisk jaki zajmują w Parlamencie Europejskim ich działalność wypełnia znamiona przestępstwa opisanego w art. 129KK.

W państwie polskim władzę ustawodawczą sprawuje obecnie demokratycznie wybrany Sejm i Senat, a władzę wykonawczą sprawuje demokratycznie wybrany Prezydent i Rząd - wyłoniony w wyniku demokratycznych wyborów do Sejmu. Wyżej wymienieni przestępcy, nie mogąc się pogodzić z utratą dotychczasowych wpływów i innych beneficjów władzy, depcząc Konstytucję Rzeczypospolitej, prowadzą na forum międzynarodowym działalność antypolską, obliczoną docelowo na obalenie demokratyczne wybranej władzy. Co stanowi przestępstwo opisane w art. 128. § 1, a przynajmniej w art. 128. § 2

Argumentacja przedstawiana przez ww. wymienionych, zarówno w sprawie rezolucji B8-0595/2017 i ich tolerancja dla takich wystąpień jak dzisiejsze wystąpienie Verhofstadta, że połowa uczestników Marszu Niepodległości 2017 to faszyści i brak jakiejkolwiek reakcji na wycieranie sobie verhofstadtowej gęby bliskością niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, którego więźniem był mój ś.p. Ojciec, jest zniewagą dla pamięci mego Ojca, dla mnie i wielu milionów Polaków pamiętających zbrodnie niemieckie na Obywatelach II Rzeczypospolitej – art. 133KK

Należy podkreślić, że w swojej dotychczasowej działalności wszyscy[2] europosłowie pochodzący ze skompromitowanego obozu poprzedniej władzy, tj. koalicji PO – PSL, od dawna, wspólnie i w porozumieniu, prowadzili antypolską hucpę przy aktywnym wsparciu zdeklarowanych lewaków i wrogów Polski, takich jak Schulz, Timmermans, Verhofstadt, Juncker i im podobnych. Jednak w dzisiejszym głosowaniu europosłowie PSLopochodni nie głosowali przeciwko polskim interesom. Łaska otrzeźwienia, lub strach przed odpowiedzialnością, spłynęła również na niektórych europosłów POpochodnych, co niestety nie stało się udziałem: Boniego Michała, Hübner Danuty Marii, Jazłowieckiej Danuty, Kudryckiej Barbary, Pitery Julii i Thun Róży. Dlatego wnoszę jak we wstępie.

Bliższe dane osobowe wskazanych przestępców nie są mi znane, ale niewątpliwie dysponuje nimi Kancelaria Sejmu RP i baza PESEL.

Dowody:

Dowód nr 1 - Treść rezolucji B8-595/2017. Dokument jest również dostępny[3] pod linkiem jest dostępna pod linkiem: ]]>http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2...]]>

Dowód nr 2 – wydruk stron 85 i 86 dotyczących ostatecznego głosowania nad treścią rezolucji B8-959z dokumentu potwierdzającego imienne glosowania w dniu 15.11.2017, między innymi, w sprawie rezolucji B8-595/2017. Pełna treść dokumentu jest dostępna[4] pod linkiem: ]]>http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONS...]]> , ale również pozostaje w moim posiadaniu w wersji elektronicznej.

xylen

 

[1] Lista na podstawie oficjalnego dokumentu Parlamentu Europejskiego: ]]>http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONS...]]> Dostęp: 2017-11-15-środa 21:00:46

[2] Poza jednym wyjątkiem w osobie Jacka Sariusz-Wolskiego,

[3] Dostęp: 2017-11-15-środa 20:51:32

[4] Dostęp: 2017-11-15-środa 21:00:46

 

Treść pierwotnie opublikowana: ]]>http://jedna-polska.org/index.php/wokol-nas.html]]>

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (13 głosów)

Komentarze

Witaj!

 

Pozew mało realny.

Znacznie większą szansę ma zatrudnienie poważnej, zachodniej kancelarii adwokackiej, do wytoczenia procesu o zniesławienie panu Guy'owi Verhofstadt'owi, przez niecałe 60 000 uczestników Marszu Niepodległości, za obraźliwe nazwanie faszystami. Poseł Tarczyński, prawnik, obiecał pomoc każdemu.

Nawet skromne 1000 euro zadośćuczynienia zrujnuje dziada.

 

Pozdrawiam

Vote up!
8
Vote down!
0

JK

Przepłynąłeś kiedyś sam ocean? Wokół tylko morze. Stajesz oko w oko ze swoim przeznaczeniem.

 

 

 

 

#1552881

O pozwie wiedzą już prominentni przedstawiciele amerykańskiej Polonii i deklarują akcję wsparcia:-) Pożyjemy - zobaczymy. Co do tej lewackiej świni na literę V to właśnie są prowadzone konsultacje z prawnikami jak tego bydlaka załatwić.:-)

Vote up!
7
Vote down!
0

xylen

#1552900

Pozew "poszedł' i chwała Autorowi za niego. Gdyby w Polsce zamiast jednego pozwu napisano milion pozwów, to różnego rodzaju kanalie nie odważyłyby się podnosić ręki na swoją ojczyznę.

Pan Bóg dał kupca, a diabeł faktora. Cokolwiek zrobić, natychmiast stają poprawiacze i dogadywacze, którzy zrobiliby lepiej, ale nie robią tylko dogadują. Zrób lepiej i pokaż, że potrafisz.

Pozdrawiam serdecznie Autora.

Vote up!
8
Vote down!
0

Apoloniusz

#1552905

świete słowa!!! W normalnym kraju dzisiaj rano we wszystkich prokuraturach w PL stałyby kolejki.

Vote up!
4
Vote down!
0

xylen

#1552907

... dzięki takim ludziom jak Ty.

Pozdrawiam serdecznie

Vote up!
4
Vote down!
0

Apoloniusz

#1552914

W Parlamencie Europejskim podle oskarżają Polaków o faszyzm i nazizm a polski kościół milczy!

Vote up!
8
Vote down!
0

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1552883

Jak w tytule. Gdyby ten kościół był p-o-l-s-k-i to już by coś powiedział:-(

Vote up!
5
Vote down!
0

xylen

#1552901

Milczy, bo 50% Episkopatu to pejsate albo TW, albo jedno i drugie (najwięcej). http://web.archive.org/web/20090220143328/polonica.net/Lista_zydow_w_zniewalanej_Polsce.htm

Vote up!
1
Vote down!
0
#1553076

70 lat temu dostarczono by POlszewickim zdrajcom oficjalne zawiadomienie i byłoby po sprawie

Vote up!
8
Vote down!
0

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1552884

nie te czasy i nie te obyczaje, szkoda:-(

Vote up!
4
Vote down!
0

xylen

#1552902

Dlatego do dziś "Ognia" boją się jak ognia!

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
0

jan patmo

#1552906

właśnie tak powinniśmy reagować :) dlaczego mam przeświadczenie,ze nasze drogi kiedyś się skrzyżowały ?

 dawna sonia z okolic  Forum dlaPolski :)serdeczne pozdrowienia z drogi do Naszej Polski,Polski bez TW Znak,na dodatek Smoleński klamca,,bez specjalistek od dorszy,czy tych dziwnych "polaków"

Vote up!
3
Vote down!
0

gość z drogi

#1552920

i zażądał ustąpienia Polskiego Rządu Rządu wybranego w demokratycznych wyborach panie Schetyna tak Hańba i Wstyd...

kim pan jesteś ,kim ?

by obrażać Polki i Polaków

jeszcze raz, Hańba shetyna

 

Vote up!
2
Vote down!
0

gość z drogi

#1552922

"fachowiec od bojówek w internecie"?

co ma na sumieniu,o czym jeszcze nie wiemy?

bo STRACH jaki był jego cieniem  i napędem do wygłaszanych bredni jest zastanawiający?

Boże strzeż Polskę od zdrajców i szaleńców

Vote up!
2
Vote down!
0

gość z drogi

#1552923

 

"Reduta składa dwa pozwy przeciwko Guyowi ... - wPolityce.pl

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/367347-reduta-sklada-dwa-pozwy-przeciwko-guy...

"2 godziny temu - Reduta składa dwa pozwy przeciwko Guyowi Verhofstadtowi za haniebne słowa o faszystowskim marszu. "

Vote up!
2
Vote down!
0

gość z drogi

#1552941

Wszak to Jego obowiązek. Święty obowiązek. Nie wykłócanie się o jak wybierać sędziów do KRS-u, nie blokowanie nominacji generalskich, ale właśnie dbanie o dobre imię Polski!

Vote up!
4
Vote down!
0

Apoloniusz

#1552958

i to jest właśnie pytanie za milion pktów

Dobrej Nocy :)

Vote up!
2
Vote down!
0

gość z drogi

#1552978

 

niestety ale PAD umie tylko ładnie otwierać i zamykać i jeszcze "dziękować"i najważniejsze ,zbierać laurki

pozdr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote up!
2
Vote down!
0

gość z drogi

#1552979

Witaj gościu z drogi,

PAD potrafi jeszcze powiedzieć , poniżając i fałszywie pomawiając Ministra Obrony Narodowej o " SB-ckie zagrywki w stosunku do uczciwych? generałów >

Chyba po rozmowie ze złotą panią poczuł się taki mocny.

Pozdrawiam.

Vote up!
4
Vote down!
0

Jerzy

#1552980

właśnie  na TVP Info PAD tłumaczy się ze swojej "rozmowy" przepraszam ale on nie tłumaczy się tylko dalej w TO brnie

serdeczne pozdrowienia z drogi do Naszej Polski :)

Vote up!
3
Vote down!
0

gość z drogi

#1553005