Przegrali kretyni i debile.... Część II

Obrazek użytkownika jesion26
Kraj

Od autora: (Czcionka pogrubiona - autor)

  1. Wcześniej opublikowane dwa wpisy przypominam, by szczególnie nowi czytelnicy mieli całokształt do właściwego zrozumienia końcowych wniosków.
  2. Uprzejmie proszę o powstrzymanie się od komentarzy i ocen....

Źródło: http://niepoprawni.pl/blogi/jesion26©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle - blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.

Od autora: (Czcionka pogrubiona - autor)

  1. Wcześniej opublikowane dwa wpisy przypominam, by szczególnie nowi czytelnicy mieli całokształt do właściwego zrozumienia końcowych wniosków.
  2. Uprzejmie proszę o powstrzymanie się od komentarzy i ocen....

 

REKAPITULACJA

W dniu 9 czerwca 2003 roku, po ogłoszeniu wyników referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE, poseł Bronisław Komorowski o głosujących  N I E  , publicznie powiedział: „Przegrali kretyni i debile... to nokaut wariatów i kretynów, którzy chcieli Polsce zaszkodzić, trzymając ją w kręgu zależności wschodniej”.

W normalnym, demokratycznym państwie, poseł który publicznie znieważa dużą liczbę obywateli, szybko i definitywnie kończy polityczną karierę.

Konstytucja art.4 pkt 2: „Naród sprawuje władzę przez  swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.” W referendum obowiązywała druga forma- przez głosowanie.

Blisko 4. milionową  s p r a w u j ą c y c h  w ł a d z ę , biorących udział w głosowaniu, poseł Bronisław Komorowski nazwał „k r e t y n a m i  i  d e b i l a m i”.

A  w  „t e o r e t y c z n y m   p a ń s t w i e”  ?

Zamiast kary, poseł Bronisław Komorowski awansował: na wicemarszałka, marszałka sejmu, wreszcie na urząd prezydenta.

Imputowanie eurosceptykom, że: ”...chcieli Polsce zaszkodzić trzymając ją w kręgu zależności wschodniej”, było czczym wymysłem Bronisława Komorowskiego. Natomiast faktem były zdarzenia, które jakoś pasują do „trzymania Polski w kręgu zależności wschodniej”:

1. „Gazeta Polska” w dniu 20 listopada 2011 roku, opublikowała artykuł p.t. „Spotkanie z agentem” i zdjęcie /poniżej/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek przedstawia Nikołaja Patruszewa, b. szefa Federacyjnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, a obecnie sekretarza Rady bezpieczeństwa Rosji, przebywającego w Sopocie w lipcu 2011r. i prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Pokorna postawa prezydenta Bronisława Komorowskiego z flagą narodową w ręku i pełen władztwa gest ważnego oficjela rosyjskich specsłużb, trzymającego za głowę prezydenta Polski-

dają pole do różnych domysłów np. Po 10 latach od wejścia Polski do UE

• dowód uznania zwierzchnika dla podwładnego

• Rosja przyjmuje od Polski wyrazy  hołdu i wierności

Bankier.pl -27.01.2015r.: „To Rosja, a nie NATO miała być gwarantem bezpieczeństwa Polski... Mało kto wie, że w roku 2012 prezydencki BBN przygotował szokującą ekspertyzę, zgodnie z którą to Rosja, a nie NATO miała być gwarantem bezpieczeństwa Polski w Europie....

2. Szokującym jest również to, że Polska jako jedyny kraj wśród państw wchodzących w skład NATO- zdecydowała się podpisać plan współpracy z Rosją.”

 

„ A  j a k  t o  s i ę  z a c z ę ł o.... „

W 1989r. płatny pachołek SB  TW „B O L E K” samodzielnie, po „bohaterskiej walce  O B A L A   K O M U N Ę”.

/W.  Jaruzelski, po latach  o b n a ż a  kabotyńskie brednie „ Bolka”:

„N i k t  n i c z e g o  n i e  w y w a l c z y ł,  p o p r o s t u p o d z i e l i l i ś m y  s i ę  w ł a d z ą.”/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A M I  S W O I

 

Na zdjęciach  „B o l e k” w otoczeniu doradców „Solidarności” /w większości Żydów/, których -w/g słów Anny Walentynowicz - „n i k t  n i e  z a p r a s z a ł /, świętują zawarty, haniebny, pakt o uwolnieniu zbrodniczej organizacji PZPR, od odpowiedzialności za ogrom zbrodni popełnionych  na polskich patriotach.

Uknuli, że całkowitą winę za uwięzienie na długie lata setek tysięcy,  torturowanie, mordowanie jawnie i skrycie przeciwników komuny,  ponosi  n i e j a k i   S Y S T E M  - miejsce zamieszkania i numer P E S E L – nieznane.

 

Z ł e   p o c z ą t k i  g o r s z e g o

 

W „w o l n e j  P o l s c e”  tow. prezydent  PRL W. Jaruzelski, powierza Tadeuszowi Mazowieckiemu - wielce zasłużonemu „katolikowi”/12 lat poseł w sejmie PRL/ - misję utworzenia rządu. W składzie rządu m.in. gen. Czesław Kiszczak-wicepremier, szef MSW(nieprzerwanie od 1981roku), gen. Florian Siwicki - szef MON-współautor stanu wojennego, Leszek Balcerowicz-wicepremier 12 lat w PZPR) filar i propagator socjalistycznej ekonomii - soboty na niedzielę obudził się  jako entuzjasta  gospodarki wolnorynkowej.

Bilans 16. miesięcznych rządów Tadeusza MazowieckiegoW dziedzinie gospodarczej, którą realizował Leszek Balcerowicz, to:

1. afery: rublowa, paliwowa, alkoholowa, FOZZ, ART-B. Łącznie ok. 76 bilionów zł ( za: Edmund Krasowski - „Afery. UOP. Mafia”).

2. Dynamiczny rozwój 12.000 spółek działających na bazie państwowych przedsiębiorstw, prowadzonych przez rodziny dyrektora przedsiębiorstwa. Podbierali najlepszych fachowców, reglamentowane /za dewizy/ surowce, sprzęt- rosły fortuny spółek, a przedsiębiorstwa państwowe upadały i trzeba je było za grosze sprzedać - często spółce tow. dyrektora.

3. Przygotowanie i doprowadzenie do wejścia w życie przepisów o pośpiesznej prywatyzacji, autorstwa L. Balcerowicza, co szeroko otworzyło bramy kolejnym rządom, do rozkradania i skandalicznej wyprzedaży majątku narodowego.

Następne rządy ścigały się; kto więcej przedsiębiorstw sprzeda:

rząd Bieleckiego, wicepremier L. Balcerowicz: w 11 miesięcy – 1,208 zakładów,

• rząd Buzka, wicepremier L. Balcerowicz: 1.311 zakładów,

• rząd Pawlaka, wicepremier G. Kołodko: 2.293 zakłady

Następne rządy nie były już tak bardzo  z a s ł u ż o n e  w odbieraniu Polakom dorobku, i osiągały wyniki po kilkaset likwidowanych zakładów za całą kadencję.

Zasady prywatyzacji i sprzedaży państwowych zakładów ustalone przez L. Balcerowicza: „szybka sprzedaż”, „Firma warta tyle, ile inwestor jest gotów za nią zapłacić.”

 

Wyprzedawano przedsiębiorstwa za grosze /np. Z-dy Papiernicze

• w Kostrzynie n/Odrą za 8o zł/, za ułamek wartości /0,6 % Huta

• Warszawa/, a do sprzedaży Polskich Hut Stali jeszcze dopłacono.

• Sprzedawano rentowne zakłady, za kwotę rocznego zysku osiąganego przez zakład. Zaniżano wartość zakładu pomijając lub zaniżając wartość terenu, na którym zakład stoi.

Korupcja, uwłaszczanie nomenklatury, spółek, likwidacja całych gałęzi przemysłu /”polski Manchester”, elektrotechniczny/. „Plan Balcerowicza” spowodował gwałtowny wzrost bezrobocia, masowe zamykanie zakładów i PGR-ów.

Przy prywatyzacji zatrudniano zagranicznych specjalistów do wyceny obiektów, płacąc im 30-40 tys. dolarów miesięcznie, a firmom doradczym setki tysięcy, / np. za wycenę „Orbisu” zapłacono 1 milion $/. Miliony dolarów wypłacone za wyceny zakładów przeznaczonych prywatyzacji, to pieniądze wyrzucone w błoto - skoro „Firma warta tyle, ile inwestor gotów za nią zapłacić”. Niezależni, rzetelni ekonomiści /których do Telewizji nie zapraszają/ alarmowali o skandalicznej, szkodników Polski” przestępczej prywatyzacji, nazywając Balcerowicza „jednym z największych szkodników Polski”.

Balcerowicz nazywał ich „demagogami, populistami, szkodnikami” G.W. określiła L. Balcerowicza jako: „autora i realizatora programu uznanego w świecie za wzorcowy model transformacji gospodarczej dla całej Europy Środkowo -Wschodniej”.

Obecnie w sejmie  jest projekt ustawy o wypłacaniu dodatków  d l a  o f i a r  P  l a n u  B a l c e r o w i c z a.

Janusz Lewandowski /de domo - Langman/ - na początku „transformacji”, przesądził o przeznaczeniu prywatyzowanych zakładów pracy:

• „P o l a c y  n i e  m u s z ą  p o s i a d a ć  z a k ł a d ó w  p r a c y.

B ę d ą  ż y ć  z  p r a c y  w ł a s n y c h  r ą k.”

 

Komuniści oficjalnie wracają

 

W roku 1996 członkowie najwyższych władz zbrodniczej organizacji PPR/PZPR, obejmują  władzę: Oleksy, Cimoszewicz, Miller - premierami. Niemal z marszu - po opuszczeniu przez Polskę sowieckiego łagru - podejmują starania o wepchnięcie Polski do Eurołagru. Otrzymują silne poparcie ze strony Niemiec, posiadających decydujący głos w Unii Europejskiej. Kanclerz Schroeder, główny adwokat polskiego wejścia do UE, chwali i poklepuje Millera, a jednocześnie w Zgorzelcu dnia 25.08.2001 r. mówi:

„Nie można sobie wyobrazić, aby w Europie udało się na dłuższą metę utrzymać pokój, jeżeli kończyłaby się ona niemieckiej granicy wschodniej.”

• Herbert Hupka: „Przystąpienie Polski do UE zapewni wypędzonym realizację ich prawa do Ojczyzny.”

• Erika Steinbach, Powiernictwo Pruskie, liczne ugrupowania rewanżystów: wołają: „nigdy nie będzie darowane 114 tys.km2 Niemiec” lub: „Wrocław, Królewiec, Gdańsk, Szczecin są niemieckimi miastami jak Berlin.”

Za  C U D  uważa się zjawisko paranormalne, nie posiadające wiarygodnego, naukowego wytłumaczenia.

Fakt wejścia Polski do UE, naukowego wytłumaczenia. nie wymagał. Komuniści pełniący funkcje premierów: Józef Oleksy, Włodzimierz Cimoszewicz i Leszek Miller, kierowali  Komitetem Integracji Europejskiej. W okresie : 19,10.2001 do 02.05.2004 r. - gdy premierował Leszek Miller, a prezydentował Aleksander Kwaśniewski, negocjatorami ze strony polskiej byli wieloletni członkowie PZPR tj. Danuta Huebner i Jan Truszczyński prace nad wejściem Polski do UE nabrały przyśpieszenia. W nocy z 12 na 13 grudnia 2002 roku, Leszek Miller powracał z Kopenhagi, gdzie podpisywał akt przyjęcia polski do UE. Nie witały go tłumy wiwatujących Polaków. W gabinecie premiera oczekiwała grupa żydokomunistów, zajadłych wrogów Polski i Polaków: Kwaśniewski-Stolzman, Geremek - Lewartow, Oleksy - Buchwio, Michnik-Szechter, Borowski-Berman . Iwiński... Pito szampana, Millera klepano po plecach, gratulowano, hucznie fetowano milowy krok w procesie utraty przez Polskę niepodległości, a dla Polaków zniewolenie i rozproszenie po świecie.

 

Po 10 latach od wejścia Polski do UE

 

• 30 kwietnia 2014 roku : „ Członkostwo Polski w UE to cud, który nam się przydarzył, choć wcale nie musiał- powiedział prezydent Bronisław Komorowski przed premierą filmu Katarzyny Kolendy-Zaleskiej pt. „Cud historii”.... (Polacy) Widzą, że wszystkie strachy, które były budzone w perspektywie członkostwa Polski w Unii nie zrealizowały się”.

• 22.09.2014r. Komorowski: „Jestem szczęśliwym prezydentem szczęśliwej Polski”.

• 8 marca 2015 r.- Konwencja wyborcza Bronisława Komorowskiego : „Trzeba być ślepym by nie widzieć, że żyjemy w złotym okresie dla Polski”.   

By odnieść się do wypowiedzianych przez prezydenta słów, warto przypomnieć 2 cytaty wybitnych ludzi o Polakach.

• Jan Kochanowski : „Polak... przed szkodą i po szkodzie głupi”

• Winston Churchill o Polakach :” najdzielniejsi z dzielnych, rządzeni przez najpodlejszych z podłych”.

1. Pierwszego czerwca 2004 roku, wraz z Polską do Unii weszły: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Państwo i państewka liczebnie i pod względem potencjału stojące niżej od Polski, ale żadne z nich wejścia do Unii „cudem” nie nazywało.

Tylko w Polsce powstał film pt.: „Cud historii”, nakręcony przez odmóżdżone cielę z antypolskiego stada pod nazwą TV TVN.

To więcej, niż głupota, to ośmieszenie Polski przed Europą i nie tylko.

2. Nazywanie wejścia Polski do UE „cud” wiedząc, że przygotowywali, negocjowali i wepchnęli Polskę do Unii komuniści – wrogowie Polski.

To więcej, niż głupota – to podłość.

3. Eurosceptyków obawy przed wejściem Polski do UE dotyczyły:

• utraty suwerenności prawa na rzecz UE,

• dominującej roli Niemiec – groźba utraty własności Polaków na Ziemiach Odzyskanych,

• napływu „chińszczyzny”,

• napływu obcych banków,

• supermarketów wypierających rodzimy handel,

• środki masowego przekazu,

• i co najważniejsze – masowego odpływu Polaków na emigrację.

Wszystkie obawy Eurosceptyków okazały się uzasadnione i potwierdziły się wielokrotnie:

• banki w 90% obce,

• chińszczyzna na półkach sklepów,

• supermarkety w każdym mieście,

• dwa miliony młodzieży wyjechało z kraju, a kolejny milion pakuje walizki,

a prezydent Komorowski mówi: „widzę, że wszystkie strachy, które były budzone w perspektywie członkostwa Polski, nie potwierdziły się”.

Mamy kolejny dowód podłości Bronisława Komorowskiego.

4. „Jestem szczęśliwym prezydentem, szczęśliwej Polski”, a podczas konwencji wyborczej dodaje: „trzeba być ślepym, aby nie widzieć, że żyjemy w złotym okresie dla Polski”.

„Szczęście i złoty okres Polski to wg B Komorowskiego”:

• Niemcy realizują plan przywrócenia granic z 1937 roku, demontują Polskę,

• wyprzedany w 97% majątek narodowy,

• dług publiczny – 4 biliony złotych,

• 2,8 miliona osób żyje w skrajnej nędzy,

• co trzecie dziecko żyje w biedzie,

• Polska krajem niedoli, przegrywamy z Kolumbią, Paragwajem, Bułgarią, Słowacją i Węgrami,

• Polski wolą rodzić za granicą w Anglii, Norwegii, Niemczech,

• emigranci nie zamierzają wracać do kraju, masowo wyrzekają się polskiego obywatelstwa, tracimy całe pokolenie,

• ponad 20 tysięcy lekarzy wyemigrowało, a następni przygotowują się do wyjazdu,

• od wejścia Polski do UE ponad 50 tysięcy osób popełniło samobójstwo, a dziennie 16 osób je popełnia, a 240 usiłuje popełnić.

Jak podły może być człowiek, nazywający upadek Polski – złotym okresem?!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Przyznanie najwyższego odznaczenia państwowego – Orderu Orła Białego, największemu wrogowi Polski – Adamowi Michnikowi, który twierdzi, że „Polska nikomu nie jest potrzebna”, „Polacy to barany”, jego brat – zbrodniarz sądowy, skazujący patriotów na karę śmierci – jest obelgą i zbezczeszczeniem pamięci ofiar zamordowanych przez wspomnianego brata, na poniższe zdjęcie patrzą rodziny ofiar i świadomi Polacy, którzy jako obelgę, przyjmują nagradzanie odwiecznego wroga Polski i Polaków.

To kolejny dowód podłości B Komorowskiego.

Zamieszczone poniżej zdjęcie pokazuje, co Polacy myślą o dotychczasowym prezydencie, ubiegającym się o reelekcję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie Bronisława Komorowskiego wypełnia opinię Winstona Churchilla o rządzących narodem polskim.

Pracę powyższą poświęcam pamięci patriotów pomordowanych przez żydokomunę.

Obecność polskich pomordowanych patriotów i ich potomków zapobiegłaby obecnej – tragicznej sytuacji Polski.

Eurosceptyczny akowiec

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:2)

Komentarze

Młodzież jest coraz głupsza a co dopiero starzy pseudo Polacy ma usługach NWO.

To oni doprowadzili do tak złej sytuacji w Polin, Polska została zamieniona przez tych śmieci w Polin.

Czasy PRL nie były aż takie złe jak się o nich teraz piszę za czasów USRAELA. Kobiety były za komuny jakieś ładniejsze a nie takie grube jak teraz. Jedzenie jest dużo gorsze, bo jest GMO, przymus szczepień i nie było takiej dyktatury jak za PO-PiS-u.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1
#1582527