Przeczytaj dlaczego warto włączyć to radio

Obrazek użytkownika Niepoprawne Radio PL
Ogłoszenie

Zwracamy się z prośbą do Tych, którzy nie słuchali jeszcze naszej stacji. Odwiedźcie http://niepoprawneradio.pl i sprawdźcie czy warto.

Audycja 271 (niedzielna) - Szczegóły

Audycję powtarzamy aż do czwartku do 19:00 - bez przerwy.

W sprawie Gromka nikt nie wierzy, że mieliśmy do czynienia z rutynowym zatrzymaniem - poza funkcjonariuszami mediodajni, którzy są wierzący z urzędu.

19:01 Blog:Gadający Grzyb – Gromek Czempion i Niewidzialna Ręka

Powołany przez prezydenta Komorowskiego zespół przygotował projekt „Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego”. Ten serwilistyczny wobec Rosji dokument sam w sobie jest oskarżeniem o zdradę naszych interesów narodowych. Tego raportu nie wolno pominąć milczeniem.

19:14 Blog:Aleksander Ścios (czyta MarkD) – Rekomendacje dla Polski

Nie bądź obojętny. Oczy zwierząt są lustrem dla Twojego Człowieczeństwa. Podpisz !

http://www.thepetitionsite.com/2/tell-ukraine-to...
http://www.petycje.pl/petycja/5633/stop_mordowan...

9:29 BLOG:Sigma (czyta:JaWa) – Grzech zaniechania

Kolejna lekcja historii – tym razem z czasów panowania Jana Kazimierza. Rola frakcji pro francuskiej i pro austryjackiej w wojnie ze Szwecją. Konkurencja na tron cesarza Niemiec, prowadzi do odstępstwa od lenna pruskiego mocą traktatu welawsko -bydgoskiego z 1657 . Mało efektywna Ugoda Hadziacka z Kozakami.

19:38 Historia: „Dzieje Polski” Michała Bobrzyńskiego

16 pytań odnośnie działań w dniu 11 listopada z których najbardziej istotne brzmi: dlaczego zamieszki miały miejsce tylko tam gdzie była policja?

19:55 Pytania:Robert Winnicki prezes MW – Organizatorzy Marszu – MW i ONR – do władz stolicy i służb porządkowych oraz policji

Tego nigdzie w Polsce nie usłyszysz. Literatura starochrześcijańska. Warto posłuchać prawd w ich wersji pierwotnej. Podstawowe zasady brzmią niemalże odkrywczo. Nie lekceważ sobie przykazań Pańskich, lecz zachowuj wszystkie które otrzymałeś, nic nie dodając i nie ujmując

20:04 Patrystyka:ks.prof.Arturo Katolo – Didache cz 2 – Nauka 12 apostołów koniec I wieku.

Justyna Błażejewska, historyk młodego pokolenia opowiada o działaniach MSW w latach 80 –tych , oraz o pozorowaniu końca starego systemu. Zabójstwa popełniane w przeddzień obrad okrągłego stołu, oraz po nim i brak na nie reakcji ,, opozycji,, przypominają rytualne mordy inicjujące przyjęcie w szeregi mafii.

20:16 Wykład: Justyna Blażejowska – Działalność MSW w latach 80 – represje stosowane wobec społeczeństwa w stanie wojennym.

Rusza proces Ryszarda C. Mordercy zza dziennikarskich biurek, producenci przemysłu pogardy i nienawiści nie poczuwają się do winy, mimo że ich propaganda jako żywo nie odbiega od wzorców z „Der Sturmera”, czy nagonki w Rwandzie przeciwko Tutsi.

21:16 Blog:Seawolf (czyta Gadający Grzyb) – Czy Goebbels był mordercą?

Rola i charakter tłumu oraz jego podatność na sugestię. Fragmenty z książki Marka i Wojciecha Wareckich: ,,Woda z mózgu. Manipulacja w mediach,,.

21:31 Blog:Teresa Bochwic (czyta:JaWa) – Jak się bronić cz.2

Co świadczy o tym , że rozruby 11 listopada były prowokacją, że inspirowali je policyjni konfidenci, że państwo odstępuje od reguł prawa rzymskiego, że za twoje pieniądze policja współpracuje z ideologicznymi bandami sponsorowanymi zza granicy, jak działają i kto obsługuje narzędzia walki ideologicznej, wreszcie czym jest panświnizm.

21:48 Rozmowa:Agnieszka Piwar – O marszu niepodległości ze Stanisławem Michalkiewiczem

Atak policji za niesienie drzewca z portretem nieżyjącej pary prezydenckiej. W jakim kraju żyjemy?

22:03 Wywiad:Stanisław Markowski – 11 listopad – Kraków

Naprawa stosunków Watykanu z komunistyczną Jugosławią. 25 VI 1966 układ z zapisem rozdziału kościoła od państwa podpisał Paweł VI. O tym i innych zapisach paktu, które w pełni akceptują system komunistyczny w kolejnym fragmencie książki Mackiewicza.

22:25 Czytanka:czyta MarkD – Biskupi mają być wierni ustrojowi komunistycznemu „Akt zdrowego rozsądku” – „Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy” – Józefa Mackiewicza

Na pytania FYMa odpowiada Zuzanna Kurtyka
Free Your Mind przygotował pytania dla rodzin. Dzisiaj rozpoczynamy od prezentacji odpowiedzi Zuzanny Kurtyki. W najbliższym czasie kolejne odpowiedzi. M.in na poniższe pytania:

2) Czy były jakieś materiały audiowizualne w tych aparatach?
3) Kto i w jaki sposób odradzał przybycie na identyfikacje do Moskwy?
7) Ile ciał nie zostało okazanych rodzinom ofiar?
8 ) Czy przekazano bilingi dot. telefonów ofiar?
12) Czy ruskie lub polskie instytucje nalegały na zniszczenie rzeczy należących do ofiar?
13) Które z rzeczy należących do ofiar zostały oddane, a które zniszczone?

22:37 Smoleńsk:Free Your Mind pyta rodziny – Odpowiedzi Zuzanny Kurtyki

Sytuacja byłych żołnierzy AK na terenie Sądecczyzny po rozwiązaniu oddziałów i ,, urlopowaniu,, żołnierzy. Tworzenie Wojskowej Służby Ochrony Państwa w nadziei na wprowadzenie własnej administracji. Próby eliminacji grup partyzanckich przez UB.

22:56 Konferencja Tęgoborze 2011:Dawid Golik (IPN) – Walka trwa nadal… „Wojsko Polskie” i „Wojsko gen.Andersa” w rejonie Tęgoborzy IPN Kraków, PTH Nowy Sącz, Parafia i gimnazjum w Tęgoborzy

Obalenie starego porządku i ustanowienie nowego najczęściej nie może być na drodze rewolucji, gdyż z reguły rewolucje utrwalają jedynie stary porządek. Zmiany muszą być przeprowadzane stopniowo i dyskretnie. Reklama nowinek jest dobrym tematem towarzyskim i osiąga swój cel poprzez naśladownictwo, które leży w naturze człowieka.

24:07 Czytanka:Grzegorz Rossa (czyta: JaWa) – Ciężkie czasy dla agentów cz.3

Belmonte - Mote dei maritagi XVI w. 20 dukatów złotem dla ubogiej panny i 20 dukatów dla młodzieńca który zdecyduje się na naukę w seminarium duchownym. Ostatni odcinek cyklu informacji o działalności charytatywnej kościoła.

24:27 Wykład:ks.prof.Arturo Katolo – Belmonte – Mote dei maritagi XVI w – Dei Monti cz7. ostatnia

Na Zachodzie rozłam w stosunkach sowiecko chińskich był tłumaczony jako odwieczna rywalizacja pomiędzy tymi państwami. W rzeczywistości ,dla korzyści politycznych i ekonomicznych płynących z Zachodu prawdziwe konflikty na tle różnic ideologicznych albo były przed Zachodem ukrywane, lub też celowo rozdmuchiwane .

24:39 Czytanka:czyta Katarzyna – „Nowe kłamstwa w miejsce starych” Anatolija Golicyna odc.47

Obraz Brygady Świętokrzyskiej NSZ w literaturze popularnej PRL. Esbeccy „pisarze” przypisują Brygadzie zbrodnie charakterystyczne dla... UB. Propagandowych kłamstw i szkalowania „Bohuna” i jego żołnierzy ciąg dalszy.

24:57 Historia:Godziemba (czyta Gadający Grzyb) – Brygada świętokrzyska w PRL- cz.2

PKB służy do oceny sytuacji ekonomicznej kraj. W rzeczywistości ten wskaźnik ma dwa składniki: popytowy i podażowy. Składnik popytowy wysoki oznacza, że ludzie kupują i zaciągają kredyty, Wskaźnik podażowy pokazuje na ile skłonni są inwestować. Co to w praktyce mówi o sytuacji w Polsce? Trzeba posłuchać.

1:10 Wykład:prof. Grażyna Ancyparowicz – Czy Polska była i pozostanie zieloną wyspą na mapie Europy Konferencja PIS – Kryzys można pokonać

Otwarte fundusze emerytalne nie zostały wprowadzone w żadnym kraju rozwiniętym .Czy warto je utrzymać skoro przyczyniają się do wzrostu długu publicznego, który pozostawimy przyszłym pokoleniem, oraz wiele innych informacji przybliżających istotą problemu..

1:38 Wykład:prof.Leokadia Oręziak – Systemy emerytalne – OFE – dziś. Zagrożenia Konferencja PIS – Kryzys można pokonać

Trzymającym władzę żyje się dobrze. Mają umiejętności wskoczenia na dowolny urząd. Nie tylko zarabiają na prywatyzacji państwowego mienia, ale na odbieraniu nam konstytucyjnego prawa do dostępu do opieki zdrowotnej

2:03 Felieton:dr Zbigniew Hałat – Kręcenie lodów

Być może aresztowanie funkcjonariusza SB, szefa UOPu, wcześniej wywiadu i kontrwywiadu i nagłe zarzuty korupcji przy prywatyzacji Stoenu , TPSA i LOTu jest formą zemsty w sporze Tusk, Schetyna.

2:14 Felieton:Antoni Macierewicz – Sprawa Gromosława C.

W nowej kadencji rządu złowieszcze ekspose premiera wprowadza atmosferę gróźb i strachów

2:22 Felieton:Jan Pietrzak – Rząd tnie kasę

Walka podziemia niepodległościowego na terenie województwa łódzkiego i okolicznych od 1947r. do aresztowania ostatnich żołnierzy wyklętych w 1954r. na przykładach oddziałów "Harnasia", "Topora", "Drągala", "Igły", "Żbika" i innych.

2:30 Żołnierze Wyklęci: czyta Marcusso – Wyzwolenie, ale czy wolność? odc.14

Brak głosów