wpływy religijne

Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog

Ewangelie

W stosunku do Ewangelii warto zaznaczyć kilka rzadko podnoszonych wątków.
Jednym z nich jest konstatacja, jak niewiele w naukach Jezusa jest odniesień do otaczającego świata. Brak uwag o np. hierarchii bytów anielskich, czy innych rozważań.
Można założyć, że Chrystus akceptował idee zawarte w Pismach – sprzeciwiał się jednak niektórym interpretacjom stosowanym przez rygorystycznych „...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog

Biblia, początki doktyny i żydowski uśmiech z politowaniem

Jaką wartość ma przekaz biblijny? Czy rzeczywiście jest to zestaw świętych tekstów pisanych z natchnienia Ducha Świętego, gdzie każde słowo jest ważne i to zarówno z uwagi na miejsce, zapis graficzny i formę dźwiękowego odtworzenia?

Czy też zapis jest mixem mitów żydowskich uzupełnionych i wypełnionych treścią zaczerpniętą z cywilizacji...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog

Chrystus a Biblia.

W świetle przytoczonych uwag tyczących powstawania zapisów biblijnych przekonanie, że idea Zbawiciela jest ideą przejętą z zaratusztrianizmu, ma silne podstawy.
Sprawę można rozpatrywać dwojako:

albo jako „przejęcie” idei religijnej i włączenie jej do dziedzictwa myśli ludzkiej jako czynnika warunkującego ewolucję rozwoju,
albo też traktować ją jako drogę realizującą boski...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog

Idea Zbawiciela.

Jest już raczej nie budzącym wątpliwości faktem przekonanie, że Biblia nie jest oryginalnym zapisem historii narodu żydowskiego, a kompilacją wątłych treściowo mitów izraelskich uzupełnionych i przeredagowanych opowieści, i przekazów religijnych całego Środkowego Wschodu.

Ten tekst jest uzupełniany bieżącymi przemyśleniami. I właśnie uzmysłowiłem sobie, że warto byłoby na ideę...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog

Dalsze wątpliwości i zauważone wpływy

Czego zatem dotyczą moje zastrzeżenia tyczące Starego Testamentu? Poza zagadnieniami zaznaczonymi na wstępie, są to w odniesieniu do Tradycji Narodu Wybranego:

1. Brak jednoznacznych odniesień do mającego pojawić się Zbawiciela; znajdowane wzmianki i przypisania są bądź świadomie dodanymi wtrętami, bądź ukierunkowaną interpretacją.

2. Brak podstaw włączania...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog

Wpływy.

Ks. prof. Chrostowski w książce „Bóg, Biblia, Mesjasz”, przedstawia wyniki swych prac badawczych, gdzie wskazuje niezwykłą zależność: po analizie, okazuje się, że Księga Rodzaju – zawarte w niej wątki tyczące stworzenia świata, są zapożyczeniem z kręgu cywilizacji Międzyrzecza, a wskazuje na to m.in. Księga Ezechiela.

To zadziwiająca konstatacja wskazująca możliwość dalszych zapożyczeń...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Krzysztof J. Wojtas
Blog
Uwagi wstępne

 

     Jest moim przekonaniem, że rola przypisywana Biblii, a zwłaszcza Staremu Testamentowi, jest zawyżana, a interpretacje naciągane. Problem uwidacznia się zwłaszcza w odniesieniu do relacji judaizmu i chrześcijaństwa.  Słowa JPII w rzymskiej synagodze zwłaszcza, że przytaczane  w (celowo?) mylnym tłumaczeniu, są tu  znamienne.

     Zdaję sobie sprawę, że te uwagi można...

0
Brak głosów