Regulamin

Obrazek użytkownika Gawrion

Niepoprawni.pl jest prywatnym serwisem społecznościowym. Serwis tworzony jest przez zaprzyjaźnionych blogerów oraz komentatorów w celu wymiany informacji i myśli, a za ich pośrednictwem wcielania w życie idei niezależnych mediów obywatelskich. Czynne korzystanie z serwisu wymaga akceptacji zasad poniższego regulaminu.

Regulamin serwisu niepoprawni.pl

I Definicje

1. Serwis – całość funkcjonalności i zawartości znajdujących się na serwerze, dostępnych pod adresem domeny niepoprawni.pl.

2. Społeczność – ogół czynnych użytkowników posiadających konta w serwisie.

3. Zawartość – wszelkie treści zawarte w serwisie.

4. Konto – ogół funkcjonalności przyporządkowanych wyłącznie jednemu, czynnemu użytkownikowi.

5. Rejestracja – proces związany z założeniem konta w serwisie. Rejestracja wymaga zaakceptowania niniejszego regulaminu.

6. Użytkownik serwisu – każda osoba korzystająca z serwisu, mająca dostęp do zawartości.

7. Użytkownik bierny – użytkownik nieposiadający konta w serwisie, użytkownik który nie przeszedł procesu rejestracji.

8. Użytkownik czynny – użytkownik, który przeszedł proces rejestracji, posiadający konto w serwisie.

9. Ranga – określa ogół uprawnień związanych z funkcjami dostępnymi w serwisie dla poszczególnych grup czynnych użytkowników.

10. Moderator – czynny użytkownik posiadający prawo moderacji zawartości.

11. Administrator - czynny użytkownik posiadający prawo administracji serwisem.

12. Moderacja – ingerencja w treść zawartości. Za moderację uważa się w szczególności takie czynności jak: modyfikowanie zawartości, usuwanie zawartości.

13. Administracja - czynności związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania serwisu. W szczególności moderacja i czynności techniczne.

14. Agregacja bloga – mechanizm pozwalający na kopiowanie zawartości blogów umieszczonych i pisanych na zewnętrznych platformach blogerskich i umieszczanie ich w serwisie.

II Postanowienia ogólne

1. Serwis jest prywatną inicjatywą blogerów.
2. Serwis oparty jest na zasadzie dobrowolnej współpracy czynnych użytkowników serwisu.
3. Społeczność tworzą zaprzyjaźnieni użytkownicy.
4. Celem funkcjonowania serwisu jest wymiana myśli oraz informacji pomiędzy użytkownikami serwisu. Większość dostępna jest publicznie dla biernych użytkowników.

III Obowiązki i prawa użytkowników

1. Czynny użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich przewidzianych dla jego rangi funkcjonalności serwisu. W szczególności:
a) zamieszczać wpisy bloga, w tym także blogów zamieszczanych poprzez agregację,
b) zamieszczać komentarze do różnych rodzajów zawartości,
c) zamieszczać grafiki i pliki,
d) zamieszczać innego rodzaju zawartości przewidziane w serwisie.

2. Czynny użytkownik zgadza się, by zamieszczane przez niego zawartości były widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu.

3.1. Zawartości zamieszczane przez czynnych użytkowników nie mogą łamać:
a) praw autorskich osób trzecich,
b) regulaminu serwisu,
c) powszechnie obowiązującego prawa,
d) powszechnie przyjętych zasad netykiety.

3.2. Niedozwolone są wszelkie działania prowadzone na szkodę serwisu oraz jego społeczności.
W szczególności za powyższe uważane będzie:
a) wykorzystywanie funkcjonalności serwisu wbrew ich przeznaczeniu,
b) wykorzystywanie luk w oprogramowaniu serwisu w działaniach sprzecznych z dobrze pojętym interesem serwisu,
c) naruszanie dobrego imienia oraz wizerunku serwisu,
d) posiadanie więcej niż jednego konta w serwisie. Wyjątkiem jest posiadanie wielu kont uzgodnione wcześniej z administracją serwisu.

W poważnych przypadkach powyższych naruszeń administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego bana (usunięcia konta) użytkownika łamiącego zasady.

4. W przypadku wykorzystywania cudzych tekstów, cytowania, użytkownik zobowiązany jest podać autora i źródło.

5. O funkcjonalnościach dostępnych dla poszczególnych rang czynnych użytkowników decyduje administracja serwisu
a) w szczególności o przyznaniu określonej rangi może decydować zautomatyzowany proces określony przez administrację serwisu

6. Właścicielem praw autorskich do zawartości są poszczególni czynni użytkownicy będący autorami treści. Autorzy ponoszą wyłączną, pełną odpowiedzialność za zawartości publikowane w serwisie.

7. Reklamowanie w serwisie stron i produktów bez porozumienia z administracją jest zabronione. Administracja zastrzega sobie prawo do karania użytkowników notorycznie łamiących tę zasadę.

8. Czynny użytkownik ma prawo w każdej chwili opuścić społeczność serwisu. Administrator ma obowiązek skasować jego konto.
W wypadku braku jasnej deklaracji użytkownika wszelkie przez niego zamieszczone zawartości pozostają w serwisie.

IV Odpowiedzialność i obowiązki administratorów oraz moderatorów

1. Administratorzy, moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść zawartości zamieszczanych w serwisie przez czynnych użytkowników.

2. Administratorzy i moderatorzy rezerwują sobie prawo do moderacji zawartości, szczególnie tych niezgodnych z niniejszym regulaminem, polskim prawem, lub łamiącym powszechnie przyjęte zasady netykiety.

3.1. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do przyznawania i odbierania uprawnień czynnym użytkownikom. W szczególności odbywać się to będzie poprzez zautomatyzowany proces. Ranga blogera nadawana i odbierana jest według uznania Administratorów serwisu. Nadanie rangi blogera następuje na wniosek czynnego użytkownika. Odebranie rangi blogera może nastąpić w szczególności z powodu istotnej sprzeczności zamieszczanych w blogu wpisów z misją serwisu.

3.2. Administratorzy i moderatorzy zastrzegają sobie prawo do promowania wybranych przez siebie zawartości w dowolnych miejscach serwisu, w szczególności na stronie głównej serwisu.

4. Administratorzy i moderatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę zawartości zamieszczanych w serwisie. Jednocześnie dołożą wszelkich starań by do przypadków utraty zawartości nie doszło.

5. Obowiązkiem administratora jest dołożenie wszelkich starań by serwis funkcjonował w sposób ciągły i prawidłowy. Wszelkie jednak przypadki nieprawidłowego i nieciągłego funkcjonowania serwisu nie mogą być podstawą roszczeń użytkowników. Administracja zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania serwisu w celu przeprowadzenia czynności związanych z administracją i modernizacją.

6. Administracja ma prawo do zastosowania wobec użytkowników łamiących regulamin takich sankcji jak:
a) ostrzeżenie,
b) nagana połączona z utratą uprawnień,
c) zawieszenie konta użytkownika,
d) ban (skasowanie konta).

V Przetwarzanie danych

1. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych w związku z korzystaniem z Serwisu znajdującymi się na stronie: http://niepoprawni.pl/przewodnik/dane-uzytkownikow-przetwarzane-na-portalu

VI Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2010r. Użytkownicy zarejestrowani przed tym terminem, nie akceptujący nowego regulaminu proszeni są o kontakt z administracją. Brak kontaktu użytkownika i powiadomienia administracji o chęci skasowania konta do dnia 21.10.2010r. będzie oznaczać akceptację regulaminu.

2. Do czasu wejścia w życie nowego regulaminu, obowiązuje pierwsza wersja Regulaminu.

3. Nowy regulamin nie dotyczy zdarzeń i sytuacji, które miały miejsce przed wejściem w życie Regulaminu. Do tamtych zdarzeń stosowana będzie pierwsza wersja Regulaminu z dnia 14.07.2008r.

4. 24 maja 2018 r. dodano do Regulaminu rozdział V, dotyczący przetwarzania danych, w związku z wymaganiami RODO (europejskiego rozporządzenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych).