Najlepsze treści blogera

Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

 

 

      Lecąc w zeszłym tygodniu jedną z polskich linii lotniczych wśród produktów sprzedawanych na pokładzie, w dziale „przydatne w podróży” znalazłem następujące produkty: smycz, „Gazetę Wyborczą” oraz kocyk z misiem.   Dotąd wydawało się oczywiste, że każdy leming musi w czasie podróży powrotnej do kraju zapoznać się ze...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Stefan Mossor urodził się 23 października 1896 roku w Krakowie. Jego ojciec Kazimierz był lekarzem powiatowym, który często zmieniał miejsce pracy. 

W 1914 roku ukończył gimnazjum w Jarosławcu, jednocześnie od 1912 był członkiem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W przededniu wybuchu wojny dostał się na studia wyższe w Akademii...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wyeliminowaniu opozycji poprzez odebranie jej sympatii i poparcia społeczeństwa, służyć miało jednoczesne zastraszanie oraz rysowanie korzyści płynących z udzielania poparcia władzy. 

Posługując się metodą kija i marchewki, komuniści grozili terrorem w razie oporu, a równocześnie pokazywali właściwą drogę i profity płynące z jej wyboru. W...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Na lipcowym plenum KC PPR w 1948 roku zapowiedziano kolektywizację wsi. 

W pierwszej kolejności wytypowano w każdym powiecie jedną lub kilka wsi, w których miano przeprowadzić kolektywizację. Wsie te miały spełniać określone kryteria – powinna być w nich silna organizacja partyjna, dobra, urodzajna ziemia i w miarę niewielkie niezadowolenie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

Wbrew medialnym i politycznym fałszerstwom Prezydent Lech Kaczyński dobrze zasłużył się Polsce.   

Prezydent Lech Kaczyński dbał o jakość i godność państwa polskiego. Należy docenić jego doniosłą rolę w przywracanie Polsce jej prawdziwych bohaterów – służyła temu m.in. polityka orderowa. W czasie swojej tragicznie przerwanej prezydentury,...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Świat

Wielu mieszkańców Europy Zachodniej i Południowej nie rozumie przyczyn niechęci Polaków do Rosjan. To niezrozumienie wynika między innymi z braku kontaktów z Rosjanami. 

Ostatnią podróż na Cypr i do Izraela odbywałem w międzynarodowej grupie, składającej się głównie z Rosjan oraz Brytyjczyków. Poza tym było kilku Polaków, dwóch Czechów oraz...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

4 maja 1925 rozpoczęła się w Genewie Konferencja na rzecz Kontroli Międzynarodowego Handlu Bronią, Amunicją i Wyposażeniem Wojskowym.                 

            W skład delegacji polskiej biorącej w niej udział oprócz jej przewodniczącego – gen. Sosnkowskiego, wchodzili także: minister –rezydent przy Lidze narodów Kajetan Morawski, radca...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Od początku swych rządów komuniści dążyli do prawnej dyskryminacji ludności niemieckiej.  

W memoriale komunistycznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z końca 1944 roku postulowano dyskryminację Niemców i Volksdeutschów, a kwestie te „winny znaleźć rozwiązanie w formie dekretów i przepisów obejmujących wyłącznie osoby narodowości...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Niektórzy publicyści uważają, że Piłsudski – wbrew polskiej opinii publicznej i innych generałów – w 1919 roku zdradził Rosję, powstrzymując dalszą ofensywę na wschodzie. 

Koncepcje polityki wschodniej Piłsudskiego przewidywały, iż „wschodnia granica Polski musi być w porozumieniu z Rosją wyrównana, dawać Polsce osłonę bezpośredniej linii...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Ustanowienie w 1989 roku III RP było ziszczeniem marzeń milionów światłych Polaków. 

Gdy wydawało się, iż Polskę czeka długoletni okres prosperity społecznej i gospodarczej, niedobitki faszystów zgrupowane w Porozumieniu Centrum, Związku Chrześcijańsko-Narodowym oraz innych niewielkich szowinistycznych i antydemokratycznych partyjkach...
0
Brak głosów

Strony