Najlepsze treści blogera

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Do pierwszych wyborów w „odrodzonej” Czechosłowacji , które odbyły się 26 maja 1946 roku, stanęło osiem partii, cztery w Czechach (Czechosłowacka Partia Komunistyczna, Czechosłowacka Partia Narodowo-Socjalistyczna, Czechosłowacka Partia Ludowa oraz Czechosłowacka Socjaldemokracja) i cztery na Słowacji (Komunistyczna Partia Słowacji, Partia...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W kwietniu 1952 roku nowy szef GZP, gen. Witaszewski rozpoczął czystkę w podległej mu instytucji usuwając wielu oficerów pochodzenia żydowskiego. 

 Związane to było z zapoczątkowaniem przez Stalina rozprawy z „żydowską grupą”. Na mocy decyzji Witaszewskiego – wspieranego przez Rokossowskiego – z GZP odeszli członkowie kierownictwa służby, m...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Związek Harcerstwa Polskiego, zdominowany przez zwolenników obozu narodowego, po zamachu majowym znalazł się w opozycji do rządu. Po kilku latach walki, w lutym 1931 roku Przewodniczącym ZHP został wybrany wojewoda śląski, senator RP, uczestnik powstań śląskich – Michał Grażyński 

Jedną z najważniejszych zmian przeprowadzonych przez...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Towarzystwo Kursów Naukowych powstało 22 stycznia 1978 roku. Integralną częścią jego historii była wcześniejsza działalność Uniwersytetu Latającego. 

W listopadzie 1977 roku w „Biuletynie Informacyjnym” KOR pojawiał się informacja o rozpoczęciu cyklu wykładów. „Wykłady z najrozmaitszych dziedzin (historia, socjologia, ekonomia, literatura...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Almaryk w komentarzu do mojego quizu o funkcjach sprawowanych przez Bolesława Bieruta, zadał fundamentalne pytanie jakiej Rzeczypospolitej prezydentem był Bierut? 

W Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z lipca 1944 roku, uznając Krajową Radę Narodową za jedyne legalne źródło władzy w Polsce, podkreślono, iż „Emigracyjny „...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

Po powrocie do domu redaktor Cap-Studentowski zastał płaczącą żonę, skrywającą twarz w dłoniach.

  - Co się stało?   - Zgwałcili mnie.   - Co?, Kto?, Kiedy?, Jak?   - Po południu do drzwi zadzwonił młody mężczyzna i powiedział, iż przyprowadził zaproszonych przez Ciebie gości z zagranicy. Do mieszkania weszło kilku młodych mężczyzn,...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W 1956 roku część b. działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego podjęła próbę utworzenia niezależnego ruchu ludowego. 

Wśród mieszkańców wsi żywa była pamięć o przywódcach PSL. Raport UB oceniał, iż „wśród emigracyjnych wielkości politycznych tylko Mikołajczyk cieszył się mirem chłopstwa. Podobnie jak Witos, ma swą własną legendę, a z niej...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Ostatecznie poszukiwanie godnej, i bezpiecznej zarazem, postawy wobec wydarzeń brzeskich przez pisarzy sympatyzujących z obozem piłsudczykowskim przybrało dwie postaci.                                          

Jedni chcieli wierzyć, że można zachować należyty dystans „między swoim posterunkiem, a jarmarkiem politycznym (….), że można nie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po zamachu bolszewickim premier Rządu Tymczasowego Aleksander Kiereński opuścił Piotrogród i udał się do Pskowa. Dowódca frontu północnego, generał Czeremisow, na którego liczył premier, nie zamierzał walczyć. Przyłączył się natomiast do Kiereńskiego z resztami swych wojsk gen. Krasnow, dowódca 3 korpusu kawaleryjskiego, który wziął udział w...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Generał Wiktor Thommée dowódca obrony Modlina w 1939 roku, służąc Ojczyźnie nie szukał rozgłosu.

Wiktor Thommée urodził się 30 listopada 1881 roku w Święcianach jako syn Edwarda i Józefy z domu Egert. Jego przodkowie przybyli na tereny Litwy z Francji po rewolucji. Ojciec Generała jako 15-letni chłopak „uczestniczył w powstaniu styczniowym...
0
Brak głosów

Strony