Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
3 godziny temu Przybliżanie prawdy o "elitach"- nie ubliża Bliźnim.. "Elity" się tylko frus​​​trują -> myślą o lustracji ?...Rzeczy pospolitej (?) - w Rzeczpospolitej...Pozdrawiam. J. K.
2
Elity jakie mamy dzisiaj
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
6 godzin temu ÓsMy marca - trójka przy lustrze... SądOwa - kObieca SPRAWiedliwość - jest jak obiekt marzeń życiowych (trójwładz) w którym ktoś zmienił  miejsce i Wymiar litery "K" ...Aby z  Kobiet na stanowiskach obie"któw sądzących -> "wydających" postanowienia "w imieniu Polski" ...Wykształcić  Obiekty (bezwolne) - wydające "POstanowienia sądowe"- ze znamionami  POżądanych (znanych - nie zlustrowanych) antypoloniZmów...Pozdrawiam. J. K.
1
Święto Kobiet
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
7 godzin temu Natura KObieca... Natura KObieca - obiecuje teorEtyczne całkowanie ... - funkcji powierzchni -powierzonych całkom " niewłaściwym i właściwym" - do cał(k)owania...Kobieca rączka - obie rączki obiecała - jak obiecała ~ to cała (w przybliżeniu)  jest do cał(k)owania...Pozdrawiam. J.
1
Święto Kobiet
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
6 dni temu Żołnierze Niezłomni. Żołnierze - żył braterstwa społeczności połączonych dobrem Polski. Żołnierze NIEZŁOMNI - pryncypialni, nieugięci, konsekwentni, mocni, przeBojowi, niestrudzeni, gorliwi patrioci, stanowczy, wytrwali...Trwali - złączeni przymierzem - społecznego braterstwa Polaków.Żołnierze - jak trzeba - indywidualni wartownicy - sumiennego przySięgania wierności Polsce...-> NIE - zło mnie - nie namówi ! ... - do antypoloniZmów...Wierni sumiennego przysięgania dobru Polsk​​​​​​​​​​i - WyGania się wrogów- sumiennej, uczCiwej przysięgi Polsce - sięgającej najwyższych -ludzkich wartości życiowych...Pozdrawiam. J. K.
5
Żołnierze nie "wyklęci" a NIEZŁOMNI. Epitafium Żołnierza Niezłomnego.
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
1 tydzień temu Zachowali się jak trzeba. Sprawiedliwie i uczciwie - trzeba uczcić Ich (intencje) -  jak trzeba.Pozdrawiam. J. K.
6
Żołnierze Wyklęci: Obronić Łupaszkę
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
1 tydzień temu Jak się ma - Klinika do paznokci... Jak się ma - klinika (z drzazgi) -  to można się "wybić" - wbijaniem klinika (kliniki - drzazgi) - POd paznokcie petentótw "sądOwych urawOmocnień" torTurOwych doznań - "umorzeń" - do pospolitego POznania POwodów "przyczyn politycznych" - (utrzymywania drzazgi) => klinika art. 44 - wbitego w 1997 roku - pod paznokieć preambuły Konstytucji RP...Pozdrawiam. J. K.
2
Tajniaczenie się i kłamstwo
Obrazek użytkownika jazgdyni
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
1 tydzień temu Niestety - przykre doznania. . Niestety - przykre, nieEstEtyczne (nie są etyczne?) - doznania ... - do znania faktów SPRAWiedliwości (spraw wiodących) - pubLiczne rzeczywistości...
3
Tajniaczenie się i kłamstwo
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
1 tydzień temu "Profesury" >mniemanologii stosowanej<... "Profesury"> mniemanologii stosowanej< - są jak tresura inteligencji - stosowanej do oszukiwania pubLiczności... - Dla OCZEKiwanego "zaBezPieczenia" -> POspolitego nieposzukiwania prawd fAktów rzeczywistości i oczywistości...Pozdrawiam. J. K.
2
Tajniaczenie się i kłamstwo
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
1 tydzień temu Ludzie - Się oszukują... Ludzie - Się oszukują, POszukując przyKryć - przykrych fAktów ...(spraw kompromitujących imitacje -"swoich" autorytetów...)
2
Tajniaczenie się i kłamstwo
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
1 tydzień temu Wartość...Owi - RePublikaNie... Re (aktywna) - Publika - nie : POpulistów; demagogów; efekciarzy; propagandystów... (Jak wykreowani demoKra...Ci...)Pozdrawiam. J. K.
5
Z Trumpem czy bez 
Obrazek użytkownika Anonymous

Strony