Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
5 dni temu ILU ZJE (?) - CZAS .. ILU zje (?) - CZAS ludożerców...Ludożercy : -> antroPOfagi, kani*bale, ludo*jady...Kamienne oblicza... - mile sześcienne obliczają i ... co ile metrów... RÓW STANowić - POdziałką fundaMentalną ... - pod "praworządne kamienie milowe"...-> mające być środkami ( kapitaŁów materii) - ciężkości ...-> sześciennych wież kamiennych... ( kamieni na kamieniach kamiennych liczydeł... - POlitycznych narzędzi - zamarłych zamiarów SPRAW - wiedliwości...(teorEtycznych fAktów)Pozdrawiam. J. K. 1 Iluzja
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
1 tydzień temu DIABOLICZNE POROZUMIENIA... - od 1997 roKu... DiaBoLiczne POrozuMienia -> BIZNES(Łów) "Łowców Skór" - od 1997 roKu...- kuriozalnie górują nad POzostałymi POlitycznymi : -> procederami hakowania - "przyCzyNami" - NIE ŚCIGANIA (zbrodni zbiorowych=POlitycznych) <POlegających na> PARAliżowaniu niezawisłości wymiarów SPRAWiedlwości... (spraw wiodących teorEtycznie  do dobroBYTU -  rzeczywistości fAktów ustaw Państw Prawa...)DiaBoLiczne mnożenie bezkarności zbrodni antyPoloniZmów antyGospodarczych - rePrezentowanych przez przemysŁowców "Skór" (oficjalnie "prawnych" demonStracji iLustracji demografii od 1997 roKu) -> ZAWIESZA niezawisłość ROZUMów i teorEtyczno-społecznych uMów : -> KONSTYTUCYJNEJ Preambuły i większości deKlarowanych artykuŁów konstytucyjnych ...->- NASTĘPUJĄCYM - ( PO artykule 43 ) -> ARTYKułem 44...  (do zaSTANowienia ::: -> nad zastanym stanem ::: " do ustania tych przyczyn"  POlitycznych...)Pozdrawiam. J.K. https://konstytucja.online/44​​​​​​​​​​​ Refleksje na koniec roku
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
1 tydzień temu CO LUDZIE PO - WIEDZĄ...? Co Ludzie PO - (po faktach) wiedzą...?Co by (naprawdę) Ludzie POwiedzieli ... - na prawdy prawne - znane : " zupełnie nadzwyczajnym kastom ludzi"... - POzaTRUDnianym do pozowania ("niezawisłymi" obliczami) - "praworządności sądów i prokuratur"... STOSowanych (mniemanologii) - do SUKCESYwnego, bo permanentnego kurowania "kosmEtykami prawnymi"...-  Wizerunków POsterunków - obwisłych POliczków -> oblicz "Łowców Skór" ... -> "prawnych" warto*wNIKów - kosmetoLogicznych kupców zawodów... - "Zaufania Publicznego"...Pozdrawiam. J. K. 1 Demakijaż (démaquillage)
Obrazek użytkownika yenom
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
1 tydzień temu MAKIJAŻ ... MAKI JARZ... Maki jarzą... - czerwienią na Monte Cassino... - Jarzą PrawDaMi etyki ... Etyki ... - płatki, kosmki , kosmyki ...krwistej  czerwieni ...- krwi z tej zerwanej żyły - oczywistości prawdy rzeczywistości  - Tej -Tych Żyjących teorEtycznymi założeniami oŚwiatowych Państw Prawnych...Prawie prawnych Państw - POsiadających ... prawie prokura​​​​​tury i prawie sądy... -niEstety "estEtycznie" (?) POlitycznie zadaniowane  -> do codziennego permanentnego pacyfikowania Prawd Dowodzących...- PAToLogiczne ukrywanie  dowodów zbrodni antypoloniZmów (oficjalnie od 1997 roKu...)  - pacykowanych  "kosmEtykiem estEtyki" POlitycznego  DEKLArowania -> JAWNEGO nie ścigania zbrodni antyPoloniZmów -> POpełnianych - " z przyczyn politycznych, przez funkcjonariuszy pubLicznych lub na ich zlecenie -> do czasu ustania tych przyczyn"...PrzyCzyn kosmetycznego makijażowania "estEtyki" POlitykowania ... - w prokuraTurach "Łowców Skór"... - do demakijażu -> dOŚwiadczeniami prawnymi - Podatników  teorEtycznych Państw Prawnych...Pozdrawiam. J. K. https://konstytucja.online/44  Demakijaż (démaquillage)
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
1 tydzień temu ŚPIESZMY SIĘ - KOCHAĆ LUDZI... Śpieszmy się - prawdziwie kochać Ludzi - zanim trafią do ”Łowców Skór"...Protoplastów wirusŁów...Pozdrawiam. J. K. 1 Spiesze pocieszac. Macie jeszcze pare lat.
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
2 tygodnie temu "PRAWNE" - NIE ŚCIĄGANIE REPARACJI WOJENNYCH... "PRAWNE" - nie ściąganie Reparacji Wojennych od Niemiec  - "UstaNowiOno" POwstałym POrozumieniem (  antypoloniZmów)... -> zbrodni "Łowców Skór"...  (tajemnic tuŁowi antypaństwowych - funkcjonujących pod kryptonimem... * Art.44 w "OTUA"*...)POpLecznictwo przestępstw => POdżegania do POpełniania i nie ścigania (najcięższych) zbrodni antypoloniZmów "prawnych"... (gwar, narzeczy - do rzeczy ?...) "gwarantujących"  - czyTającym ::: - nie ściganie -> nie ściągania  prawnych odszkodowań za zbrodnicze funkcjonowanie funkcjonariuszy niemieckich i pro niemieckich antypoloniZmów - UniKatów "praworządnościOwych"...POpLecznictwa przestępsTW - POpełnianych przez : "funkcjonariuszy publicznych lub przez nich zleconych -> z przyczyn politycznych - nie ściganych - do czasu USTania tych przyczyn"...Do oŚwiatowego osądzenia "cywiliZOOwanych" - SądZeń... - Zaniedbań "prawnych" i antypoloniZmów "prawnych" - (co najmniej od 1997 roku) - prawdopodobnie śWiadomych ... właściwości prawnego sądzenia antyświat(Ł)owców - w Norymberdze... (na zachód - od Berdyczowa...)Pozdrawiam.J.K. https://konstytucja.online/44    4 Sługusy Niemiec chcą Norymbergi
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
3 tygodnie temu PASZTET, czy OMLET - z HAMLETA ? Para~ fraza ::: z HAMLETA... - bo z Machu Picchu... -> naStrój, literaTura (GROTESKA - Tu&Ska...)HAMLETuska... ->  zoStała zaWarta w WyPOwiedzi  (autOracji ówczesnego premiera PO - D.Tuska ) - cytat : - "WARTO BYĆ, BO NIE WARTO NIE BYĆ"... (warto było POzoStać - byłym "premierem" ?)...To co, czy - co to ... - POeta Miał na myśli ::: -> totalnie​​​zapadło w pamięci (?) - CzyTających Podatników POlski ...Rezolutnych ZwoLenników ::: - POspolitego nie ścigania - karygodnych przestępstw i zbrodni antypoloniZmów - "prawnych" - POlegających na nie ściganiu przestępstw POpełnionianych  przez funkcjonariuszy pubLicznych, lub na ich zlecenie -> z Przyczyn Politycznych ::: - do czasu ustania tych przyczyn... (iLustracyjnie ... - nieustannie odStawianych klarowanych, czy de'klarowanych... - w innych konstytucyjnych deklaracjach... - podatkowego Państwa Prawa -> istniejącego do śmierci Podatników - Istot Poczytalnych  - spraWiedliwie gosPoDarujących Wartościami DoDawanymi...Pozdrawiam. J. K. https://wiadomosci.wp.pl/donald-tusk-w-machu-picchu-6038709584659585g/11 https://konstytucja.online/44 -2 geniusz i Żyd
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
3 tygodnie temu MEM*BRANA - MEMbraMOWY... MEMbrana - MEM*BRAMowy ::: - "Arbeit macht frei"...- Praca czyni wolnym...​​​ POfałszował Prawdę ::: -> Prawda czyni wolnym - "Wahrheit macht frei" [z Ewangelii Jana (J8, 32)] ...- Wedle Biblii Tysiąclecia  -> Prawda was wyzwoli...Na bramach - niemieckich obozów, wojennej zagłady Europejczyków... - widniały również MEMbramy (z półprzepuszczalnymi MEMbranami rek(l/ł)am) ::: -> "Jedem, das seine"... - Każdemu, co mu się należy ...(niewolniczo POczytywanych za "prawdę" ... - za bramą MEMów - oszwabiających i zniewalających prawdę ).Pozdrawiam. J. K. -1 Donalda Tuska antidotum na nienormalność
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
3 tygodnie temu PRAWDA - DA PRAWA... Prawda - da prawa... -> do wielu weryfikacji kWALIfikacji (fiksacji)apliKANTÓW ordynowania (ordynarnych) - > AlgoRytmów... ~dr~gań~ (rozUmów ludzi ~ łudzi ) - GALARETek MemBramowych uMySŁów...TeorEtyczno-energEtycznych odPOwiedzialności materialnych... - należnych Podatnikom - POlityKującym STALE ...(Fe-rryty rozgrzane - plastyczne)... "do ustania tych przyczyn" (goRączkoWania "kast" ludzi...) - POdKuTych "prawnie"...PatrzMy::: -> "OTUA" - Art. 44.Pozdrawiam. J. K. https://konstytucja.online/44 2 Donalda Tuska antidotum na nienormalność
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika ojczystegoiowego
3 tygodnie temu SAD OWEGO PIWA... Sąd owego piwa -> z beki "SLD" ... - będziemy TO  PIĆ...?Bez klarowania :::-> "do ustania tych przyczyn" ...PatrzMy ::: -> "OTUA" - Art 44.Pozdrawiam. J. K. https://konstytucja.online/44  TOPIENIE KSIĘŻY W WIŚLE” ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ RP.
Obrazek użytkownika Anonymous

Strony