Komentarze do użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika panMarek
2 miesiące temu Teraz to trochę historycznej prawdy W Bożych planach istnieje Polskie Królestwo Maryi. Najświętsza Maryja Panna jest Królową Polski – czas wreszcie w pełni sobie to uświadomić i wyciągnąć praktyczne wnioski. Tak nawiasem, to wszyscy zapominają, że cały czas Polska jest królestwem a od 1 kwietnia 1656 roku obraną przez wszystkie stany królową jest Maryja. Matka Boska jest Królową Polski lege artis. Matka Boża jest de iure Królową Korony Polskiej i Wielką Księżną Litewską. Zapamiętajcie: dopóki nie popędzimy tych wszystkich drapichrustów to nie przywrócimy godności Królestwu Maryi. „Kiedyś było inaczej – o czym świadczą lwowskie kościoły, na czele z katedrą, w której król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku ogłosił Matkę Boską Królową Korony Polskiej – a zatem i Wielką Księżną Litewską, bo po Unii Lubelskiej obydwa tytuły były ze sobą związane. Jak już wspominałem, nie był to akt wyłącznie religijny, ale i państwowy, bo podkanclerzy Stefan Koryciński wygłosił tzw. deklarację obioru, „w imieniu rządców, dostojników i wszystkich ludów królestwa tego”. Ta deklaracja została zarejestrowana w grodzie, co według ówczesnego prawa odpowiadało ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. W dodatku Pius XII w 1950 roku ogłosił dogmat o wniebowzięciu Matki Bożej – że została wzięta do nieba „z duszą i ciałem” - co oznacza, że w Jej przypadku nie nastąpiło rozdzielenie duszy z ciałem, co normalnie oznacza śmierć. Zatem akt z 1 kwietnia 1656 roku nie dotyczy osoby zmarłej, tylko żyjącej, a ponieważ nie został on uchylony przez żadną władzę, ani polską, ani obcą – abstrahując już od kompetencji władzy obcej w tej sprawie – to znaczy, że Polska jest monarchią, a ci wszyscy prezydenci – tylko rodzajem regentów. Tymczasem poczynają oni sobie, jakby nie byli regentami i taki na przykład prezydent Lech Kaczyński ratyfikował traktat lizboński, amputujący Polsce ogromny kawał suwerenności, nawet nie próbując zasięgnąć opinii Królowej w tej sprawie. Toteż nic dziwnego, że mogła poczuć się dotknięta tym lekceważeniem, z czego powinniśmy wyciągnąć wnioski i się opamiętać z tą demokracją. Tymczasem demokrację zachwalają nawet niektóre osoby duchowne, co sprawia, że Kościół na własne życzenie staje się bezradny wobec ofensywy sodomitów – być może nawet inspirowanej przez Żydów - by w ten sposób wywołać w Polsce konflikt zastępczy, odwracający uwagę narodu od największego zagrożenia, jakie zawisło nad nim od 1939 roku, w postaci okupacji żydowskiej.” Akurat minął tak zwany długi weekend, z jakim od transformacji ustrojowej mamy do czynienia na początku maja, kiedy to przypadające na 1 maja święto naszych okupantów tylko jednym dniem przedzielone jest od przypadającego na 3 maja narodowego święta w rocznicę uchwalenia konstytucji, a w dodatku ten dzień jest jeszcze świętem kościelnym, jako że na prośbę polskich biskupów w 1920 r. papież Benedykt XV ustanowił święto Matki Boskiej Królowej Polski. Nawiasem mówiąc, to święto przypomina o lwowskich ślubach króla Jana Kazimierza, który 1 kwietnia 1656 r. ustanowił Matkę Bożą Królową Korony Polskiej i Wielką Księżną Litewską. Towarzyszyła temu aktowi, który jeszcze można by uznać za na poły religijny, a na poły państwowy, deklaracja obioru, wygłoszona przez podkanclerzego koronnego biskupa Andrzeja Trzebickiego „w imieniu rządców, dostojników i wszystkich ludów królestwa tego”, to znaczy – wszystkich stanów Rzeczypospolitej – która była już aktem ściśle państwowym, zarejestrowanym w grodzie – o czym wspomina również Henryk Sienkiewicz w „Potopie” – co miało znaczenie takie, jak dzisiaj publikacja w „Dzienniku Ustaw”. Na podstawie tej deklaracji podkanclerzego wszystkie stany Rzeczypospolitej uznały Matkę Boską za Królową Korony Polskiej, podobnie jak uznawały wszystkich innych królów elekcyjnych. Zatem od 1 kwietnia 1656 r. Matka Boska stała się de iure Królową Polski i Wielką Księżną Litewską, bo obydwa państwa tworzyły wówczas unię, obejmującą między innymi wspólnego króla. Ten akt nigdy nie został uchylony ani przez żadną władzę polską, ani nawet przez żadną władzę zaborczą – abstrahując już od kompetencji władz zaborczych w tej sprawie. Co więcej, w związku z ogłoszeniem przez papieża Piusa XII w roku 1950 dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny akt z 1 kwietnia 1656 r. nie dotyczył osoby zmarłej, ale żyjącej – bo według tego dogmatu Matka Boska została wzięta do nieba „z duszą i ciałem”, a więc bez uprzedniego odłączenia duszy od ciała, co, jak wiadomo, oznacza śmierć. Wynika stąd, że Rzeczpospolita Polska przez cały czas, od 1 kwietnia 1656 r., ma głowę państwa w osobie Królowej, a więc jest państwem o ustroju monarchicznym, bo Królowa raz obrana już nie podlega żadnym głosowaniom. Zatem ci wszyscy prezydenci są w gruncie rzeczy regentami. W takiej sytuacji warto zatrzymać się chwilę nad ratyfikacją przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego, który amputował Polsce ogromny kawał państwowej suwerenności. Wydaje się, że przed ratyfikacją takiego traktatu prezydent Kaczyński powinien skonsultować się z Królową, czy na taką amputację suwerenności swego królestwa wyraża zgodę. Techniczne trudności z nawiązaniem kontaktu w celu uzyskania takiej opinii mają znaczenie drugorzędne i nie można się na nie powoływać w celu usprawiedliwienia takiej samowoli. Tymczasem, o ile mi wiadomo, pan prezydent Kaczyński nawet nie podjął próby uzyskania od Królowej opinii na temat ratyfikacji traktatu lizbońskiego, podobnie jak Polacy nie zastanowili się nad tym w czerwcu 2003 r., kiedy to w referendum zagłosowali za anszlusem Polski do Unii Europejskiej. Ciekawe, czy Królowa przypadkiem nie odebrała takiego ostentacyjnego lekceważenia swoich monarszych uprawnień jako wielkiej zniewagi ze strony swoich poddanych, więc jeśli święto Matki Boskiej Królowej Polski mamy traktować serio, a nie jako imprezę przemysłu rozrywkowego, to odpowiednie czynniki powinny wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Stanisław Michalkiewicz (Stanisław Michalkiewicz z felietonu "Przy grillu, wódeczce i piwku") Tekst ślubów lwowskich "Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederacyję czynię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę... A że wielkimi Twymi dobrodziejstwy zniewolony przymuszony jestem z narodem polskim do nowego i gorącego Tobie służenia obowiązku, obiecuję Tobie, moim, ministrów, senatorów, szlachty i pospólstwa imieniem, Synowi Twemu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, cześć i chwałę przez wszystkie krainy Królestwa Polskiego rozszerzać, czynić wolą, że gdy za zlitowaniem Syna Twego otrzymam wiktoryę nad Szwedem, będę się starał, aby rocznica w państwie mym odprawiała się solennie do skończenia świata rozpamiętywaniem łaski Boskiej i Twojej, Panno Przeczysta! A że z wielkim żalem serca mego uznaję, dla jęczenia w presji ubogiego pospólstwa oraczów, przez żołnierstwo uciemiężonego, od Boga mego sprawiedliwą karę przez siedem lat w królestwie moim różnymi plagami trapiąca nad wszystkich ponoszę, obowiązuje się, iż po uczynionym pokoju starać się będę ze stanami Rzeczypospolitej usilnie, ażeby odtąd utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa, w czym, Matko Miłosierdzia, Królowo i Pani moja, jakoś mnie natchnęła do uczynienia tego wotum, abyś łaską miłosierdzia u Syna Twego uprosiła mi pomoc do wypełniania tego, co obiecuję."
0
Prawa głosu
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika stronnik
2 miesiące temu I NIKT nie weryfikował informacji? Trudno uwierzyć, że nikt nie zadał sobie trudu aby weryfikować informacje jakimi dzielił się Rzepecki. W ogóle w tej opowieści AK wygląda jak zupełnie pozbawiona oslony wywiadowczej. To zdumiewające jak łatwo było wyprowadzić w pole ludzi decydujących o losach setek tysięcy, a nawet milionów ludzi, pozawionych wiedzy z kilku niezależnych na temat sytuacji na ich terenie jak i sytuacji politycznej poza ich bezpośrednim zasięgiem. Wygląda to jakby ci ludzie podejmowali swoje decyzje pod silnym wplywem emocji, co przeczy twierdzeniom o ich wojskowym profesjonalizmie. Skoro wiemy jak wyglądały rozmowy w momentach poprzedzających wydanie rozkazu rozpoczęcia powstania to, jak to możliwe, że ludzie z tego grona nie znali sytuacji wokół Warszawy i dawali się wodzić za nos ludziom z Londynu? Jak wielki musiał zatem panować chaos, skoro decyzje podejmowano w atmosferze niemalże kłótni. A skoro tak to, decydowano nieadekwatnie do sytuacji. Nie pomniejsza to w żadnym stopniu ani bohaterstwa powstańców, ani znaczenia powstania. Chodzi o to, że dowództwo było oderwane od rzeczywistości, a w związku z tym podejmowane decyzje były obarczone ryzykiem, którego poziom wykluczał możliwość wydania rozkazu o rozpoczęciu w tym momencie i w tej sytuacji. Przynajmniej tak ja wnioskuję z treści obu powyższych tekstów. Zaznaczam, że nie mam wiedzy wystarczjącej aby nawet próbować polemizować z którąkolwkek zamieszczoną tu opinią. Czytają te teksty ludzie o niepełnej wiedzy o Powstaniu, lub o wiedzy zafałszowanej. Rozumiem, że opisane tu wydarzenia nie oddają pełnej i bardzo skomplikowanej w tamtym czasie sytuacji. Tym bardziej, w sytuacji gdy kwestionowane jest Powstanie nawet w tzw poważnych mediach, zachodzi obawa, że powyższy tekst może być wykorzystany do dalszego dezawuowania go. Tym bardziej, że niemal każdego dnia odchodzą na zawsze ostatni nasi wspaniali bohaterowie, Powstańcy.
3
Powstanie Warszawskie, geneza, konsekwencje i opinie.
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika Wiesław P...
3 miesiące temu panMarek Morawiecki na skutek spotkania z pomiotem ubeckoesbeckim żydem Trzaskowskim nie wypowiedział konwencji stambulskiej. Jak widać każdy ma swoją Zosię...Boże chroń Polskę, tylko, patrzeć jak zawodowi "aktywiści" zaczną POdpalać kościoły; barbarzyństwo nadchodzi; ideologia gender/lgbt jest komunizmem XXI wieku. Mnie dziwi, że nikt z władzy nie interesuje się bojówkami finansowanymi przez pomiot ubeckoesbecki żyda Trzaskowskiego? .. nikt tego nie likwiduje?, nikt nie sprawdza w jakim celu oni ćwiczą i dlaczego biją tych z fundacji Pro - Prawo do Życia? .. Kiedy zacznie działać prawo? Kiedy wiceprzewodniczący PO - zbolszewizowany i załgany narcyz i pomiot ubeckoesbecki żyd Trzaskowski odpowie karnie za finansowanie przez ratusz zbrodniczej bolszewickiej Antify oraz bolszewickich organizacji w Warszawie? Trzaskowski w warszawskim ratuszu wzmocnił w sobie bolszewicką butę, pychę, arogancję i bezczelność. Postbolszewiccy mafiozi i przestępcy nie mogli rabować Polski jak to było za Tuska, dlatego chcieli “żeby było, jak było” z Trzaskowskim! Szkolenie tych bojówek przeraża, i ta cała organizacja, czy fundacja finansowana przez Ratusz to zgroza , że takie coś się dzieje i nikt tego nie sprawdza , nie kontroluje, nie delegalizuje? .. na co czeka rząd .. czy na to, że bojówkarze obiją pałami albo zęby wybiją? każdemu kto się nawinie? .. Dlaczego pustostany nie są zamieszkałe przez rodziny warszawskie tylko przez jakieś lewackie bojówki?
5
Nie igra się z ogniem
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika olononame
5 miesięcy temu Kapitał "Między pracą a kapitałem nie ma żadnego konfliktu."Jeśli kapitał jest celem samym w sobie to oznaka szatańskich pokus. Zdobywamy dzięki pracy środki na godne życie, nie zaś dla gromadzenia srebrników. Pokusa nadmiernego bogacenia się obca jest ideałom Chrystusa. Za te srebrniki został umęczony... I choć Judasza postępek tłumaczony jest jako wypełnienie woli Boga, to trudno przyjąć jego (Judasza) postawę za godną naśladowania.
2
Moje artykuły 3 (trzecia encyklika św. Jana Pawła II "LABOREM EXERCENS")
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika Husky
5 miesięcy temu @panMarek Affffera nr.4987/2020CDN.PIS się już nie podniesie
-1
Lista Przebojów Trójki przebojowym fundamentem III RP
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika Ostry
5 miesięcy temu panMArek Na chwilę obecną i na tyle na ile udało się ludziom ustalić klan Szumowskich kosztował Nas Polskich podatników ok 140 mnl zł - a to dopiero początek "wykopalisk" - na szczęście zbyt daleko kopać nie trzeba bo zaledwie 5 lat wstecz A pomyśleć jaka była afera i wisk gdy Nowak nie wpisał do oświadczenia majątkowego legalnie zakupionego w sklepie zegarka za ok 40 tys
2
Lista Przebojów Trójki przebojowym fundamentem III RP
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika Rebeliantka
5 miesięcy temu @panMarek Papież pisał o pierwszeństwie pracy w stosunku do kapitału, a więc jest to zgodne z Twoją tezą. Konfliktu zatem teoretycznie nie ma, ale występuje on w praktyce w liberalnym kapitalizmie. Papież ujął to jasno:"Tradycja chrześcijańska nigdy nie podtrzymywała tego prawa /własności/ jako absolutnej i nienaruszalnej zasady. Zawsze rozumiała je natomiast w najszerszym kontekście powszechnego prawa wszystkich do korzystania z dóbr całego stworzenia: prawo osobistego posiadania jako podporządkowane prawu powszechnego używania, uniwersalnemu przeznaczeniu dóbr”.„ … własność nabywa się przede wszystkim przez pracę po to, aby służyła pracy. Odnosi się to w sposób szczególny do własności środków produkcji. Wyodrębnienie ich jako osobnego zespołu własnościowego po to, aby w formie „kapitału” przeciwstawić go „pracy”, a tym bardziej dokonywać wyzysku pracy, jest przeciwne samej naturze tych środków oraz ich posiadania. Nie mogą one być posiadane wbrew pracy, nie mogą też być posiadane dla posiadania”.No i jest jeszcze kapitał spekulacyjny ;)  A także - jak piszesz - pusty pieniądz fiducjarny.Trwała inflacja powoli, ale skutecznie niszczy rodzinę, osłabiając kościec moralny społeczeństw.Jak wyraził się Jan Paweł II w Centesimus Annus, §48:Interweniując bezpośrednio i pozbawiając społeczeństwo odpowiedzialności, Państwo opiekuńcze powoduje utratę ludzkich energii i przesadny wzrost publicznych struktur, w których przy ogromnych kosztach raczej dominuje logika biurokratyczna aniżeli troska o to, by służyć korzystającym z nich ludziom. Istotnie, wydaje się, że lepiej zna i może zaspokoić potrzeby ten, kto styka się z nimi z bliska i kto czuje się bliźnim człowieka potrzebującego. Przy tym często pewnego rodzaju potrzeby wymagają odpowiedzi wykraczającej poza porządek tylko materialny, takiej mianowicie, która potrafi wyjść naprzeciw głębszym potrzebom ludzkim. Należy tu pomyśleć o sytuacji uchodźców, emigrantów, osób starych lub chorych i o tylu innych osobach wymagających opieki, jak choćby narkomani; ludziom tym skutecznie może pomóc tylko ten, kto oprócz koniecznego leczenia zaofiaruje im szczere braterskie oparcie. 
3
Moje artykuły 3 (trzecia encyklika św. Jana Pawła II "LABOREM EXERCENS")
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika Verita
5 miesięcy temu Trudno nie przyznać Panu Markowi racji Błąd jest fałszem niezamierzonyym natomist kłamstwo zamierzonym. Tylko prawda leży u podstaw realnego rozwoju osobowego. Fałsz lub kłamstwo prowadzą do martwoty człowieka. Nie wystarczy dostrzegać zło...trzeba wiedzieć gdzie leży realne dobro...a do tego niezbędne jest właściwe wykształcenie. No cóż...niektórzy wolą żyć w niewiedzy i głupocie...wtedy im się wydaje, że żyją w szczęściu i cnocie.
-1
85 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika jan patmo
5 miesięcy temu przykuty do ruskiej budy... przykuty do ruskiej budy... przykuty do ruskiej budypięknie śpiewa Talmudy 
0
Moje artykuły 3 (trzecia encyklika św. Jana Pawła II "LABOREM EXERCENS")
Obrazek użytkownika panMarek
Obrazek użytkownika jan patmo
5 miesięcy temu komuszej marki... komuszej marki... komuszej markidwa pany Marki!
0
Lista Przebojów Trójki przebojowym fundamentem III RP
Obrazek użytkownika panMarek

Strony