Dobór naturalny (selekcja naturalna)

Obrazek użytkownika witold46
Kraj

jeden z mechanizmów ewolucji biologicznej, prowadzący do ukierunkowanych zmian w populacji zwiększających ich przeciętne przystosowanie, czyli adaptację do warunków środowiskowych, poza okresem wymierania.

Miarą sukcesu w doborze naturalnym jest dostosowanie (ang. fitness); można je rozpatrywać na poziomie osobników lub poszczególnych genów. Organizmy posiadające korzystne cechy mają większą szansę na przeżycie i rozmnażanie, co prowadzi do zwiększania częstości występowania korzystnych genów w populacji.

Dobór naturalny został zaproponowany przez Karola Darwina i Alfreda R. Wallace'a jako główny mechanizm prowadzący do kierunkowych zmian w procesie ewolucji.

Brak głosów

Komentarze

Na szczęście jest jeszcze w ewolucji pojęcie specjalizacji.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to znaczne podniesienie poziomu dostosowania do jednego środowiska kosztem jego możliwości przystosowawczych do innych środowisk.

Nasze rodzime czerwone robactwo jest szalenie dobrze przystosowane do pełzania przez gnojówkę PRLbis. Ale czasy się zmieniają, a i kraść już nie ma za bardzo z czego.

Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!

Vote up!
1
Vote down!
-1

Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!

#398376